נזכרים ונעשים: מוצש"ק ר"ח שבט תשנ"ג    צפיות: 892

הצג וידאו זה באתרך

 

יום שבת קודש פרשת וארא, א' שבט – ראש חודש

בבוקר התקיים המנין הקבוע (לע"ע) מידי שבת בשבתו לאמירת כל התהילים בציבור.

תפילת שחרית ומוסף התפלל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחדרו הק  בשעה מוקדמת, ולאחר מכן קידש וכו'בשעה 11:30 לערך התקיימה קריאת התורה בזַאל הקטן למעלה בסמיכות מקום ל"הול", כשהדלתות הפונות לג"ע התחתון פתוחות. במנין זה, יש לציין, עולים החתנים וכיו"ב כאשר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אינו יוצא לתפילה עם הציבור.

עם סיום התפילה בבית הכנסת, אמרו כל הקהל כנהוג פסוק בפסוק קאּפיטל צ"א, ולאחר מכן אמרו את כל ה"ליום השבת" בתהילים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

מספר דקות לאחר מכן התקבלה הידיעה (המשמחת) "מנחה", ובשעה 12:40 נכנס כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לתפילה. הש"ץ היה שוב ר' שלמה לייב ַ שי' אבראמאוויטש שניגש לעמוד, ועם סיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת והקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עודד את השירה בתנועות ראשו הק', התרומם מעט וסקר את כל הקהל, ולאחר מכן עודד בתנועות חזקות מעין אתמולוכעבור שתי דקות סימן לסגור את הוילון. השעה היתה 1:05.

עם צאת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, התקיימה התוועדות לכבוד שבת ר"ח, ביחד עם אויפרופעניש של חתן, במזרחו של בית הכנסת. ר' דוד שירַאסקין התוועד עם הקהל ואף חילק משקה שהואיל כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א להוציא עבור ההתוועדות – כרגיל מידי שבת בשבתו. הדיבור בהתוועדות זו נסב בין השאר על המבואר בשיחות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אודות הקשר של יום זה, ר"ח שבט, בו "הואיל משה באר את התורה הזאת" בשבעים לשון – לכללות נושא הפצת המעיינות חוצה.

מוצאי שבת קודש

מאז ש"פ מקץ לא זכינו לתפילת מעריב של מוצש"ק בנוכחות ובהשתתפות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והיום זכינו ב"ה לשינוי לטובה גם בזה. וליתר פרטים:

בשעה 5:50 יצאו הריל"ג והרחי"ק מחדרו הק' של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, והודיעו שניהם "פה אחד": "מעריב", וכעבור כ-‏20 דקות נכנס כ"קאדמו"ר מה"מ שליט"א אל החדר המיוחד לתפילת מעריב.עם סיום התפילה, בשעה 6:20, יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אל המרפסת. באותה עת אחז הש"ץ באמצע אמירת קדיש בתראכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הביט לעבר הש"ץ וענה "אמן", ולאחר מכן החל "המבדיל על הכוס" באמירת ההבדלה (בהעדרו של "המבדיל בבית משיח", ר' יהודה שי' קעלער, מילא בנו הת' יוסף יצחק שי' את מקומו, והשתדל לנגן אפילו כאביו...). כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הביט לעברו, ענה "ליהודים גו'" ו"ברוך הוא וברוך שמו" (על ברכת הגפן וסיום ברכת המבדיל) ו"אמן", ומשך כל ההבדלה היה מרומם מעט מכסאו.

עם סיום אמירת ברכה אחרונה החל הקהל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עודד את השירה בתנועות ראשו הק', וניגנו במשך כדקה, כשבסיומה סימן כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בראשו הק'. הריל"ג שאל האם לסגור, והניד בראשו לחיוב כשמסמן בידו הק', והוילון נסגר. משך זמן הגילוי נמשך כשלוש דקות, והשעה היתה 6:23.
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


נזכרים ונעשים: כ"ח סיון תשנ"ג               
צפיות: 858נזכרים ונעשים: י"ד כסלו תשנ"ג               
צפיות: 1219נזכרים ונעשים: ראש חודש אדר תשנ"ג           
צפיות: 801נזכרים ונעשים: מוצש"ק ר"ח שבט תשנ"ג         
צפיות: 892נזכרים ונעשים: מעריב כ"ח תשרי - תשנ"ג       
צפיות: 1489נזכרים ונעשים: ט"ו סיון תשנ"ג               
צפיות: 353כ"ט אייר תשנ"ג: מנחה עם הרבי ● וידאו   
צפיות: 65נזכרים ונעשים: י"א ניסן תשנ"ג               
צפיות: 612נזכרים ונעשים: חג החנוכה תשנ"ג               
צפיות: 1573כ"ג סיון תשנ"ג: הבדלה ועידוד שירת "יחי אדו...
צפיות: 406

.