כן בקודש חזיתיך: פותחין בדבר מלכות ● וידאו    צפיות: 1511

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השני בפרוייקט הכולל את שיחה ב' ובה מדבר הרבי על הענין של פתיחה בברכה ומתעכב על הלשון "ברוך הבא בשם ה', ברכנוכם מבית ה'" ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור ● לצפיה בוידאו 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

* * *

תוכן קצר משיחה ב' (סעיפים ז-ט):

"פותחין בברכה": "ברוך הבא בשם ה' ברכנוכם מבית ה'"

הטעם שההתחלה היא בלשון יחיד והסיום בלשון רבים - להורות שחשיבות היחיד אינה בטלה גם בבואו למקום רבים, ורק שמיתווספת אצלו מעלת הרבים; הוודאות בזה היא מכיון שהברכה היא ע״פ ציווי הקב״ה - ״בשם הוי״ (שם הוי׳ דוקא); ״מבית הוי'" – ביהמ״ק (ועד׳׳ז ביהכנ״ס וביהמ״ד) שהוא בנין גשמי דוקא, להורות שעניני יהדות צ״׳ל במצוות מעשיות, ועד להפיכת העולם ל״בית ה׳״.

הפרוייקט מופק על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי", עבור חב"ד אינפו. להשגת התוועדויות מתורגמות ללה"ק: FarbrengenHaRebbe@gmail.com 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


"כל יהודי הוא מאנ"ש" ● וידאו           
צפיות: 1946הוידאו היומי: "לא לפחד מאף אחד, רק מה' אחד...
צפיות: 496הפתעת הבאנקעט: הרבי יצא אל השלוחים ●...
צפיות: 3431בוידאו היומי: תפקידו של צבא ההגנה לישראל     
צפיות: 582הוידאו היומי: הקפדה על מנורה עם קנים באלכס...
צפיות: 352פתיחה: מעלת ההתוועדות מצד המקום הקדוש ומצד...
צפיות: 1175שיתקיים "כאשר יענו כן יפרוץ"                 
צפיות: 1002הרבי בביטוי נדיר: מתגעגעים למלך המשיח       
צפיות: 495הרבי מקבל את שז"ר בנשיקה חסידית ● וי...
צפיות: 2193שיחה מדהימה: הוא מניח תפילין פסולות ●...
צפיות: 3218

.