נזכרים ונעשים: י"ב תמוז תשנ"ג    צפיות: 971

הצג וידאו זה באתרך

 

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשעה 9:22, ולפני התפילה נכנס חתן לקבל את הסידור מידו הק'. לאחר סיום קדיש בתרא החל הקהל (והתזמורת) לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ויצויין שעוד קודם התפילה הצטיידו רבים בכוסיות "לחיים" לכבוד י"ג תמוז. כעבור מספר רגעים נגלה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל הקהל וכרגיל הביט תחילה לשמאלו, ומיד החל לעודד בתנועות ראשו הק', ובמשך זמן ארוך הביט על הצד השמאלי, והשורות הראשונות ממולו; ענה "לחיים" לכל אחד ואחד בנענוע ראשו הק' בחוזק, והמשיך לסקור את הקהל, כשבמשך כל העת שפתותיו הק' ממלמלות, ומדי פעם מעודד חזק יותר. וכך נמשך 5 דקות ו-‏40 שניות – זמן ארוך ביותר – כאשר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א נראה "אויפגעלייגט" באופן מיוחד, ומרבה לענות "לחיים" לקהל ולעודד את השירה. כן הביט לימינו, לעומדים בפירמידה, וענה להם "לחיים". הקהל ניגן בעוז ותעצומות ובחיות מיוחדת, כאשר התזמורת מסייעת ומעודדת  

כעבור דקות ארוכות של "רוב שירה וזמרה", סימן כ"ק  אדמו"ר מה"מ שליט"א לסגירת הוילון. השעה היתה 9:41.

יצויין כי לאחר כשבועיים אשר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לא פונה לימינו (ביציאתו לקהל), אשר, לטענת רבים, נעוץ הדבר בכך שקשה על כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הראיה בצד ימין – הרי שהיום הוברר לעין כל ש"לא מחשבותי מחשבותיכם", וכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א רואה כל אחד ואחד, גם העומדים לימינו...

הקהל המשיך לרקוד במעגל גדול, משך דקות ארוכות... ובעודם רוקדים בבית הכנסת – עברו ב"יחידות" על פני כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א כל השלוחים שבאו להשתתף בכינוס  השלוחים המיוחד לעניני משיח. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הביט על כל אחד ואחד במבט חודר ובוחן, הניד בראשו הק' כמעט לכל אחד. 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


וידאו מרגש: הרבי יוצא אל השלוחות             
צפיות: 2493נזכרים ונעשים: ז' אדר תשנ"ג                 
צפיות: 612נזכרים ונעשים: כ"ט אייר תשנ"ג               
צפיות: 469נזכרים ונעשים: מוצש"ק ר"ח שבט תשנ"ג         
צפיות: 892י"ג סיון תשנ"ג: עידוד "יחי" באופן מיוחד • ...
צפיות: 350נזכרים ונעשים: י"ב תמוז תשנ"ג               
צפיות: 971נזכרים ונעשים: י"ד כסלו תשנ"ג               
צפיות: 1219כ"ט אייר תשנ"ג: מנחה עם הרבי ● וידאו   
צפיות: 65נזכרים ונעשים: ד' סיון תשנ"ג                 
צפיות: 827נזכרים ונעשים: י"א ניסן תשנ"ג               
צפיות: 612

.