שיחה ב': לנצל את הכוחות שניתנו לאדם    צפיות: 1039

הצג וידאו זה באתרך

1) ברכה: למעלה ממדידה והגבלה. ביאור הענין (דלכאורה ענין הברכה הוא המשכה לאדם למטה שהוא מוגבל): גם בעולם דלמטה מצינו ענין שלמע' ממדוה״ג - טבע הצמיחה, שנתחדש ביום השלישי לברה׳׳ע, וביתר שאת - ביום הששי (שהרי בכח האדם לפעול הוספה בטבע הצמיחה)

2) ניצול הכחות שניתנו לאדם הן בחייו הפרטיים - קיום הציווי ד״פרו ורבו גו״, כפשוטו, ובהמשך לזה - ענין החינוך, עוד קודם ש"הגיע לחינוך" ע״פ הלכה (והדגשת ענין זה בחה״פ - לידת עם ישראל, והתחלת ענין החינוך - ״תעבדון את האלקים גו'"); והן להשפעה בעולם כולו (ענין המודגש גם הוא בחג הפסח, החל ב״חודש האביב״, שבו נפעלת התחדשות הבריאה כולה)
 


התוועדות י"א ניסן תשד"מ

פתיחה, ניגון (וידעו כי אתה), שיחה ב' (ח"א), שיחה ב' (ח"ב), שיחה ג', ניגון (חיילי אדוננו), הדרן על הרמב"ם (ח"א), הדרן על הרמב"ם (ח"ב), מבצעי הקודש, מאמר כי ישאלך בנך, תביעה לגאולה, חלוקת ספרי תניא 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הוידאו היומי: הרבי מעודד את שירת ה"צאן קדש...
צפיות: 381הוידאו היומי: מסך הברזל? מסך של דמיון!       
צפיות: 309ניגון: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך             
צפיות: 1768חצי שעה של מראות קודש נדירים ● וידאו   
צפיות: 4626הוידאו היומי: הברכה שלך מאוד חשובה...       
צפיות: 298הוידאו היומי: לנגן ניגון הקשור לגאולה       
צפיות: 429הוידאו היומי: לתבוע מהקב"ה פרנסה עבור יהוד...
צפיות: 542"מוכרחה להיות ממשלה צרה - ממשלה חזקה"       
צפיות: 280הוידאו היומי: עידוד מיוחד של "על ניסיך ועל...
צפיות: 396מאמר ד"ה כי ישאלך בנך                       
צפיות: 1058

.