שיחה ב': לנצל את הכוחות שניתנו לאדם    צפיות: 1039

הצג וידאו זה באתרך

1) ברכה: למעלה ממדידה והגבלה. ביאור הענין (דלכאורה ענין הברכה הוא המשכה לאדם למטה שהוא מוגבל): גם בעולם דלמטה מצינו ענין שלמע' ממדוה״ג - טבע הצמיחה, שנתחדש ביום השלישי לברה׳׳ע, וביתר שאת - ביום הששי (שהרי בכח האדם לפעול הוספה בטבע הצמיחה)

2) ניצול הכחות שניתנו לאדם הן בחייו הפרטיים - קיום הציווי ד״פרו ורבו גו״, כפשוטו, ובהמשך לזה - ענין החינוך, עוד קודם ש"הגיע לחינוך" ע״פ הלכה (והדגשת ענין זה בחה״פ - לידת עם ישראל, והתחלת ענין החינוך - ״תעבדון את האלקים גו'"); והן להשפעה בעולם כולו (ענין המודגש גם הוא בחג הפסח, החל ב״חודש האביב״, שבו נפעלת התחדשות הבריאה כולה)
 


התוועדות י"א ניסן תשד"מ

פתיחה, ניגון (וידעו כי אתה), שיחה ב' (ח"א), שיחה ב' (ח"ב), שיחה ג', ניגון (חיילי אדוננו), הדרן על הרמב"ם (ח"א), הדרן על הרמב"ם (ח"ב), מבצעי הקודש, מאמר כי ישאלך בנך, תביעה לגאולה, חלוקת ספרי תניא 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הוידאו היומי: מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשי...
צפיות: 314ביציאה מהתפילה: הרבי מרים לכלוך מהרצפה       
צפיות: 1351הוידאו היומי: אור ליהודים אפילו בחושך מצרי...
צפיות: 156הרבי: אני מאוד עסוק עכשיו בהפצת שבע מצוות ...
צפיות: 54840 שנה ליו"ד שבט הגדול ● וידאו         
צפיות: 2693לשם מה מספרת הגמרא שבז' אב נכנסו להיכל?     
צפיות: 531התוועדות פסח שני תשמ"ז ● לצפיה         
צפיות: 978בוידאו היומי: קודם "מנחם" ורק אחר כך "אב"   
צפיות: 269הפ"נ שהרבי הכניס לכיס הסרטוק ● וידאו   
צפיות: 1977ניגון הקאפעליע של חסידי אדמו"ר האמצעי       
צפיות: 593

.