נזכרים ונעשים: י"ד כסלו תשנ"ג    צפיות: 1219

הצג וידאו זה באתרך

 

יום רביעי יום הבהיר י"ד כסלו

בשעה 2:30 נודע ע"ד תפילת מנחה, וכעבור כחמש דקות יצא כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד [קודם לכן נכנס חתן (המתחתן היום) לקבל את הסידור מידו הק']. עם פתיחת הוילון התחילו בתפלה. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת, ובאותה שעה אחז הש"צ באמצע קדיש בתרא [ושוב ניתן הי' לחזות באמנים מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א], ועם סיומו החלו לשיר "יחי אדוננו ורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", כשכ"ק אד"ש מלהיב ומעודד את השירה בתנועות ראשו הק', ובאופן ד"הולך וחזק", ולאחר כ-‏1.40 שניות רמז לסגירת הוילון.

כעבור 3 דקות נכנסו כמה כתות של תשב"ר ממוסד חינוך "אהלי תורה", שבאו לתפילה בבגדי חג - אל ג"ע התחתון, ועברו לפני כ"ק אד"ש כשהוא יושב על פתח חדרו כרגיל. ראשונים עברו כיתת גן, בלוויית גננותיהם, שהגיעו [בנוסף לבגדי שבת] עטורים בכתרים לראשיהם שעליהם כתוב באותיות מאירות עיניים "יחי המלך", לאחמ"כ עברו שאר הילדים. חלק מהם אמרו ואיחלו יחי המלך משיח נאו ויחי אדוננו וכו', כ"ק אד"ש הניד בראשו לכ"א והביט על כולם במאור פנים מיוחד ולכמה מהם אף חייך. כ"ז נמשך כשתי דקות.

[יצויין שכניסת כ"ק אד"ש לתפילות בימים אלו מלווה בשירה "מהרה ישמע בערי יהודה"]. מעריב ליל ט"ו כסלו

בשעה 5:30 נודע ע"ד תפילת ערבית, ומכל קצוות השכונה נהרו הבחורים ואנ"ש אל בית משיח. בשעה 5:37 נכנס כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד לתפילת ערבית, עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת, והקהל ניגן באותה עת את הניגון יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. כ"ק אד"ש ליוה את הניגון בתנועותיו הקדושות שעודדו והלהיבו את הקהל, ומפעם לפעם גברה השירה שחקים כאשר כ"ק אד"ש מלהיב את הקהל בראשו הק' בכל השטורעם, ומפעם לפעם סוקר בעיניו הק' את הקהל. כעבור דקה ומחצה רמז בתנועת ידו הק' לסגור הוילון.

לאחר מעריב עברו חברי החברה קדישא לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א. כידוע שיום זה נקבע ליום החברא קדישא, לצום ולתענית ואמירת סליחות.

בכותל של 770 תלו את רשימת חלוקת הש"ס שנעשתה אשתקד - תזכורת למשתתפים בחלוקה. 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


נזכרים ונעשים: י"ג אייר תשנ"ג               
צפיות: 376נזכרים ונעשים: ח"י טבת תשנ"ג                 
צפיות: 736נזכרים ונעשים: ד' סיון תשנ"ג                 
צפיות: 827נזכרים ונעשים: ט"ו סיון תשנ"ג               
צפיות: 353ג' תמוז תשנ"ג: יחידות, ועידוד "יחי אדוננו"   
צפיות: 626נזכרים ונעשים: פורים תשנ"ג                   
צפיות: 755י"א סיון תשנ"ג: מנחה עם הרבי ● וידאו   
צפיות: 72י"ג סיון תשנ"ג: עידוד "יחי" באופן מיוחד • ...
צפיות: 350נזכרים ונעשים: כ"ח סיון תשנ"ג               
צפיות: 858נזכרים ונעשים: מעריב ז' חשון - תשנ"ג         
צפיות: 1403

.