נזכרים ונעשים: כ"ז אדר תשנ"ג    צפיות: 954

הצג וידאו זה באתרך

 

ליל שבת קודש - אור לכ"ז אד"ר
 
כ"ק אד"ש מה"מ נכנס לבית הכנסת סמוך לשקיעה (6:05), לתפילת קבלת שבת. [בחלק המזרחי עדיין התפללו מנחה]. באותה שעה עשה הציבור את דרכו ל-‏770, ובתוך דקות התמלא בית הכנסת מפה לפה. הש"צ הרה"ח ר' לוי"צ אברמוביץ התפלל לפני העמוד במתינות, ובעקבות זאת הספיקו רבים להצטרף למתפללי בית הכנסת, עכ"פ לקראת סיום... 

'בואי בשלום' ניגנו כרגיל במנגיגת 'חיילי אדוננו', ולאחמ"כ המשיך הקהל לנגן דקות ארוכות את המלים 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', ברוב שירה וזמרה. 

עם סיום התפלה, 6:30, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והקהל 'פרץ' ב'יחי'. ובשבת, כידוע, הגילוי הוא אחרת. א שבת'דיק... סקר כ"ק אד"ש מה"מ את הקהל משמאלו וממולו; העומדים בשורות הראשונות; הרים עיניו לעבר השלט (שתלה ליד המדבקה 'ברוך הבא מלך המשיח' -) זמני המולד, ומדי פעם היישיר מבטו והביט אל הקהל מרחוק. פעמים נראה 'פארטראכט', ושפתותיו הק' רוחשות כל העת, ומדי פעם מעודד קלות את השירה. לקראת סיום עודד בתנועות חזקות מעלה ומטה ולצדדים, ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. זכינו ב"לראות ולהיראות" למע' מ-‏4 דקות. השעה היתה 6:35. 

יום שבת קודש - ז"ך אדר
 
כ"ק אד"ש מה"מ התפלל בחדרו הק', ולאחמ"כ אכל סעודת שבת.

בשעה 11:00 לערך נודע שכ"ק אד"ש מה"מ לא יצא אל הציבור לקריאת התורה, ולפיכך התקיים מנין נפרד בזאל הקטן. המזכירים פתחו את הדלתות הפונות לחדרו של כ"ק אד"ש מה"מ, והבעל קורא הי', הותיק ומנוסה, הרה"ח ר' מרדכי שי' שוסטערמאן שקרא "חזק" - ויק"פ ופ' החודש.

בבית הכנסת למטה התקיים המנין הגדול כרגיל, ובסיום התפלה קרא כל הקהל יחדיו פסוק בפסוק מקאפיטל צ"א - לרפואתו והחלמתו המלאה של כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש. לאחמ"כ המשיכו להגיד את כל ה'ליום השבת'. 

הגבאי הרה"ח ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כץ הכריז, שבקשר עם זה שעברה שנה מהיום המאויים כ"ז אדר - היום בשעה 5:00 אחה"צ יתקבצו כל קהל והתמימים בבית משיח, לאמירת תהלים ולימוד בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ - לרפואתו השלימה. כאמור, המודעות בהקשר לכך תלו בבית-הכנסת כבר אמש, אך התקוה והציפיה היא כי אכן נלמד היום מפיו של מלך המשיח בהתגלותו.   

לאחר התפלה נשאר הקהל דבוק למקומו. ממתין ומצפה "לראות ולהיראות", לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ יכנס לבית הכנסת לתפילת מנחה. כפי שמסרו יודעי דבר [הנמצאים פנימה], יתכן מאד שתתקיים תפילת מנחה בקרוב... בשעה 1:35 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו המיוחד לתפילת מנחה. הקהל שהגיע, כרגיל, מארבע כנפות השכונה, הי' גדול ורב מתמיד, ומלבדם נכחו גם אורחים מהאיזור שהגיעו לרגל כ"ז אדר. 

עם סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. בהגלותו לעין כל אחז הש"צ ב'קדיש בתרא', ורק לאחמ"כ החל הקהל לנגן 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל והביט לעבר העומדים ממול ולעבר הש"צ, ומדי פעם הרים עיניו למרחקים - ולאחמ"כ מביט שוב לשורות הראשונות. משך כל העת עודד וליווה את הניגון בתנועות ראשו הק'. הדבר נמשך קרוב ל-‏4 דקות, ובסיומם סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 1:54. 

הקהל פנה איש איש לביתו. חלק הלך להתוועדויות הרבות שהתקיימו ברחבי השכונה, כמו גם ב-‏770 - בה התקיימה התוועדות-אופרופעניש. בהתוועדות זו אף חולק ממשקה שהואיל כ"ק אד"ש מה"מ לתת כהשתתפות בהתוועדות, וכרגיל הרה"ח ר' דוד שי' רסקין חילק מהמשקה. 

במלאת שנה לכ"ז אדר ועדיין לא נושענו
 
בשעה 5:00 לערך, בהתאסף עם רב, החלו באמירת תהלים. הש"צ הרה"ח ר' לוי"צ שפירא ניגש לפני העמוד. רבים מתושבי השכונה הוזעקו והוקפצו בתוך השעה הזו ל-‏770 לאמירת תהלים, כשבמבט ראשון על רחוב קינגסטון הי' זה נראה שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא בתוך דקות... בתוך דקות התמלא 770 מפה לפה. קאפי' צ"א אמר כל הקהל פסוק בפסוק, ולאחמ"כ היתה הפסקה קלה, והגבאי הרה"ח ר' זאב כץ (שהנחה את המעמד) הזמין חתן (הדומה למלך) הנמצא בתוך שבעת ימי המשתה שלו - שיברך וכו'. החתן, ר' אברהם שי' שטרנברג, עלה לבימה, ובדברי הקדמה קצרים אודות המובא בגמרא אשר 'אמר מלכא עקר טורא' - "גוזר אני בגזירת מלך שכבר הגיע הזמן. כבר עברה שנה ו'עד מתי יחרף צר'... הרבי מוכרח להיות בריא. ובגזירת 'אמר מלכא' - שתהי' רפואה קרובה והתגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד ממש. 

לאחמ"כ לימד הרה"ח ר' יואל הכהן שי' כהן בקונט' כ"ה אדר תש"נ, מאמר ד"ה "החודש הזה לכם", המדבר בענין "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל" - ההבדל בין עבודת תשרי לעבודת ניסן. 

אחרי ה'הפסקה הקצרה' שב הקהל להמשך אמירת התהילים עד שסיימוהו. כמה דק' אח"כ, בשעה 6:45, נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יכנס לתפילת ערבית, ובתוך כשתי דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל חדרו המיוחד, לקול שירת 'יחי אדוננו'. החזן מיד החל בתפילה, ובסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. [הגבאים דאגו מבעוד מועד להודיע לבחורים שלאחר ה'הבדלה' יאמרו כמה מילים, ורק לאחמ"כ ינגנו]. משיצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, אחז הש"צ בסיום ה'קדיש בתרא'. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הש"צ והמתפללים העומדים בסביבתו. לאחמ"כ הרים את עיניו הק' והביט לעבר 'המבדיל', הרה"ח ר' יהודה שי' קעלער, שהתחיל ב"הבדלה". ובמשך כל זמן ההבדלה הביט עליו. משסיים 'המבדיל', בירך הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק את כ"ק אד"ש מה"מ ב"ברכת כהנים". הברכה הושמעה במיקרופון (לאחר שכבר התקיימה ההבדלה, כאמור). כ"ק אד"ש מה"מ, באותה עת, סקר את הקהל מימינו, העומדים על הפירמידה, ולאחמ"כ היישיר מבטו וענה אמן אחר הברכות. משנסתיימה "ברכת הכהנים", המשיך הכהן ואמר: "עברה כבר יותר מ'שנה' מאז כ"ז אדר. יהודים מכל העולם מבקשים מהקב"ה שישלח תיכף ומיד רפו"ש לרבי, ושנזכה בקרוב ממש לשמוע מפה קדשו "תורה חדשה", בהתגלותו לעין כול כמלך המשיח". 

כ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן יחד עם כל הקהל. 

לאחמ"כ הקהל החל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ, בפנים מאירות, עודד בתנועות חזקות. כעבור כמה דקות הפסיק, אך שפתותיו הק' נעות כל הזמן, ולאחר משך זמן שוב עודד בתנועות חזקות לצדדים ומעלה ומטה, ולקראת סיום הדבר חזר על עצמו ובשטורעם יותר... הקהל הי' שמח ונרגש מסיטרא דא, אך כואב ודואב על המצב (ובפרט בעמדנו בכ"ז אדר...), מסיטרא דא... אך כ"ק אד"ש מה"מ מעודד את הציבור... והקהל ממשיך לנגן בחוזק ובמהירות: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" - בקול שבור ובעיניים דומעות... גם לאחר שהורה לסגירת הוילון המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בראשו הק' עד שהוילון נסגר. הגילוי, יש לציין, נמשך למע' מ-‏7 דקות, והשעה היתה 7:05.  


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


נזכרים ונעשים: כ"ז אדר תשנ"ג                 
צפיות: 954נזכרים ונעשים: ראש חודש אדר תשנ"ג           
צפיות: 801י"ג סיון תשנ"ג: עידוד "יחי" באופן מיוחד • ...
צפיות: 350נזכרים ונעשים: י"ד כסלו תשנ"ג               
צפיות: 1219נזכרים ונעשים: ח"י טבת תשנ"ג                 
צפיות: 736נזכרים ונעשים: י"ט כסלו תשנ"ג               
צפיות: 2342נזכרים ונעשים: מעריב כ"ח תשרי - תשנ"ג       
צפיות: 1489נזכרים ונעשים: מעריב ז' חשון - תשנ"ג         
צפיות: 1403נזכרים ונעשים: ד' סיון תשנ"ג                 
צפיות: 827נזכרים ונעשים: חג החנוכה תשנ"ג               
צפיות: 1573

.