נזכרים ונעשים: ז' אדר תשנ"ג    צפיות: 612

הצג וידאו זה באתרך

 

יום ראשון, ז' אדר

כמה שלוחים וכמה רבנים הגיעו לאסיפה מיוחדת שמתקיימת בימים אלו, כדלהלן, והאוירה ב-‏770 היתה מרוממת מעט...

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:50. שלושה חתנים נכנסו פנימה לקבל את הסידור, וא' מהם, המתחתן היום, ניגש ראשון. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הרים את הסידור בידו הק' ומסרה לזה שמתחתן היום, ומיד לאחר מכן סימן בידו הק' להעבירו בהמשך ליתר החתנים. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א היה במאור פנים מיוחד והניד בראשו כמ"פ, תוך כדי ששפתותיו הק' נעות. לאחר מכן הורם הוילון והש"ץ פתח בתפילה.

עם סיום התפלה יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת, והקהל פתח בשירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עודד בראשו הק' בתנועות קלות, הביט לשמאלו והתקרב לרגע לעבר המעקה ושוב חזר והביט לשמאלו, המשיך לעודד, ולרגע התחיל לעודד בחזקה בתנועותיו הק', מעלה ומטה ולצדדים, יחד ובמהירות, וביחד עם זה הביט לשמאלו לסגירת הוילון, ותוך כדי שהחלו המזכירים לסגור – המשיך הוא שליט"א לעודד בחזקה והקהל ניגן בשמחה רבה ועצומה. הגילוי נמשך דקה ו-‏50 שניות. השעה היתה 1:01.

כרבע שעה לאחר תפילת מנחה נכנס הרחי"ק והודיע כי האסיפה הנ"ל תתקיים בבנין הסמינר "בית רבקה". מבעוד מועד הכינו סטיקרים מיוחדים לבאי ומשתתפי האסיפה, בה היה כתוב: "כינוס הרבנים". יצויין שלמרות הציפיות למאות משתתפים, הגיעו, לאכזבת המארגנים, כמה עשרות בלבד – מתוכם הרוב הינם שלוחים.

עקב התנגדותם של רוב הרבנים לתכנית המקורית, נאלצו המארגנים לוותר על עמל ויזע ו"שינו את הקו" – חיזוק אנ"ש והתמימים בימים אלו. בין הנאומים בלט ָ נאומו של השליח ר' זלמן שי' ליבעראוו שנשא נאום ארוך בענין "חיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א". כמו"כ באסיפה זו השתתף גם ר' יצחק שי' ּשפרינגער.

ַ הר' סטאון שי', תושב ניו יורק, דיבר בדברים "חוצבי להבות", כשהוא מקדים ואומר שאין חילוקי דיעות בענין שצריך לפעול, וכל מטרת הכינוס הוא לפרסם את ענין "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח" לכל העולם כולו, וכל הדיון הוא איך להעביר מסר זה באופן המתקבל לעולם. יצויין, כי בדבריו אלו הפתיע את המשתתפים...

בסיום חלקה הראשון של האסיפה הגיעו כל המשתתפים ל-‏770 )באוטובוס מיוחד שהסיעם מ"בית רבקה"(. בואם לבית משיח עורר לא מעט סערה, וכמה מהמתפללים גערו בכמה מהם, על שפוגעים בכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

ובינתיים, נדלק האור בחדר המיוחד והקהל החל לנגן "יחי אדוננו" )בניגון הרגיל(... כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א נכנס אל החדר המיוחד לתפילת מעריב בשעה 6:12, המסך הורם והש"ץ פתח בתפילה.

עם סיום התפלה יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת. תחילה )היה זה עוד באמצע הקדיש( הביט לעבר הקהל ממולו ומימינו, כשיושב קרוב למעקה ומניד קלות. לאחר מכן התיישר והחל לעודד את השירה וכעבור כדקה החל לעודד בחוזק רב לכל הכיוונים. כן הביט לעבר הצלם שעמד משמאלו. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון. הגילוי ארך דקה ו-‏45 שניות, והשעה היתה 6:24.

עם יציאתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מבית המדרש, קם אחד התמימים, ובשם "חיילי בית דוד" מחה נגד מארגני האסיפה, כשכל הקהל מקשיב בדריכות רבה לנאמר. הוא אף סיפר על התשובה שיצאה לשליח שלא להגיע לכינוס זה, וכשסיים, מחא כל הקהל כף.

עם סיום התפילה עברו ליד כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, בפתח היכלו הק', אלו שבאו להשתתף באסיפה, רבנים, שלוחים, ו"עמך" וכדומה, וכן הטנקיסיטים שיוצאים לדרכם.
________

תודתנו נתונה ל"מכון יומני בית חיינו" על עריכת היומן ונתינתו לפרסום, מתוך הספר "יומן שנת ה'תשנ"ג בבית חיינו" שי"ל אי"ה. ובזאת הננו לבקש שכל מי שברשותו יומנים נוספים מבית חיינו, ומהשנים תנש"א-תשנ"ד בפרט, יואיל לשלחם למערכת ע"מ לזכות בהם את הרבים. כתובת המערכת: [email protected], טל'  ‎718-560-3770‏
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


י"ג סיון תשנ"ג: עידוד "יחי" באופן מיוחד • ...
צפיות: 350נזכרים ונעשים: ח"י טבת תשנ"ג                 
צפיות: 736כ"ג סיון תשנ"ג: הבדלה ועידוד שירת "יחי אדו...
צפיות: 406נזכרים ונעשים: י"ט כסלו תשנ"ג               
צפיות: 2342ג' תמוז תשנ"ג: יחידות, ועידוד "יחי אדוננו"   
צפיות: 627נזכרים ונעשים: י"ג אייר תשנ"ג               
צפיות: 376נזכרים ונעשים: פורים תשנ"ג                   
צפיות: 755וידאו מרגש: הרבי יוצא אל השלוחות             
צפיות: 2494נזכרים ונעשים: מעריב י"ב חשון - תשנ"ג       
צפיות: 828כ"ט אייר תשנ"ג: מנחה עם הרבי ● וידאו   
צפיות: 65

.