הפתעת הבאנקעט: הרבי יצא אל השלוחים ● וידאו    צפיות: 3431

הצג וידאו זה באתרך

נזכרים ונעשים. זו היתה הפעם הראשונה והיחידה בה השתתף הרבי מלך המשיח בבאנקעט כינוס השלוחים, כאשר הרבי יצא לשם כך באמצע הלילה (לקראת השעה אחת עשרה), ולצורך מסר אחד ויחיד: עידוד שירת "יחי אדוננו". אין ספק כי היה זה רגע השיא של כינוס השלוחים העולמי ה'תשנ"ג, כאשר אלפי השלוחים שרו ורקדו "יחי אדוננו" בכל כוחם ● אירועי כינוס השלוחים תשנ"ג ביומן מפורט 

לקראת פתיחת כינוס השלוחים העולמי ה'תשנ"ג, הגיעו היום עוד מאות מאות שלוחים מכל רחבי תבל, להסתופף בצילא דמהימנותא ולהתבשם בימים מיוחדים אלו מאוירת בית משיח.

הנושא העיקרי שהיווה גם הבריח התיכון של הכינוס - שהשתרע על פני ארבעה ימים - היה: "קבלת פני משיח צדקנו", שכ"ק אד"ש מה"מ הודיע והורה לחייליו השלוחים, שכל מה שנשאר עתה זה הענין של "לקבל פני משיח צדקנו", כשכל שאר הפעולות צריכות להיות חדורות בנקודה זו.

מעמד מיוחד הי' לראות איך השלוחים שהגיעו מערי השדה ומכל קצוי תבל פוגשים את חבריהם ואחיהם שלא ראום זה כשנה, ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. ניתן הי' גם לראות חברי כיתה שנשלחו בשליחות כ"ק אד"ש מה"מ לערים סמוכות זו לזו, וכדי להיפגש ביניהם הוצרכו לנסוע לרבי... וכבר אמר א' מהם "החבר הכי טוב שלי גר דלת לידי..."

הנהלת הכינוס קיימה ב'ג'ואיש סנטר' הרשמה במשך כל שעות היום, ושלוחי המלך מכל ארבע כנפות תבל התפקדו.
 
יום שישי כ"ד מרחשון
 
מחוץ ל-‏770 ועל כתלי 'אהלי-תורה' נתלו היום שלטים ענקיים הזועקים בקול ענות גבורה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

קצת לפני השעה שלוש הגיעה הידיעה שכ"ק אד"ש מה"מ עומד לצאת לתפילת מנחה. ידיעה זו היתה להפתעת ולשמחת הכל, שכן זוהי הפעם הראשונה שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא למנחת ערש"ק בשעה כה מוקדמת. כולם עזבו את הכנותיהם לשבת ופתחו בריצה סוערת לכיוון בית משיח - שהתמלא בתוך דקות ספורות בשלוחים מכאן, תושבי השכונה משם ומהעבר השלישי בחורים שנחתו היישר מהמבצעים.

בשעה 3:06 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד והתריסים הורמו. הש"צ התחיל ב"אשרי", אך כ"ק אד"ש מה"מ סימן בידו הק' לסגירת התריס (עוד לא נגמרה אמירת ה"הודו", ה"פתח אליהו" וה"וידבר"). כעבור כארבע דקות נפתח התריס והריל"ג סימן להתחיל בתפילה.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והש"צ אחז בקדיש בתרא, הוילון כבר נפתח, ושוב ניתן הי' להבחין ב'אמנים' מפיו של משיח צדקנו. בסיום הקדיש החל הקהל את "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד קלות את השירה בתנועות ראשו הק', כעבור כחצי דקה החל לעודד חזק יותר ובתנועות של למעלה ולמטה, ופעם א' אף עודד קלות בידו הק' לעבר הקהל. המעמד נמשך כדקה, ובסיומה סימן בידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 3:25.

לכבוד שבת-קודש הגיעו כבר כל ציבור השלוחים המשתתפים בכינוס. תצויין במיוחד הקבוצה הנכבדה שהגיעה היום מאה"ק, שרק בדרך של לכתחילה אריבער הספיקו להגיע קודם השבת כדלהלן:
 
אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך
 
בטיסה של .T.W.A שיצאה עם שחר מאה"ק, הנה שלא עפ"י התכנית, הודיע הקברניט שככל הנראה יצטרכו לנחות נחיתת ביניים בקנדה ופי' הדברים שבשבת לא יוכלו להיות ב-‏770. בין השלוחים הרבים שבמטוס היה גם השליח הרב שמעון שי' לזרוב (המנוסה בדברים מעין אלו), שניצל את יציאתו של הקרבניט אל הנוסעים, והחל להסביר לו במרץ על נחיצותם של השלוחים להימצא בשב"ק בניו יורק, ועל הברכה שיתן לו "15 שנות חיים נוספות וזכיה בלוטו" באם ינחת היישר בניו יורק. הקרבניט שהתרגש למשמע הברכה, הסכים מיד לבקשה, ואמר: "תגיד לכל החסידים שיתפללו להצלחת המשימה". החסידים כמובן התפללו, וכעבור שעתיים של טיסה, כשפס החוף של נ.י. נראה באופק, הודיע הקברניט ש"הודות לתפילתם של החסידים השוהים עמנו במטוס, אנו עומדים לנחות בע"ה היישר בניו יורק ללא כל תחנות ביניים.
 
ליל שבת קודש
 
לאחר שבשבוע שעבר לא זכינו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילת ערבית, והיום כבר זכינו להתפלל תפילת מנחה עם כ"ק אד"ש מה"מ, ובעקבות הזמן שהחל להיות מאוחר, חישבו החסידים שככל הנראה גם היום לא נזכה להתפלל את הקבלת שבת יחדיו עם כ"ק אד"ש מה"מ. אלא שפה היתה גם סברא מנגד, שאולי לכבוד השלוחים שבאו יצא כ"ק אד"ש מה"מ. הנושא הי' מעורפל ובבית הכנסת עמדו כולם וחיכו. הש"צ הרב בערל שי' זלצמן עמד הכן ע"ג השולחן, ובינתיים שום בשורה משמחת לא הגיעה.

בשעה 6:05 יצא הרב ב"צ שי' סטאק מהדלת הראשית והודיע "קבלת שבת". בריצה ובשמחה נכנסו כל אלו שהמתינו בחוץ  וכעבור כעשר דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, הקהל ניגן את המארש של ר"ח כסלו (כמנהגו בימים האחרונים, לנגנו בכניסת כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד) והש"צ התפלל במתינות ובעריבות. את ה'לכה דודי' ניגנו בניגון של ר"ח כסלו כשב'בואי בשלום' הוא הוחלף ב"חיילי אדונינו" כשבסיומו שרים את הניגון עם המלים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" - כפי שרגילים לנגן מידי שבוע בשבוע זה תשעה חדשים.

בסיום התפלה (6:42) יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, הקהל בירך ג"פ "גוט שבת" וכ"ק אד"ש מה"מ הנהן בראשו הק'. הניגון "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" פרץ כמעצמו והקהל שר במרץ רב. מאחורי כ"ק אד"ש מה"מ נראו ארבעת חברי המזכירות והמזכיר האישי הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב - שרקד לפי קצב הניגון ועידודו של כ"ק אד"ש מה"מ - ושתי חברי ההצלה. הלחץ ב­770 הי' כבחגים וזאת עקב ריבוי הקהל שהי' בלעה"ר. כ"ק אד"ש מה"מ החל לעודד את השירה, כשהפעם באופן מיוחד ובשמחה רבה. במשך כל הזמן עודד בראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל ומפעם לפעם מניד את ראשו באופן חזק ובמהירות, לימין ולשמאל, קדימה ואחורה. הקהל ניסה להשיג את הקצב, אך ללא הועיל, וכעבור למעלה משש דקות סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק' לסיום, וסגרו את הוילון. השעה היתה 6:48.

הקהל, ובמיוחד שליחי המלך, המשיך לרקוד על מקומו בהתלהבות רבה והשמחה הרקיעה שחקים. רבים ציינו את אריכות הזמן וריבוי התנועות החזקות להם זכינו עתה.

לאחר התפילה הלכו כולם לביתם לסעוד את סעודת השבת. לשלוחים הוכנה סעודת שבת מיוחדת באולם אהלי תורה, כשבהמשכה התקיימה התוועדות וכינוס מיוחד. דברי פתיחה מסר הרב משה קוטלרסקי ואחריו חזר הרב מרדכי שי' גלזמן - שליח כ"ק אד"ש מה"מ בריגא שבלטביא - על שיחת הקודש שאמר הרבי אשתקד לשלוחים. הרב יוסף שי' העכט נשא דברים חוצבי להבות אש אודות החשיבות הרבה והעבודה העיקרית שהשלוחים צריכים להתעסק עתה בחיי היום יום, שכולם צריכים להסתובב סביב הנושא "משיח". הרב ברוך שלמה שי' קונין דיבר בחום ע"כ שכולנו בני אותו אבא, ו"אחים אנחנו", נקום ונתפלל לרפואתו הקרובה והשלימה של אבינו הרבי, וכולם נעמדו והחלו לנגן "יחי אדוננו..." משך זמן. אח"כ ביקש-הפציר ר' שלמה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח הוא יוליכנו קוממיות לארצינו" כשכל אחיו השלוחים אחריו. בהמשך נאמו גם הרה"ח ר' יוסף שי' מינקוביץ והרה"ח ר' נחמן שי' סודק שדברו על הצורך להעמיד את הנושא של "להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו" כמשימה עילאית.
ההתוועדות היתה  מיוחדת, וא' מהשלוחים (ב.ש) אף 'חימם' את הקהל בנושא המשיח, וזכה למחאות כפיים נמרצות.

מאוחר יותר ישבו להתוועדויות קטנות שנמשכו עד לשעות הלילה המאוחרות.
 
יום שבת קודש כ"ה מר-חשון מברכים החודש כסלו
 
היום לא זכינו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילת שחרית. לפני חזרת הש"צ ולפני קריה"ת חיכו מספר דקות, עד שנודע שכ"ק אד"ש מה"מ לא יצא לתפילה. בזמן זה של ההמתנה זיכה הגבאי הר"פ את א' התמימים (שהפציר בו להמתין עוד מעט) בפרס של חמישה דפי גמרא בע"פ או לחילופין חמשה פרקי תניא כפי רצונו, והדבר היה לשיחת רבים.

הרה"ח ר' מיכאל שי' סלוין קרא בתורה, ולכהן כובד הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק.

גם ב'הול' התקיימה קריאת התורה, שם קרא ר' מרדכי שי' שוסטערמן, ובה עלו כל החתנים.

מאוחר יותר נודע, שעוד בשעות הבוקר המוקדמות התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק', קידש ואכל סעודת שבת.

לאחר הקריאה שב'הול' התקיים בזאל הקטן מנין למוסף, כשבסיומו נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילת מנחה. ב-‏1:10 לערך יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד והש"צ, הרב שלמה שי' קונין, ניגש לעמוד. כפי הנהוג כשיש חתנים וכד' הכריזו אין כאן כהן, אלא שהפעם עשה זאת לא הבעל קורא, אלא הגבאי הרב זאב יחזקאל שי' כ"ץ.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, השעה היתה 1:30 וכולם ציינו אותה בהפלאה מאחר ובתכני' של כינוס השלוחים כתוב שב-‏1:30 תתקיים התוועדות כ"ק אד"ש מה"מ כמידי שנה, ובדיוק באותה דקה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת...

הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ הביט משך זמן לימינו ולכל הצדדים, והתרומם מעט מכסאו להסתכל על הקהל שעמד ממול במשך זמן ארוך מהרגיל. רק אח"כ, כשאחזו בקטע המתנגן ללא מילים, החל לעודד בראשו הק' לכל הצדדים חזק מאוד ובמהירות רבה, ובמלים "מלך המשיח" היתה תנועה מיוחדת. לסיום עשה בידו הק' תנועת עידוד שהקפיצה את כל הקהל וסימן בידו הק' לסגור את הוילון. הגילוי נמשך כשלוש דקות והשעה היתה 1:33.

מאוחר יותר התקיימה בבית משיח התוועדות מיוחדת של החתנים וכמה מהשלוחים, והרב דוד שי' רסקין חילק מהמשקה שהוציא כ"ק אד"ש מה"מ. במרכז ההתוועדות היה דו שיח בין הרב יואל שי' כהן והרב משה שי' ניו ממונטריאול, כשמסביבם עמדו עשרות מהתמימים.

לקראת זמן תפילת ערבית קיימו כרגיל את הסדר-ניגונים, כשלפתע הגיעה הידיעה המשמחת (לאחר שבשבוע שעבר לא זכינו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא) שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא לתפילת ערבית. השעה היתה 5:25, וב-‏5:30 כבר נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, ועם פתיחת הוילון התחיל הרב יהודה שי' קעלער בהבדלה. כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל עליו במשך כל הזמן וענה אחריו "ליהודים...", "בהוב"ש" ו"אמן". כשהתיישב לאמירת הברכה-אחרונה התרומם מעט כ"ק אד"ש מה"מ והסתכל עליו שנית. בסיום הברכה­ אחרונה החל הקהל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד חזק מאוד בראשו הק', קדימה ואחורה, בתנועות חזקות ומהירות, וכעבור למע' משני דקות סימן לסגור את הוילון. כ"ז נמשך למע' מארבע דקות והשעה היתה 5:44.
 
מוצש"ק
 
הלילה התקיים פרוגרם מיוחד לכינוס השלוחים באהלי תורה. המנחה היה ר' יוחנן שי' גורארי' ונאמו בו בין השאר ר' יואל שי' כהן, שפתח ב'דבר מלכות' - שיחת כ"ק אד"ש מה"מ - והמשיך בדברי התעוררות; הרב יהודה קרינסקי; הרב דוד שי' רסקין והרב יוסף יצחק שי' אהרונוב.
 
יום ראשון כ"ו מר-חשון
 
בשעות הבוקר נעמד כל הצבא האדיר של המלך - שלוחי כ"ק אד"ש מלך המשיח - בחזית בנין בית אגודת חסידי חב"ד, לתמונה המשפחתית השנתית. התמונה כללה את כל השלוחים לסוגיהם, החל מראשי המדינות וכלה בעיירות הקטנות הנידחות.

ב-‏11:30 לערך החל באהלי תורה הפרוגרם המתוכנן של הכינוס. זמן רב הוא לא נמשך, ו-‏12:15 לערך נתקבלה הידיעה המשמחת בדבר תפילת מנחה. הי' זה מחזה מרהיב לראות את כל השלוחים רצים באיסטערן פארקוויי מכאן, את תלמידי הישיבות משם, את תושבי השכונה באמצע ובתוך דקות התמלא 770 לגמרי. שולחנות וספסלים לא היו - היות ומכינים את בית משיח לקראת ה'בנקעט' הערב - וכעבור כ-‏10 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד.

בסיום התפלה יצא  כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד פ"א קלות בידו הק' וסקר מעט את הקהל. כן התרומם מעט מכסאו לראות את אלו שעמדו למטה ועודד קלות בראשו הק'. כעבור פחות ממחצית הדקה סימן בתנועת תמיהה וסגירה פעמיים בידו הק' וסגרו את הוילון, ובעודם סוגרים, המשיך לעודד קלות בידו הק' פעמיים לעבר הקהל. השעה היתה 12:43.

השלוחים נשארו לעמוד על מקומותיהם ולרקוד, אך הרב משה שי' קוטלרסקי הודיע שהפרוגרם ימשיך בתוך דקות ספורות.

כדי לאפשר את הכנת ביהכנ"ס ל'בנקעט' הערב, סגרוהו מיד לאחר התפילה. לבחורים היתה זו סיבה לדאגה, "מה יקרה אם בעז"ה יצא כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, האיך נזכה להתפלל איתו את התפילה". את התשובה לכך קיבלו בהמשך.

בהתקרב זמן תפילת ערבית נעמדו מחוץ ל-‏770 מאות שלוחים ותמימים, ו-‏5:05 נתקבלה הידיעה שז"ע התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק' את תפילת ערבית כשבג"ע התחתון התקיים מנין מצומצם של חברי המזכירות ובניהם וכו'.
בשעה 7:00 לערך נכנסו כל מאות השלוחים לביהכנ"ס כשכל א' נושא ע"ע תוית מיוחדת בה כתוב את שמו ושם עירו והתיישבו מסביב לשולחנות ערוכים בכל טוב. על בימת ההתוועדות הכינו את שולחנו וכסאו של כ"ק אד"ש מה"מ, כשלצידו הסטענדר של המנחה, ומאחוריו שולחנות בהם ישבו חשובי השלוחים והגבירים וכו'.

הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב - מזכירו האישי של כ"ק אד"ש מה"מ ויו"ר המרכז לעניני חינוך - שהיה מארחו של הכינוס ואמור הי' לדבר בפני השלוחים (כמנהגו מידי שנה בשנה), לא יכל להגיע מסיבות בריאותיות, והמנחה - הרב משה שי' קוטלרסקי - שלח לו בשם כולם ברכה לאריכות ימים ושנים טובות, ושמתוך בריאות נכונה ימשיך בעבודת הקודש.

ראשון הדוברים היה הרב פנחס שי' צימענד - שליחו של כ"ק אד"ש מה"מ לארקנסו - שפתח בדבר תורה.

אחריו הוזמן הרב דוד טובי' צ'ייס, יו"ר ארגון ידידי ליובאוויטש ועוד ועוד, כשהמנחה לא שכח לציין שבואו של צ'ייס לכינוס השלוחים הינו ע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ זה מכבר.

הרב צ'ייס דיבר בחום על האהבה שיש לו לרבי שליט"א ושגם הוא שליחו של הרבי. כן אמר דברי תודה ושבח לעבודה הגדולה של השלוחים הפועלים להפצת היהדות, וזכה ע"כ לתגובות אוהדות ולמחיאות כפיים נמרצות.

בהמשך דבריו דיבר גם על הזמן בו אנו נמצאים - סף הגאולה, וסיים בברכה חמה לכ"ק אד"ש מה"מ לרפואה קרובה ושלימה.

א' מהשלוחים - הרב צבי יהודה שי' פוגלמן - התכבד בקריאת פרק צ"א פסוק בפסוק, לרפואתו והחלמתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ, כשאחרי"ז ניגנו "אורך ימים".

עתה הגיע מועד הצגת השלוחים מכל רחבי תבל. מעמד זה ריגש במיוחד לראות איך שהמנחה מזכיר את כל המדינות בהן יש שליח של הרבי, והשלוחים מאותה מדינה מתרוממים.

השיא הי' בהגיעו למדינות חבר העמים והרפובליקות, כשבאופן ספונטני החל הקהל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". בהזכירו את שלוחי ארץ ישראל, החלו הישראלים לנגן "הרבי שליט"א" וכל השאר הריעו אחריהם. בהזכירו את צרפת החלו ב"האדרת והאמונה", כשהשיא הי' בהזכירו את ניו יורק - מקום המלך - וכולם קמו והחלו לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

בסיימו להקריא את שמות המדינות הציג שנית את כל השלוחים כשהפעם באופן כללי בלי שמות וכו', כבנים לאבינו הק', וכולם החלו בריקוד סוער, איש על כתף רעהו, וכך ניגנו במשך שעה ארוכה "יחי אדוננו..." ו"אורך ימים".

הההתרגשות היתה רבה וכולם הודו לה' על הזכות הגדולה, שזכו להיות מנויים בצבאו של המלך.

בהמשך הכריז א' מבני השלוחים ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" כשכל השלוחים אחריו.

שגריר רוסי' הלבנה (ועיר ליובאוויטש בכללה) בארה"ב הוזמן למיקרופון (עם מתרגם) ודיבר בחום רב ובירך את כ"ק אד"ש מה"מ באריכות ימים ובריאות טובה. בין דבריו הודה גם למטפלים בילדי צ'רנוביל, ודיבר דיבר על הספרים. בהתאם לכך פצח הרב שלמה שי' קונין בסיום דבריו, בניגון של "דידן נצח".
במשך הסעודה הוזמן הר' בערל שי' זלצמן לנגן מספר ניגונים.

עתה הוזמן האורח החשוב, יו"ר קרן הבנין של בית רבינו שבבבל - בית משיח, הנגיד החסידי הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק.

הר' גוטניק שי' נשא דברים בעניני דיומא, כשבתחילה הודה למנחה הר' משה קוטלרסקי. בהמשך דבריו עורר רבות בענין חובת ההשתתפות של כל אחד ואחד בבנינו של בית רבינו שבבבל, ולשם כך אף הקריא כמה קטעים והערות משיחת כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס "מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל", שבקטעים אלו כתוב שבית רבינו שבבבל זהו בית-המקדש דעתה, ומכאן יעתק הוא לירושלים, ושוב הדגיש את הנקודה החשובה, ש"כל אחד חייב לקחת חלק בבנינו".

הרב חיים ז. שי' בומזער - ראש-ישיבת יצחק-אלחנן בברוקלין - נשא דברי תורה ובירך את כ"ק אד"ש מה"מ בבריאות קרובה ושלימה. הוא טרח גם לספר, שלפני כעשרה שנים נכנס לבית הרפואה במצב של סכנת נפשות, עקב מחלה קשה, והיה בקשר רצוף עם המזכיר הרב גרונר שי', ולולא ברכותיו של הרבי שליט"א, "לא יכולתי להיות עמכם היום"... כן סיפר קצת מהווי החיים שלו, שנמצא בישיבה מתנגדית עם הרבה חברים שכאלו, שזה עושה לו פשוט את החיים מעניינים יותר. עבורו זהו תענוג נפלא כשבאים אליו בטענות על ליובאוויטש ש"עושים כך וכך" והוא עונה להם  "אני מבין, מקנאים אתם, מקנאים"...

בסיום דבריו הקריא והסביר את ההלכה הידועה שבסוף הלכות מלך המשיח: "ואם יעמוד מלך מבית דוד... ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה... הרי זה בחזקת משיח...". ועל-כך אני אומר לחבריי המתנגדים: "מצאו לי בבקשה מנהיג ישראל נוסף שקויימו בו כל הסעיפים האמורים". דבריו אלו נקטעו במחיאות כפיים סוערות ובניגון "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". בסיום דבריו נערכה הפסקה קלה לסעודה.

השעון הראה על 10:30 וההשערות בדבר יציאת כ"ק אד"ש מה"מ אל קהל השלוחים החלו לצבור תאוצה. הוסיפו לכך השמועות שסיפרו ש"המזכיר הרב גרונר חזר זה עתה מביתו והמזכיר הרב קרינסקי עלה אל חדרו של הרבי שליט"א". הדבר הספיק לאלו מהתמימים שהשכילו להישרד באולם, והם נעמדו במקומותינו הקבועים, הכן לקראת צאתו של המלך. הקהל ניגן את המארש של ר"ח כסלו, ובתוך כשמונה דקות הגיעה הידיעה המשמחת: "כ"ק אד"ש מה"מ יוצא אל ה'בנקעט'". ההסתערות היתה מושלמת ובתוך שניות הוזנקו כולם קדימה, והשוהים בחוץ פרצו פנימה. צלחות נפלו, שולחנות עפו, כסאות נשברו וכולם נעמדו הכן לקראת בואו המיוחל של המלך. עדיין לא ידוע מה צפוי, אך דבר אחד ברור: המשלח יוצא אל השלוחים.

כעבור כארבע דקות (10:42) יצא כ"ק אד"ש מה"מ היישר אל המרפסת. מאחור נראו שלושת חברי המזכירות, דוד צ'ייס ור' ש"ב שי' גאנזבורג, ובאופן אוטומטי החליף הקהל את הניגון ל"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". הקהל שר בהתלהבות עצומה ובהתרגשות מיוחדת וכ"ק אד"ש מה"מ הי' נראה מאוד מלכות'דיק. הוא סקר את קהל השלוחים "כבקרת רועה עדרו" ועודד את השירה בתנועות ראשו הק'. כו"כ פעמים התרומם מעט מכסאו והסתכל לעבר אלו שעמדו למטה ועודד לעברם בראשו הק'. כן הביט במשך זמן לימינו לעבר בימת ההתוועדות והכינוס, ואחדים אף הבחינו שהסתכל לעברו של ר' שלמה שי' קונין והניד לו בראשו הק'. כמ"פ סידר וחיזק בידו הק' את הגארטל תוך כדי שמגביר את העידודים. השלוחים שהיו נרגשים מאוד, החלו לשרוק והשמחה היתה עצומה כבהקפות. במשך כה"ז עודד כ"ק אד"ש מה"מ בתנודות ראשו הק' לכאן ולכאן, וכעבור כארבע דקות החל לעודד בחזקה יותר ובמהירות יותר לכל הצדדים, ימין ושמאל, קדימה ואחורה והשירה הרקיעה שחקים. עידוד זה נמשך במיוחד בדקה האחרונה, כשבמשך על הזמן ממשיך לסקור את קהל השלוחים. המעמד נמשך כשש דקות ובסיומו סימן בראשו הק' לסגור את הוילון. השעה היתה 10:48.

בעת סגירת הוילון פנה מר צ'ייס אל כ"ק אד"ש מה"מ ואמר לו בשפת המדינה I Love You Rebbe [=אני אוהבך רבי] ובידו סימן שמוסר נשיקה, וכ"ק אד"ש מה"מ חייך אליו והרים את ידו הק' לשלום, ומרוב התרגשות יצא מר צ'ייס עם דמעות בעיניים.

השלוחים המשיכו לרקוד על מקומותיהם ריבוי זמן עד שהמנחה אולץ לקטוע את השירה כדי לאפשר את סיום הכינוס - ע"פ התכנית שהכניסו לכ"ק אד"ש מה"מ. מיד הוא הכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", לא לפני שהודיע שעם הכרזה זו צריכים לצאת לעולם באופן המתקבל.

הר' נפתלי הכהן שי' רוט ניצל את ההפסקה הקלה ובירך את כ"ק אד"ש מה"מ בברכת כהנים ו-‏770 רעם ב"אמן".

מאוחר יותר נודעו פרטי המעשה. משך זמן לפני צאתו של כ"ק אד"ש מה"מ, שאלוהו אודות האפשרות לכך והשיב בשלילה, אך כעבור כעשר דקות סימן בידו הק' סימון מסויים, ולמזכיר ששאל האם ברצונו לצאת אל השלוחים, השיב בחיוב ומיד יצא אל המרפסת.

לסיום הוזמן הרה"ח ר' פנחס הכהן שי' פלדמן - ראש ישיבה גדולה דסידני­אוסטרלי' - שבמשך שעה ארוכה נשא נאום ארוך ומרתק שכל כולו התמקד בענין השטורעם שצריכים לעשות בענין קבלת פני משיח צדקנו.

הנואם הביא את הסיפור של אברהם אבינו כדוגמא למה שמתחולל היום. ידוע הוא, שעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו, והעשירית - נסיון העקידה - קשה מכולן, והוא מפני שבנסיון זה צריך היה לזרוק לטמיון את כל העבודה שהיתה עד עתה, היפך השכל לגמרי והיפך כל הענין, ואעפ"כ עשה זאת מיד ללא ערעור אך ורק מפני שכך היה ברצון ה' שיעמוד בנסיון זה. כן הוא הדבר גם היום, שהרי במבצע זה לכאורה כ"ק אד"ש מה"מ אינו מעמיד ומפקיר ח"ו רק את עצמו, אלא את כל העבודה של ליובאוויטש שהושקעה במשך עשרות שנות יגיעה, אך - כמו עם אברהם אבינו - ברור הוא שכ"ק אד"ש מה"מ יודע שבסופו של דבר יהיה ה"דידן נצח" האמיתי והוא יתגלה, ואשר ע"כ חובתינו היא ללכת עד הסוף ולפרסם בכל מקום ומקום את בואו הקרוב של משיח צדקנו, וש"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". הדברים היו מרגשים במיוחד והוסיפו מרץ לרבים מהשלוחים. ראשי השלוחים אף הודו לו על דבריו הנלהבים והתנשקו עימו.

בסיום חלקה הרשמי של ה'בנקעט' התיישבו השלוחים בקבוצות קבוצות להתוועדיות חסידיות עד לשעות הלילה המאוחרות.

רבים ניצלו את ההזדמנות ונעמדו בתור ארוך ליד מקומו של הנגיד החסידי רודף הצדקה וחסד, הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, שהוזיל מכיסו לכל בית חב"ד $1000 ויותר - כ"א לפום שיעורא דיליה. תהא משכורתו שלימה מן השמים.

יום שני ז"ך מר-חשון
 
עפ"י הוראת כ"ק אד"ש מה"מ מלפנים, יצאו היום בשעות הבוקר שלוחים רבים - שהתרכזו בכמה באסס'ס שאורגנו ע"י המרכז לעניני חינוך - לאוהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. הם קראו את המענה לשון, פ"נ ובקשת רחמים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ.
היום זכינו שוב להתפלל עם כ"ק אד"ש מה"מ את תפילות מנחה וערבית, ובשניהם זכינו ב'לראות ולהיראות'.
החל מלאחר חצות היום התרכזו רבים מהשלוחים ב-‏770, כדי להיות ערוכים לכל שעה וזמן שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילה. חלקם האחר הלך לאהלי תורה - שם קויימו סדנאות והרצאות בפעילות בכלל ובנושא משיח בפרט.
ב-‏2:45 התקבלה בביפער'ס ההודעה: "מנחה נאו". בתוך שניות התרוקן בנין ה'ג'ואיש סנטר' מיושביו, והחלה הנהירה ההמונית לכיון בית רבינו שבבבל. גם משאר הישיבות הסמוכות נפתחה ריצה לכיוון 770 וקראון הייסט היתה כמרקחה.
בית הכנסת עצמו הי' נקי משולחנות - בעקבות החגיגה שהתקיימה אתמול - והוא התמלא מפה לפה. ב-‏2:53 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, וכעבור כארבע דקות הורם התריס והש"צ התחיל ב"אשרי". בסיום התפלה (3:09) נשאל כ"ק אד"ש מה"מ בדבר היציאה למרפסת והשיב בחיוב, התריס נסגר, האור במרפסת נדלק וכעבור כדקה יצא לשם כ"ק אד"ש מה"מ.
בתחילה סקר כ"ק אד"ש מה"מ את כל הקהל כשמפעם לפעם מביט משך זמן לכיוון מעלה ולצדדים. המעמד נמשך כארבע דקות כשלעיתים מעודד ומניד קלות בראשו הק' ולעיתים לא. בדקה הרביעית החל לפתע כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בחוזק רב בראשו הק' למעלה ולמטה, והקהל איבד קונטרול. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון, וסגרוהו. השעה היתה 3:14.
 
קבלת פני משיח צדקנו
 
היום מלאו תשעה חדשים לאותו יום מר ונמהר, ז"ך אד"ר, אך הוא ייחרט אצל שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ ואצל אנ"ש בכלל כתפנית וכהתחלה חדשה ומיוחדת, לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ קיבל את שלוחיו הפזורים ברחבי תבל - שבאו לכינוס השנתי שלהם - למעין יחידות, כדלהלן:

בעוד השלוחים והקהל ממשיכים בריקוד נלהב לאחר הגילוי הנוסף לו זכינו, הגיעה ההפתעה האמיתית. זמן קצר לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ עזב את המרפסת, פתח המזכיר הרב יהודה קרינסקי את הוילון, ובהתרגשות בישר לקהל - שעדיין היה באמצע הריקודים הנלהבים - ש"בתוך דקות יזכו השלוחים לעבור על פני כ"ק אד"ש מה"מ".

ההפתעה היתה מוחלטת ואיתה גם ההתרגשות הגדולה. איש לא ידע מאיפה יתחיל התור וכיצד הוא יתנהל, איך יעברו ואיפה ישב מה"מ. המזכיר שהי' מרוגש לא פחות, הודיע, ש"תוך דקות ספורות יתבהר המצב וכולם ידעו את הסדר". ואכן, לא עברה דקה וכבר הגיעה ההודעה ש"הכניסה תהיה מהפתח בו יוצא כ"ק אד"ש לאוהל ולמקוה".

מי בדיוק יכול לעבור ובמה נמדד מי הוא שליח, לא ידוע. האם כל מי שנמצא בספר השלוחים יכול לעבור, או שצריך תנאים אחרים. לא היו הודעות ברורות בקשר לכך ורבים מבני השלוחים עברו. היו גם כאלו שתמונתם המונצחת בספר השלוחים הספיקה עבורם להקרא שליח. מה שבטוח הוא שהתור תפס אורך ויותר מאלף שלוחים כ"י נעמדו בו ברתת ובשמחה. רבים רצו לבתיהם להלביש סירטוקים, וחלקם אף הלך להזעיק את בני משפחתם.

כ"ק אד"ש מה"מ ישב בפתח חדרו הק' כשכל גופו בחלל החדר ולפניו שולחן עם מפה לבנה. ידיו היו שעונות על משענת הכסא ועל גופו הק', כשידו השמאלית על כף ידו הימנית.

השלוחים חלפו במהירות ללא כל שהיות מיותרות, ו"כבקרת רועה עדרו" הסתכל כ"ק אד"ש מה"מ ובחן את כל אחד ואחד. כ"ק אד"ש מה"מ הי' במאור פנים מיוחד, ומפעם לפעם, כשהי' הפסק קל בין אחד לשני, הי' ממשיך להביט על האחרון שעבר. במיוחד יצויין בנו של הרב יוחנן שי' גורארי', שגם אחרי שעבר, סיבב כ"ק אד"ש מה"מ את ראשו הק' והמשיך להביט עליו. להרבה הנהן קלות בראשו הק', ולאלו (והיו הרבה כאלו) מהשלוחים שאמרו "יחי המלך המשיח" או "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" הרים כ"ק אד"ש מה"מ את ראשו הק' והורידו בתנועת עידוד מיוחדת. על שפתותיו הקדושות ניכר היה שנעות מידי פעם, ואחרים יאמרו שכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן אחר אלו שאמרו יחי וכו'. כשעברו נשות השלוחים עם טפם, חייך אליהם כ"ק אד"ש מה"מ כפי שהי' נוהג בחלוקות הדולרים, אם כי (לדאבוננו) זה עדיין לא היה א ברייטע שמייכל [=החיוך הרחב] שאנו מכירים.

ראשוני היוצאים מהקודש החלו בריקוד ספונטני של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כשכולם הצטרפו אליהם. א' אף הספיק לארגן בקבוק משקה וכולם אמרו לחיים.

הרב משה שי' קוטלרסקי יצא בהתרגשות מיוחדת, לאחר שתוכניתם הוגשמה ויצאה לאור, והודיע לכל השלוחים שזכות זו שזכו, באה כדי שיוכלו למלא את חובתם ולחזור אל הכינוס להמשך התכנית.

בין העוברים היה גם הרב לייבל שי' זייאנץ שהניח על השולחן ג' תניא'ס חדשים שהדפיס. כל אלו שיצאו היו מרוגשים עד עמקי נפשם, ולרבים מהם אף זלגו דמעות, וכפי ששמענו התבטאות של א' מהם ש"אין תפקידי להעביר הרגשים, אך מי פילל ומי מילל שתשעה חודשים לאחר המאורע המבהיל, זכינו לגילוי גדול זה".

וכאן חייבים לציין את הרגשת כולם, שבשו"א הדבר לא מספק את אף אחד מאיתנו. אנו רוצים רפו"ש נאו.

במשך החלוקה, כשמידי פעם היו הפסקות קלות, הסתובב כ"ק אד"ש מה"מ אל הריל"ג תוך כדי שמסמן בידו הק' לתמיהה ולשאלה האם יש עוד. הריל"ג ענה שעדיין לא סיימו ויש עוד שלוחים שעדיין לא עברו.

עכ"ז נשארו עוד שלוחים רבים שפיספסו בדקה את ה'יחידות' המיוחדת, והרגשתם היתה כשל תשעה באב.

באותה עת עמדו מאות בחורים, שלוחים ואנ"ש בכלל על השדרה ממול 770 וההרגשה הכללית היתה: "חדש ימינו כקדם".

כעבור כ-‏15 דק', כשאחרון השלוחים עבר, אמר הריל"ג לכ"ק אד"ש מה"מ שכולם עברו, וכ"ק אד"ש מה"מ נכנס לחדרו הק' והדלת נסגרה. השעה היתה 3:40.

את המעמד הנציחו הרב ש"ב שי' גולדשטיין בווידיאו, והרב ח"ב שי' הלברשטאם אף צילם תמונות, כשביניהן תמונות ראשונות משנה זו בהם נראה כ"ק אד"ש מה"מ מחייך.

מאוחר יותר נודע, שבסיום תפילת המנחה, לאחר שנסגר הוילון, שאלו את כ"ק אד"ש מה"מ אודות האפשרות שכל השלוחים יעברו לידו והשיב בחיוב, ומיד התבצע הדבר לפועל.
 
מעריב
 
קרוב לשעה חמש אחה"צ נכנס אל הקודש פנימה הרופא שעורך את הפיזיותרפי' לדיבור. גם ד"ר גולדשטיין ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 5:27 הגיע ההודעה "מעריב נאו" וכעבור כשלוש דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. ב-‏5:40 לערך יצא אל המרפסת והקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אד"ש מה"מ החל מיד לעודד את השירה בראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל (ולצורך כך אף התרומם מספר פעמים מהכיסא), תחלה בתנועות קלות, אך כעבור כדקה החל להניד את ראשו הק' בתנועות עזות לצדדים, למעלה ולמטה, והשירה גברה והתעצמה. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון, וסגרוהו. הגילוי נמשך כ-‏2 דקות והשעה היתה 5:43.

לאחר גילוי נעלה כזה (ולמזל הטוב גם 770 הי' ריק מספסלים ושולחנות) נוצרו מעגלים מעגלים של ריקודים כשמפי כולם מזדעקת לה השירה הק' "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", והשמחה הרקיעה שחקים.

היום הגיע היישר מכבש הדפוס הספר שרבים ציפו לו "תורתו של משיח" והוא נחטף כלחמניות טריות. רבים מהשלוחים קנוהו כדי להכניסו לביתם ולעודד את בני משפחתם. הספר מכיל כ-‏250 עמודים ובו הודפסו בסדר מיוחד השיחות והתשובות של כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע למשיח, מכ"ח ניסן תשנ"א עד לז"ך אד"ר תשנ"ב.
 
סיום ונעילה והחלטות כינוס השלוחים העולמי
 
סביב שולחנות ערוכים וארוחת ערב חגיגית התקיימה ב'ג'ואיש סנטר' חגיגת סיום כינוס השלוחים העולמי. הנאומים היו קצרים מהרגיל. במיוחד יש לציין את נאומו הנלהב של הרב זמרוני שי' ציק שדיבר בלהט ע"כ שהפעולות צריכות להיות באופן נמרץ, עד שבכל מקום ומקום בעולם תוכל להיות אותה אוירה מיוחדת שקיימת אצל כ"ק אד"ש מה"מ בעת שמנגנים את הניגון "יחי אדוננו וכו'". בסיום הדברים פצחו כולם בניגון של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ויצאו למשך דקות ארוכות בריקוד סוער שעבר במעברים הצרים שסביב לשולחנות.

גם הרב הרב יהודה קרינסקי - חבר אגוח"ח, המל"ח, וממזכירי כ"ק אד"ש מה"מ - העומד מאחורי כינוס גדול הזה, עורר אודות כמה ענינים שמרוב קאכן בעניני משיח שכחו עליהם. ביניהם חלוקת הש"ס הרגילה שמחלקים מיד שנה בין השלוחים, ללימוד בין ר"ח כסלו וכ"ב שבט. הרב קרינסקי לא שכח והודה בשם כולם להרב משה שי' קוטלרסקי - האחראי על הכינוס - ששם את לילותיו כימים למען הצלחת כינוס מפואר זה.

את תוכן ההחלטות הקריא הרב משה שי' קוטלרסקי, כשחלק מהן סווגו כ'פנימיות' וחלקן כ'החלטות חוץ', סה"כ ח"י החלטות. ב'החלטות חוץ' הודגש שהפעולות חייבות להיות חדורות ב"להביא לימות המשיח", וב'החלטות פנים' הודגש שפרסום הענין של יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד צריך להיות באופן המתקבל. הרב קוטלרסקי אף הדגיש, שהקו של היום הוא ש"הולכים איבערקערן די וועלט און איבער נעמן די וועלט מיט דעם ענין פון קבלת פני משיח צדקנו, צוגרייטן זיך און צוגרייטן די וועלט צו קבלת פני משיח צדקנו [=להפוך את העולם ולקחתו עם הענין של קבלת פני משיח צדקנו, להתכונן ולהכינו לקבלה זו].

הרב קוטלרסקי אף טרח והדגיש ש"הוקם ועד מיוחד המורכב מכו"כ שלוחים שיראו איך לצאת בדיעה אחידה והצעות נכונות לגבי הפירסום בענין המשיח בכל דרכי התקשורת, כולל באופן שהי' עד עתה באה"ק בענין ה'היכונו לביאת המשיח'".

בסיום הכינוס החלו השלוחים מנתני' לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" כשכל שאר השלוחים נסחפו עימם בשירה אדירה ויצאו בריקוד סוער. מעגלים מעגלים נפתחו והקהל הריע בקול "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ובזה נסתיים הכינוס. השלוחים יצאו תחת אוירה של אחדות מליאה ואיש את רעהו יעזורו לקראת המשימה הגדולה והמיוחדת: "קבלת פני משיח צדקנו".

מאוחר יותר התקיימה ב-‏770 חגיגת סיום הל' אישות והתחלת הל' גירושין ברמב"ם. בחגיגה השתתפו שלוחים רבים וה'דבר מלכות היה ההדרן על הל' אישות שערך כ"ק אד"ש מה"מ בי"ב תמוז תשד"מ, כשבהמשכו דיבר הרבי שליט"א א פייערדיקע ווערטער [=דברים חוצבי להבות] על הגאולה.

בין הדוברים היו גם הרה"ח ר' ישעי' שי' הרצל מכפר תבור שערך את הסיום ונשא משא תורני בענין; הרה"ח ר' שמעון שי' שער מרחובות שפתח את הל' גירושין ופלפל בענין, והרב יהודה שי' קעלער שהסביר ענין על בנין ביהמ"ק. כן דיבר הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ שקישר כהרגלו את הסיום עם הזמן ופרשת השבוע.

לסיום התוועדו כמה שלוחים שזכו כמה שעות קודם לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. ביניהם יצויינו הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' אופן, הרה"ח ר' שלמה שי' מאיעסקי, הרה"ח ר' שלום ד"ב שי' ליפסקר והרה"ח ר' דוד שי' לסלבוים.

רובם של השלוחים יצאו היום לדרכם עם שפע של מטען רוחני שקיבלו בבית משיח, בפרט מהיחידות המיוחדת לה זכו היום לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. הברכות שבירכו א' את השני בהיפרדם היו לבביות, ואף שמענו ברכה בנוסח של "להתראות בהר-הבית".
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


קטע נדיר: הרבי קורא לר' שלוימק'ה מיידנצ'יק   
צפיות: 2916ההזדמנות שלך להבין פארבריינגן שלם ● ...
צפיות: 1265הוידאו היומי: חודש כסלו הוא חודש חסידי       
צפיות: 987תביעה לגאולה ומבצע הדפסת תניא               
צפיות: 788הברכה של הרבי לרב ברוין ● וידאו       
צפיות: 2328הוידאו היומי: הרבי מעודד שירת "נייעט נייעט...
צפיות: 298"הרבה שנים עם הרבה כסף והרבה צדקה"           
צפיות: 407הרבי עומד ומעודד את השירה בשתי ידיים χ...
צפיות: 3720הוידאו היומי: חנוכת בית המקדש בחודש חשון     
צפיות: 259הוידאו המלא של "שעה עם הרבי" ● לצפיה   
צפיות: 1025

.