נזכרים ונעשים: י"ט כסלו תשנ"ג    צפיות: 2342

הצג וידאו זה באתרך

 

יום שני י"ט כסלו ראש השנה לחסידות 

המנין לקריה"ת התקיים בזאל למעלה, כשהדלתות הפונות לג"ע התחתון פתוחות, כפי שהי’ עד לפני שבוע. 

בשעה 2:25 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת מנחה בחדר המיוחד, וכעבור כ-‏10 דק’ יצא אל ה’פארץ’ למשך כדקה. הקהל ניגן ’יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד’ וכ"ק אד"ש סקר את הקהל ועודד קלות את הניגון. לקראת סיום עודד קצת יותר בחוזק ובשטורעם בראשו הק’, ותוך כדי שממשיך להביט על הקהל סימן כמ"פ בתנועת ידו לסגור את הוילון. 

לאחמ"כ זכו לעבור על יד פתח חדרו הק’ כמה קבוצות: אורחים ממונסי, כמה כיתות לימוד של בנות בית רבקה, ישיבת תפארת בחורים ואנ"ש מוריסטאון ועוד, וזה נמשך כ-‏10 דק’, כ"ק אד"ש הביט על כל א’ וא’ והנהן בראשו. 

מעריב והתוועדות 

כרגיל לאחרונה ביומא דפגרא דואג הרה"ח ר’ יקותיאל מנחם שי’ ראפ להביא כלי זמר כדי שיהי’ ברוב שירה וזמרה, גם הערב דאג הנ"ל לכך. 

בשעה 5:08 יצא כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית בחדר המיוחד, ועם סיום התפלה יצא אל המרפסת. השעה היתה 5:18, הי’ זה כשאחזו עדיין באמצע הקדיש (כך שהקהל יכל לראות את כ"ק אד"ש מה"מ בחלק מהתפלה - אמירת האמנים, ובסיום הקדיש, החלו לנגן ’יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד’. את שירת הקהל ליווה הכלי-זמר, ובמשך דקות ארוכות הביט הרבי וסקר את הקהל כשמפעם לפעם מניע קלות את ראשו הק’ לעידוד השירה. לפעמים אף עצם את עיניו הק’ למשך זמן. כעבור כ-‏13 דק’ ראו המזכירים ע"פ סימן לסגור את הוילון, אך כעבור שניות ספורות סימן כ"ק אד"ש מה"מ שלא לזו כוונתו ושישאירו פתוח. הקהל ששמח מהגילוי הגדול שכ"ק אד"ש מה"מ שוהה עמנו משך זמן ארוך ביותר עם הניגון יחי אדוננו, המשיך לנגן ביתר שאת וכך נמשך הדבר עוד כ-‏12 דקות. 

לפתע פנה כ"ק אד"ש מה"מ להריל"ג וסימן בידו הק’. הקהל הפסיק את הניגון לרגע והמתין בדריכות להוראה שתבוא והריל"ג הודיע שכ"ק אד"ש מה"מ דורש שיאמרו לחיים. ואכן, כוסיות רבות הורמו והקהל החל לנגן פדה בשלום, וכך במשך 15 דק’ ניגנוהו כשכ"ק אד"ש מה"מ מלווה את השירה בתנועות קלות בראשו הק’. ג"כ כאן עצם את עיניו הק’ למשך זמן ובו בזמן המשיך לעודד בתנועות ראשו הק’. אח"כ פתח את עיניו והמשיך להביט על הקהל ולעודד קלות את השירה. הקהל התחיל לנגן את ניגון ההקפות לרלוי"צ, וג"כ עודד כ"ק אד"ש מה"מ את השירה, ובתנועה הידועה סימן לחזור עלי’ שוב ושוב. 

ניגון זה ניגנו במשך כחמש דקות ולאחמ"כ שוב סימן כ"ק אד"ש מה"מ בתנועות ידו הק’ להריל"ג והריל"ג הזכיר שוב אודות אמירת לחיים. הקהל עבר לנגן את הד’ בבות [ולהעיר מהמובא באג"ק אדמו"ר הריי"ץ (ח"ו ע’ קע"ב) אשר חסידי אדמוה"ז היו קוראים לניגון הידוע של ארבע בבות בשם "שופר של משיח" באמרם שהניגון מעורר את התשוקה לביאת משיח צדקנו] וכ"ק אד"ש מה"מ הסכים עם זה, ניגנו את הג’ תנועות להבעש"ט, ומשסיימו פנה שוב כ"ק אד"ש מה"מ להריל"ג וכעבור מספר שניות הודיע הריל"ג בשם כ"ק אד"ש מה"מ שינגנו ’דער מיטעלער רבי’ס ניגון’. ניגנו הקאפילי’, ניגון הכנה, הבינוני, כשכל ניגון ע"פ סימון מכ"ק אד"ש מה"מ. כשהגיעו לניגון של כ"ק אד"ש מה"מ, ניגנו אתה בחרתנו, עצר כ"ק אד"ש מה"מ את הניגון לאחר שניגנוהו פעמיים וסימן לנגן ’שיבנה’. בתוך שניות נמצא הש"צ הרב משה שי’ טלישבסקי שפתח בחזנות ’יהי רצון’ כשכ"ק אד"ש מה"מ מביט לעברו, ועם סיומו, החל לעודד את השירה בתנועות ראשו הק’ ומיד הפסיקה וסימן שוב למשהו אחר. ע"פ הוראה מלמע’ ניגנו את ’הוא אלוקנו’ לכ"ק אד"ש מה"מ, ומאוחר יותר שוב הפסיקו כ"ק אד"ש מה"מ. 

בשלב זה היו כמה דברים שהריל"ג הודיע שהרבי רוצה, ביניהם דבר תורה אודות י"ט כסלו, ואודות ענין שנוגע לזמן, והרה"ח ר’ יוסף הלוי שי’ וויינברג, הרה"ח ר’ יואל שי’ כהן והרה"ג הרה"ח חבר הבד"ץ ר’ יהודה קלמן שי’ מארלו, אמרו דברי תורה, חזרו על שיחות ומאמרים של הרבי שליט"א, והרב מרלו אף דיבר אודות הפס"ד של משיח.

לאחמ"כ המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לסמן וחברי המזכירות לא הצליחו להבין מה הכוונה. בהמשך הובן שמדובר אודות שמירת היהודים - הנה לא ינום (והכריזו בענין זה) - וחיזוק השכונה (ובנוגע לזה אף אספו כסף למטרה זו), אבל ג"כ לא הגיעו לנקודה וכ"ק אד"ש מה"מ פנה גם אל הקהל ותבע בתנועות ידיו הק’ שינסו הם להבין את המכוון, ולא הצליחו. הדבר גרם צער ועגמ"נ לרבי ולחסידים. 

כ"ק אד"ש מה"מ שהה עם הקהל במרפסת למעלה מחמש שעות ובשעה 10:40 נסגר הוילון, הריל"ג הקריא מכתבים לכ"ק אד"ש מה"מ בעודו במרפסת, וב-‏11:25 חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק’. 

כינוס חירום 

בהמשך להתוועדות המיוחדת שהתקיימה בי"ט כסלו, בנוכחות כ"ק אד"ש מה"מ כמשך שש שעות - הוחלט (אמש) ע"י בד"צ דקראון הייטס וועד הרבנים הכללי לקרוא לאסיפת חירום שתתקיים הערב בשעה 9:30 ב-‏770. במודעות הגדולות שהודבקו בקירות השכונה החל מהבוקר, נאמר כי עצם קיום האסיפה, כמו גם תכנית האסיפה (הנושאים שיעלו על הפרק) נעשה בהסכמתו וברכתו של כ"ק אד"ש מה"מ. ואף כי לא נרמז כלום באשר לגוף הנושאים, היתה נציגות רחבה מאד של תושבי השכונה. 

האסיפה נפתחה באיחור של חצי שעה, ומעט אחרי 10 פתח בדברים מנחה הערב הרב חשד"ב שי’ ליפסקר. כינוס זה, קרא הרב ליפסקר, נעשה ביוזמתם של הרבנים הנ"ל, אשר קיבלו את אישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לנושאים שיעלו לדיון במהלך הערב [יותר מאוחר "יגלה" לנו הרב ליפסקר את פרטי הדברים]. 

אח"כ אמרו ג’ קאפ’ תהלים, כ. צא. קנ. עם הש"צ הרב אלי שי’ ליפסקער. א’ הילדים הכריז [בתביעה ובקשה מאת] "אבינו מלכנו כו’" ג"פ, ולאחמ"כ ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". 

ראשון הדוברים הוזמן הרב יהודה קלמן שי’ מארלאוו, יו"ר בד"ץ דק"ק שכונת כאן צוה ה’ את הברכה. הרב מארלאוו נשא דברי התעוררות ואמר שהעיקר צ"ל בהמשכת והורדת כל הדיבורים וההחלטות בפועל ממש!, כמו חיזוק וביסוס השכונה, שמירת היהודים כאן ובכל מקום, "איש את רעהו יעזורו", וכן כל הענינים גם ברוחניות, תפלה - לא לדבר בשעת התפלה, קביעות עתים לתורה בכל בית כנסת בשכונה, כולל ומתחיל מבית כנסת זה, ובכל ג’ השפות. ומבקשים מהקב"ה שיהי’ בהצלחה ושיכוונו אל רצונו הק’ של הרבי שליט"א. 

אח"כ נאם הרב ש.ז. שי’ גורארי’ בשם ’ועד הרבנים הכללי’. הרב גורארי’ חזר והדגיש בראשית דבריו על הנושאים שנזכרו לעיל ואמר כי לאחר שראינו ברורות בליל י"ט כסלו שרצונו של כ"ק אד"ש מה"מ בהם, וכפי שראינו איך שביקש לחזור עליהם שוב ושוב - ראינו, הרבנים, צורך והכרח בקריאת חירום ללבן ולעורר על נושאים אלו. לאחמ"כ דיבר בארוכה על הכאב והצער שכולנו הרגשנו גם בהתוועדות די"ט כסלו, שחסר עדיין בבריאותו של כ"ק אד"ש מה"מ, ובמו עינינו ראינו את הצער והיסורים שיש לו, לבד מהצער הרוחני שלא הצליחו לכוון לרצונו הק’. ומצב זה, יש לזכור, הוא חרף ההתקדמות בבריאותו של הרבי שליט"א החל מר"ה השתא, ואעפ"כ ראינו איפוא שעדיין המצב רחוק רחוק משלימות הבריאות, וכיון שכך, עלינו לציית ולעשות כהוראת תורתנו הק’ ש"ויזעקו אל ה’ בצר להם - ואז בודאי יקויים ההמשך - ישלח דברו וירפאם", ויש להתעורר שוב בתפילות ובתהלים להחלמתו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

אחריו דיבר הרב יוסף הלוי שי’ ווינברג. הלה נאם בארוכה דברי התעוררות, לאו דוקא בנושאים הספציפיים לערב זה. בפתח דבריו אמר, שכשקוראים לאסיפה כ"א הי’ צריך לחשוב, תודה לקל שמצאו את האינגע שמתחיל לעשות משהו, כי איך הי’ אפשר ללכת לשגרת חיים נורמלית לאחר י"ט כסלו, וממילא כ"א הרגיש שחייבים לעשות משהו ואכן כשה’ עזר וקראו לאסיפה כ"א צריך להודות לה’... הרב ויינבערג התמקד בדבריו על ההיבטים החיוביים שבהתוועדות די"ט כסלו, ואמר: ידוע שההסתכלות בפניו של הצדיק פועלת, והבטה של הצדיק על אחת כמה וכמה. ואם הדברים אמורים בהסתכלות של דקה כך, עאכו"כ במשך חמש שעות ויותר, שזו זכות שכלל לא שיערנו... כן דיבר על ההתקדמות הרבה בבריאותו של הרבי מאז ר"ה, וסיפר שכששאל את א’ הרופאים מה השתנה בר"ה, ענה: רצון! לאחר שראה את הקהל ביום ב’ דר"ה נעשה בו הרצון. כן סיפר שבשנת תשכ"ד באמצע התוועדות (כמדומה שבועות) כ"ק אד"ש מה"מ סימן בידו הק’ כו"כ דקות שרוצה משהו והקהל לא הבין, ולאחמ"כ אמר כ"ק אד"ש מה"מ שהי’ זה ’עת רצון’ ליהודים מרוסי’ והיו צריכים לומר ’לחיים’. כן סיפר סיפור אישי: בא’ השנים בשמח"ת הורה לי כ"ק אד"ש מה"מ לקנות פסוק מסויים של "אתה הראת" עבור יהודי גביר פלוני, ולאחר יו"ט כשאמרתי לרבי שאני נוסע ליהודי ההוא, כמה כסף עלי לבקש ממנו? ענה לי הרבי: אצלי יש במחשבה סכום מסויים, אך לא אומר את זה; אויב ער וועט צוטרעפן יהי’ טוב... היהודי נתן אמנם נתינה גדולה, וכשחזרתי לרבי, ואמרתי את הסכום שהוא נתן, ענה לי הרבי דאס איז גענוי די סכום וואס ס’איז געווען בא מיר אין מחשבה [=זהו בדיוק הסכום שהיה במחשבתי]. ובכן, המשיך הרב וינבערג, קורה שמכוונים! וכאן בנדון דידן כל הנושאים של חיזוק השכונה וכו’ שהוזכרו קודם, ראינו שהרבי רצה אותם והורה לחזור עליהם שוב ושוב, וכשהריל"ג הודיע לרבי שכבר הודיעו זאת, סימן הרבי שיחזרו ויודיעו שוב ושוב. לאחמ"כ דיבר אודות שלילת כתבי פלסתר, ועורר שחייב להיות שלום בין אנ"ש, וכל הסכסוכים שיש - להביא לפני הרבנים, ולהזהר בכבודם, שהרי גם ראינו את יחסו המיוחד של הרבי כשקרא עליהם ’אביר הרועים’ [אביר שבאבירים], וכמ"פ שלח דיני נפשות ממש לרבנים. כן הסביר בהרחבה ובפרטיות ע"ד הנושאים שנזכרו לעיל אודות ביסוס השכונה ושיעורי תורה וכו’. 

את דבריו סיים הרב ויינברג בברכה ותקוה שיקויים בנו הנאמר בתפילה "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך" התגלות מלך המשיח ובחסד וברחמים מיד ממש. 

אחריו עלה הרב לייבל אלטיין שי’ וחזר בשפת האנגלית על כל הדברים שנאמרו עד עתה, במיוחד אודות הנושאים העומדים על הפרק. 

אחר כך דיבר נציג ה’שמירה’, ועורר את הקהל ליטול חלק במאמץ השכונתי, ולהשתתף בגוף ובממון. ולשם כך חולקו מעטפות כדי להשתתף בהוצאות השמירה. 

לאחר מכן דיבר ’החוזר’, הרב יואל כהן שי’. בדבריו עורר את הקהל על כבוד הרבנים שאף נקראו בפי כ"ק אד"ש מה"מ בתואר ’אביר שבאבירים’ וכו’, וכמו"כ העיר שכשיש סכסוך בין שנים ל"ע, אל להם ח"ו לערב את כל המשפחה ולגרום שנאה ממשפחה למשפחה וכו’. 

מי שהאזין בסבלנות עד כה, שמע גם [מפי המנחה] את פרטי הדברים שנכתבו בפתק שנכנס לכ"ק אד"ש מה"מ. וכך נאמר שם: בהמשך להתוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א בי"ט כסלו שכפי הנראה והנשמע רצה כ"ק אד"ש מה"מ שידברו ויעסקו בפועל בחיזוק וביסוס השכונה, בניני השכונה, בנינים כלליים ובנינים פרטיים, שיעורי תורה, שמירת בנ"י בכל מקום שהם, ואשר איש את רעהו יעזורו ויחזקו, [כאן הריל"ג שאל את כ"ק אד"ש מה"מ האם זה מתאים לרצונו הק’ בי"ט כסלו, והניד בראשו לחיוב, לאחמ"כ הקריא הריל"ג את ההמשך] - הוחלט לקרוא לאסיפת חירום לכל אנ"ש שליט"א, מחר בערב ביום ה’, לעורר ע"ד כמה ענינים הנ"ל, ובפרט בעניני השכונה, לאור המצב החמור השורה לאחרונה בהיפך השלום והאחדות, עניני היזק לשכונה, שלילת כתבי פלסתר, שלילת עזיבת השכונה וכיו"ב, הוספה בשיעורי תורה בבתי כנסיות [וכאן שאל הריל"ג האם נכון הדבר לקרוא לאסיפת חירום על ענינים אלו, ואד"ש מה"מ השיב בחיוב, לאחמ"כ קרא את ההמשך] - והננו מבקשים את הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א על כל זה, ובטח ימהר עוד יותר הרפואה והגאולה האמיתית תיכף ומיד ממש [כ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב]. 

לפני דקות מעטות, המשיך המנחה, נכנס הריל"ג לכ"ק אד"ש מה"מ והכניס את המודעה שעשו בקשר לאסיפה. הוא הקריא חלקים חלקים: בהתחלה כתוב שכ"ק אד"ש מה"מ הסכים על אסיפה זו [ושאל הריל"ג: איז דאס אזוי? ונענע בחיוב], וגם אישר תכנית האסיפה [איז דאס אזוי? ונענע בחיוב] ונתן ברכתו להצלחה [ונענע בחיוב], לאחמ"כ הקריא כל נוסח המודעה, ואח"כ מסר הדו"ח שהכינו בעת האסיפה ממה שנאמר באסיפה, והיינו, שכולם הסכימו שהדרך למנוע מח’ הוא רק בציות לרבנים, וכל החילוקי דעות יש להביא לפני רבנים, ומלבדם אסור לאף אחד להתערב. בנושא זה הי’ קונצנזוס בין כל הנואמים, ובראשם הרב גורארי’, הר’ ווינברג, ור’ יואל שי’ הכהן שמיקדו דבריהם בהדגשת נושא זה. כן דברו על תפלה ואמירת תהלים לבריאות כ"ק אד"ש מה"מ, והתחזקות אנ"ש, והי’ שטורעם בדבר ביאת המשיח, [הריל"ג שאל האם זה נכון? ונענע בחיוב, לאחמ"כ אמר הריל"ג לרבי שכעת ממשיכה עדיין האסיפה למטה, והאם אפשר למסור זאת שם, ואד"ש מה"מ השיב בחיוב]. 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


נזכרים ונעשים: מעריב י"ב חשון - תשנ"ג       
צפיות: 828נזכרים ונעשים: חג החנוכה תשנ"ג               
צפיות: 1573נזכרים ונעשים: ח"י טבת תשנ"ג                 
צפיות: 736נזכרים ונעשים: מעריב ז' חשון - תשנ"ג         
צפיות: 1403נזכרים ונעשים: י"ט כסלו תשנ"ג               
צפיות: 2342נזכרים ונעשים: ז' אדר תשנ"ג                 
צפיות: 612נזכרים ונעשים: ט"ו סיון תשנ"ג               
צפיות: 353ג' תמוז תשנ"ג: יחידות, ועידוד "יחי אדוננו"   
צפיות: 627נזכרים ונעשים: מעריב כ"ח תשרי - תשנ"ג       
צפיות: 1489נזכרים ונעשים: י"א ניסן תשנ"ג               
צפיות: 612

.