ההמונים רקדו: "דער רבי איז געזונט" ● וידאו    צפיות: 3520

הצג וידאו זה באתרך

שעות מספר לאחר האירוע של כ"ז אדר א' תשנ"ב, בתוך הבהלה והחרדה ממצבו של הרבי, התקיימו ריקודים ב-‏770. אחד התמימים תיאר זאת ביומן מאותם הימים: "השמחה עצמה היתה גדולה. שעה ארוכה שרו ורקדו "דער רבי איז געזונט, משיח קומט שוין" וחיזקו זה את זה שאכן כך יהיה, ובתכלית השלימות, בעתיד הקרוב מאד" ● ליומן מאירועי היוםלצפיה בוידאו 

להשלמת התמונה, אנו מגישים קטע מתוך יומנו של אחד התמימים ביום כ"ז אדר ראשון תשנ"ב:

יום שני, כ"ז אדר ראשון

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 10:15.

כשעלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לתורה, לפני הברכה שלפני הקריאה נגע בטליתו בתחילת הקריאה ובסופה, ושוב בתחילתה, ושוב – שלא כרגיל – בסופה.

בצאתו בירך נוסעים לדרכם. בין הנוסעים היה החסיד הישיש ר' אליעזר שי' ננס, שאמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא נוסע לירושלים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה לו: "בשעה טובה ומוצלחת".

כשנסע למקוה דיבר בדרך הנסיעה עם המזכיר הריב"ק, וגם כשהמכונית הגיעה ליד המקוה המשיך לדבר איתו, סה"כ במשך כרבע שעה. גם כשחזר ל-‏770 המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לדבר איתו משך כמה דקות אחרי שחנה הלה את המכונית.

לאוהל נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 2:25. לפני צאתו נתן את הסידור לחתן ובירכו בנוסח הרגיל, והוסיף (שוב): "בשעה טובה ומוצלחת, בנין עדי עד". כן נתן לו ולבני משפחתו מטבעות לצדקה.

בחוץ ליד המכונית בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א נוסעים לדרכם וחילק מטבעות לצדקה לכל העומדים שם, וכן קרא לכמה ילדים שעמדו בקרבת מקום וחילק להם. לפני כניסתו לרכב נופף בידו הק' לשלום.

בעת שהותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א באוהל, החלו בצביעת חדרו הק'. הוותיקים אומרים שזה 35 שנה לא צבעו את חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.


* * *


לפנות ערב, בסביבות השעה 5:00 בערך, נודע ב-‏770 כי אירע משהו לכ"ק אדמו"ר שליט"א בעת שהותו באוהל. הידיעה התפשטה במהירות הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני החלה נהירה של ציבור עצום, אנשים, נשים וטף לעבר 770. בביפר של כמה מתלמידי הקבוצה שלמדו באותה שעה ב"חובבי תורה" התקבלה ידיעה "770 770" – הודעה בנוסח זה היתה ידועה כסימן להתגלות מלך המשיח! מיד סגרו כולם כאחד את הגמרות ורצו ל-‏770, שם קיבלו את הידיעה.

כולם היו מבוהלים ונפחדים ומיד החלו לומר תהילים ביחיד וברבים. בשלב ראשון כל אחד ניסה להשיג מידע ואט אט הוא החל לזרום. מאוחר יותר התברר כי היה זה שטף דם קל, שאירע בעת שהקיף כ"ק אדמו"ר שליט"א את הציון כמנהגו הק' טרם צאתו מהאוהל. רבים נזכרו גם כי חלוקת הדולרים של אתמול היתה ארוכה מאוד והסתיימה אחרי שבע וחצי בערב...

בחדרו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א סיים המשב"ק ר' שלום בער שי' גאַנזבורג להכין את החדר לסיוד מחדש ואף החל במלאכת הצביעה, אולם תיכף משנשמעה הבשורה הוחזר הכל למקומו ולא הושלמה הצביעה בחדר.

חלפו שעתיים בערך וכ"ק אדמו"ר שליט"א חזר ל-‏770 לאחר שהטיפול הראשוני והבדיקות הנחוצות נערכו בו במקום. השמועה אומרת כי עלתה סברה שכ"ק אדמו"ר שליט"א ייסע לביתו שברחוב פרזידנט או אפילו לבית רפואה (ח"ו), אך כ"ק אדמו"ר שליט"א סירב והביע את רצונו הק' לשוב ל-‏770 כרגיל.

בינתיים הלך וגדל הקהל שנאסף בבית הכנסת ומחוצה לו וכאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע קרוב ל-‏770, נסגר האזור לתנועה והרחוב פונה כדי לאפשר גישה קלה ונוחה. כמו"כ נסגרה כל הקומה העליונה לקהל.

תגובות הציבור היו, מטבע הדברים, מבוהלות ומבולבלות. על כל הפנים ניכרת היתה החרדה לבריאותו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א ובשעה זו הרוב טרם ידע מה אירע ומה המצב.

בתוך כך הגיעו גדולי וטובי המומחים ובהם פרופסורים ידועי שם, מנהלי בתי המרפא היוקרתיים בארה"ב. הם הגישו את העזרה הנחוצה והורו על הטיפול המתאים ופתחו בסדרה ארוכה של בדיקות. בסביבות השעה 9:30 הגיעה אל מול 770 משאית של "בית מרפא נייד" ובה מכשירים הנחוצים לעריכת הבדיקות הדרושות במקרה זה וכ"ק אדמו"ר שליט"א נבדק בה.

זמן קצר אחרי הבדיקות שנמשכו כ-‏20 דקות, החל הציבור להירגע ולהתחזק בביטחון ובתקוה שהמצב ילך וייטב, זאת, בעקבות מידע שנמסר מתוצאות הבדיקות לפיו כל החשוב והחיוני לא נפגע ח"ו.

ככל שחלף הזמן, הקהל ב-‏770 גדל. אנשים ששבו מהעבודה, וגם בין השלוחים ותושבי ערי השדה, היו שחשו שעליהם למהר ל-‏770, וכן יצאה משלחת מיוחדת לתפילה באוהל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.

ב-‏770 נוצרו חבורות של אומרי תהילים, לומדים, או סתם מחזקים זה את זה ומנסים להשיג עוד פיסת מידע של בשורות טובות ומשמחות. וכאלו אכן היו ע"י המזכירים שהודיעו על שיפורים מעת לעת. הודעה מיוחדת של המזכיר הריל"ג הושמעה ברמקול ושודרה מיד לכל העולם כולו באמצעות מערכת השידורים של W.L.C.C. שהיווה המקור העיקרי למידע אמין ומהיר מאז האירוע.

תמליל מההודעה הראשונה של הריל"ג:

"בנוגע למצב בריאותו של הרבי, נתבקשתי למסור בשם הרופאים כי המצב הולך ומשתפר. הלב בסדר גמור ות"ל לא קרה ללב שום דבר. כל החשוב והחיוני בסדר ומקוים שגם כל השאר ילך ויסתדר וישתפר לאט לאט.

השעה 10:40. הרופאים מסרו כי תוצאות הבדיקות טובות מאוד. כעת גם הם מסכימים לרצונו של הרבי להישאר כאן למרות שקודם לכן היו ביניהם דעות שיש לנסוע לבית רפואה. התוצאות של כל הבדיקות היו "שלילי", כלומר שלא נמצא שום דבר לא רצוי.

הרופאים מסרו שהמצב השתפר בכל המובנים וזה נותן יסוד לתקוה שבתוך זמן קצר יהיה טוב בשלימות".

והמשיך ר' א. ש"ט:

"זה עתה שמעתם את ההודעה של הרב גרונר. הדברים הללו נאמרים בהסכמה מלאה של הרופאים. מצב הרוח כאן מרומם במידה רבה בהרבה יותר ממה שזה נראה מרחוק. מרחוק הדברים מתקבלים קשה, אבל עובדה היא שיש שיפורים כאלו שמהוים סימנים להחלמה ורפואה מושלמת בעתיד הקרוב מאוד. מובן שעל כל אחד להוסיף בתורה, תפילה וצדקה אדעתא דנפשי' אבל אין סיבה להיות במצב של היפך השמחה ח"ו. השיפורים מורים, כאמור, על חזרה לבריאות שלימה בקרוב מאוד. טרם נמסרה הודעה רשמית על כך אבל כידידים המבינים לרגשותיהם של אלו הנמצאים מרחוק מבקשים אנו להעביר את התחושה ששוררת כאן – שבקרוב מאוד נוכל לבשר על החלמה. בשעה זו ממשיכים את ה"מרבים בשמחה" לפי הוראת המזכירות ועל פניהם של הרופאים וחברי המזכירות היוצאים ונכנסים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ניתן להכיר שבקרוב מאוד נזכה לראות את ההחלמה המושלמת וכולנו יחד נלך בעקבות הרבי שליט"א אל הגאולה השלימה". ע"כ תוכן ההודעה.

בהמשך ללילות הקודמים בהם נערכו ריקודים חסידיים וכינוסים לתורה, תפילה וצדקה כיאה לימים השמחים של חודש אדר, ומתוך ידיעה שהתוספת, ההתחזקות וההתגברות בשמחה, בתורה ובתפילה בוודאי יהיו לרצון לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוחלט שהערב יהיה כל זה ביתר שאת. וכך היה: קהל הרוקדים והלומדים וקוראי התהילים היה גדול מאוד בלעה"ר (גם עזרת הנשים היתה מלאה כשאמהות לא היססו לבוא עם עוללים בידיהן) והשמחה עצמה היתה גדולה. שעה ארוכה שרו ורקדו "דער רבי איז געזונט, משיח קומט שוין" וחיזקו זה את זה שאכן כך יהיה, ובתכלית השלימות, בעתיד הקרוב מאוד.

770 היה מלא אדם בלילה הזה של אור ליום שלישי עד לשעות המאוחרות ביותר. אפילו אחרי חצות הלילה המשיך הקהל לזרום מקרוב ומרחוק. יהודים שאין ידוע עד כמה הם קשורים לליובאוויטש בימים כתיקונן אמרו בכנות כי לא היו מסוגלים לשכב למנוחת הלילה בלי לנסות לדעת מקרוב מה שלום כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בשעה 3:07 לפנות בוקר נמסרה הודעה נוספת, הפעם ע"י ר' ח.ב. שי' הלברשטם:

"חלק מהרופאים כבר עזבו את המקום ואחרים עדיין נשארו. כולם בדעה אחידה שהשינוי הוא באין ערוך למצב שהיה לפני כמה שעות וכעת אנו מקווים לשינוי הגדול ביותר, לגאולה השלימה". 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


טייערע ברידער: קבוצה תשע"ה מגיעים ● ...
צפיות: 2157המקורבים ממרילנד סיימו ס"ת ב- 770● ו...
צפיות: 561כך מוחים את המן בליובאוויטש ● וידאו   
צפיות: 1501תשרי בליובאוויטש ס"ז - 1                     
צפיות: 243וידאו חי מבית חיינו: ריקודים והתוועדות       
צפיות: 1264ההמונים רקדו: "דער רבי איז געזונט" ●...
צפיות: 3520תשרי בליובאוויטש ס"ז - 2                     
צפיות: 412מסכמים את תשרי: חלק ו'                       
צפיות: 472הריקוד ההיסטורי בר"ח כסלו תשמ"ח ● וי...
צפיות: 3217נר שביעי של חנוכה תשס"ח                     
צפיות: 127

.