נזכרים ונעשים: ח"י טבת תשנ"ג    צפיות: 736

הצג וידאו זה באתרך

 

השעה 3:17, שעת מנוחת הצהרים. תלמידי התמימים סועדים את לבם, וב-‏770 קהל קטן מאוד, ולפתע מתקבלת הודעה "מנחה סון" [= מנחה בקרוב]... הידיעה עשתה לה כנפיים ובתוך 2 דקות מתחילות הריצות מכל רחבי קרַאון הייטס כמימים ימימה, והפעם היה זה בחיות והתרגשות מיוחדת שכן, כאמור, עברו אחד עשר יום שלא ראו את פני הקודש, וההזדמנות שניתנה עכשיו, משמעות ההזדמנות

אגב, הרבה חנויות נסגרות בשד' קינגסטון ובעליהם רצים אף הם, בין ההמון, "לראות וליראות", ולמרות הדרכים המושלגות וקפואות, איש לא מוותר... 

בתוך3-4‏ דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד לתפילה, כשהקהל הרב שמילא את ביהכ"נ מנגן בהתלהבות "אורך ימים", ולאחר אמירת "קרבנות" הורם המסך. השעה היתה 3:25, והש"ץ פתח ב"אשרי".

עם סיום התפלה, בעוד הקהל בוחן במתח כל תזוזה ותנועה מעבר לחלונות שבחדר, לאמר: האם ייצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א למרפסת או לא, ובינתיים הש"ץ אומר את הקדיש-בתרא – נדלק האור במרפסת, והיה קשה להסתיר את צהיבות פניהם של כל הקהל... בשאגה אדירה פרץ הקהל, ספונטנית, בניגון של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", בשיא ההתלהבות והשמחה, וכעבור כחצי דקה נפתח הוילון במרפסת, והשירה הלכה וגברה.

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א סקר את הקהל, כשכו"כ פעמים התרומם מעט לראות את אלו שעמדו למטה מקרוב, וכן הביט כו"כ פעמים לימינו, שם עמדו על בימות מאולתרות מ"בַאקסים", ילדים ותמימים יחדיו, ועודד קלות בתנועות ראשו הק'. מתחת לידו הימנית הק' היה מונח כר. כעבור 2 דקות ו-‏20 שניות סימן בידו השמאלית הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 3:39.

הקהל המשיך לנגן משך זמן את הניגון, גם לאחר סגירת הוילון, שהרי באותה עת נמצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עדיין בתוך החדר. ואף כי מגנגים כן בכל פעם שזוכים "לראות וליראות", הרי היום היה זה ב"שטורעם" יותר ובהתלהבות יתירה, לאור העובדה כי זכינו היום למה שנעדר מאיתנו אחד עשר יום...

לאחר מכן נודע, שיציאתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת באה לאחר שהריל"ג שאל את כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אודות זה, ונענע בחיוב.

ואם בכך לא די... לאחר שזכינו לתפילת מנחה, החל הקהל להעלות השערות וסברות שונות האם יהיה תפילת מעריב עם כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א או לא, ואולם משעברו השעות5-6-7‏ ומאום לא אירע, הבינו שככל הנראה לא ייצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עוד הפעם היום, שהרי עד היום לא היה מעריב בשעות מאוחרות יותר.

וכך שבו התמימים למסלולם הרגיל, ובשעה 8:00 התיישבו לסדר חסידות בישיבותיהם, אלא שישיבה זו לא היתה "בשלוה" לזמן רב, שהרי בשעה 8:20 נשמעו כמה דפיקות בזַאל הקטן (הסימן לתלמידי הישיבה למעלה שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א יוצא לתפילה), והתמימים הוזנקו ממקומותיהם. אך כעבור כמה דקות, משראו שאין שום שינוי ותזוזה מחוץ לביהכ"נ וזולת כמה עשרות תמימים שהיו ב-‏770 לא הגיע אף אחד (שמאוחר יותר נודע שהביּפער לא עודכן בזמן...) חשבו התמימים שאולי היתה זו אזעקת שוא. כמה מהם עלו למעלה וביררו את הדבר, אך נודע שהיתה זו אזעקת אמת, ובתוך שתי דקות נכנס כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לחדר המיוחד. לפועל הגיעו אנשים בדרך לא דרך ע"י שמועות שעברו בטלפונים וכו'.

מאוחר יותר נודע, שתפילה זו באה ביוזמתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שסימן בידו הק'. באותה עת שהה ר' משה שי' קליין בחדר, ומשסימן כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שאל אודות תפלת מעריב וכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א סימן בחיוב.

עם סיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת ושהה שם כ-‏40 שניות. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א סקר את הקהל ועודד קלות בראשו הק', ולסיום סימן בתנועה גדולה בידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 8:38.

ובעוד הקהל עומד לצאת מגיעים עשרות תמימים ל-‏770 עייפים ומתנשפים. ומאוכזבים... על שלא זכו לראות את המלך. הפסידו "שלא באשמתם" אלא באשמת ה"ביּפרים"...
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ג' תמוז תשנ"ג: יחידות, ועידוד "יחי אדוננו"   
צפיות: 627נזכרים ונעשים: ז' אדר תשנ"ג                 
צפיות: 612נזכרים ונעשים: ד' אייר תשנ"ג                 
צפיות: 553י"א סיון תשנ"ג: מנחה עם הרבי ● וידאו   
צפיות: 72נזכרים ונעשים: ראש חודש אדר תשנ"ג           
צפיות: 801נזכרים ונעשים: מעריב ז' חשון - תשנ"ג         
צפיות: 1403נזכרים ונעשים: ט"ו סיון תשנ"ג               
צפיות: 353נזכרים ונעשים: כ"ז אדר תשנ"ג                 
צפיות: 954נזכרים ונעשים: חג החנוכה תשנ"ג               
צפיות: 1573י"ג סיון תשנ"ג: עידוד "יחי" באופן מיוחד • ...
צפיות: 350

.