הכרת הגבולות בין בני הזוג ● שיעור וידאו    צפיות: 1727

הצג וידאו זה באתרך

אומר הרבי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכיר, זה להכיר בגבולות אלו.
הרבה מלחמות בעולם והרבה מחלוקת בעולם, זה בקשר לגבולות ● האישה יכולה להתערב בעסקים של בעלה – זה יכול לגרום למחלוקת. הבעל מתחיל להעיר לה במטבח – זה תחום שלה ● אותו דבר לי הי' פעם. הי' לי כמה הצעות איפה לגור. כתבתי להרבי כל מיני מקומות, צפת, כפ"ח, ירושלים... הרבי אמר: כפי רצון בת זוגך ● הרב מנחם מענדל גלוכובסקי בשיעור מרתק על שלום בית. 


יש שיחה מהרבי על פ' קרח, על מה שכתוב, משה רבינו אמר לקורח, "בוקר ויודע". רש"י כותב שני פירושים. פי' אחד, שהוא דחה אותו עד הבוקר. אולי הם יתפכחו. פי' שני. כשם שיש גבולות שהקב"ה קבע בין בקר לערב, כך יש גבולות – הקב"ה קבע – יש כהן, יש לוי, יש ישראל, ואתה לא יכול לשבש את הגבולות האלו.

והרבי דן בנקודה, שכתוב, "בעשרה מאמרות נברא העולם". בגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות, בגלל זה העולם בנוי עפ"י התחלקות. יש דרגות. והדרגות אלו בשלושה תחומים, של עולם, שנה, ונפש. למשל, ב"עולם" – מקום – יש חו"ל, אח"כ יש א"י, אח"כ בא"י גופא יש ירושלים, בתוך ירושלים גופא – הר הבית, חיל, עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, ההיכל, קודש, קודש הקדשים. בגלל שבעשרה מאמרות נברא העולם, לכן גם במקום יש עשרה דרגות.

אותו דבר ב"שנה" - זמן – יש ימי חול, יש ערב שבת, יש שבת, יש יום טוב, חול המועד, ראש חודש, יום כיפור – כל מיני זמנים.

אח"כ יש ב"נפש". "נפש" – זה בחינת אדם. גם שמה. יש ישראל, לוי, כהן הדיוט, כהן משוח מלחמה, סגן כהן גדול, כהן גדול. יש דרגות. אפשר להגיד גם כן – כמו שכתוב בפרשת ניצבים: שואב מימיך, חוטב עציך, ראשיכם, שבטיכם...

כי הקב"ה ברא את העולם באופן שיש דרגות, התחלקות. בגלל שבעשרה מאמרות נברא העולם.

אומר הרבי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכיר, זה להכיר בגבולות אלו.
הרבה מלחמות בעולם והרבה מחלוקת בעולם, זה בקשר לגבולות. אנחנו יודעים שיש מדינות שלימות, שהם רבים ולוחמים על גבולות. יש גם בעסקים. זה טוען שאתה נכנסת לגבול שלי, הסגת גבול. אם היינו מכירים בגבולות – אז יש שלום. אין הכרת גבולות – אנשים נכנסים לגבול של השני – במדינות, בעסקים – מקום לריב ולמחלוקת.

אומר הרבי, דרגא ראשונה בשלום – זה להכיר שיש גבולות.

אומר הרבי הלאה, הכרת גבולות – זה רק עניין של אי-לוחמה. אתה מכיר גבולות, לא לוחם, אבל שלום אמיתי, השלום בפירוש היותר הפנימי, זה לא רק הכרת גבולות, אלא שלום מל' שלימות, שאנחנו משלימים א' את השני.

ועוד פעם הרבי עובר ב"עולם", "שנה" ו"נפש". ב"עולם" – איך בנו את בית המקדש –מתרומות מאנשים מכל מיני אנשים בעולם. ארזי לבנון – הביאו מבחוץ, וזה נהי' דבר קדוש. לאידך – ביהמ"ק זה מקור ברכה לעולם.
יש מה שנקרא "קח ותן".

אותו דבר – בדרגא של זמן. "מי שטרח בערב שבת  - יאכל בשבת". מאידך – "שבת שמיני' מתברכין כולהו יומין".

אותו דבר – לגבי נפש. אנחנו נותנים ללויים מעשרות, מעשר ראשון, אנחנו נותנים לכהן תרומה, ביכורים. הלוי שומר לנו על בית המקדש, שאנחנו לא ניכנס איפה שאנחנו לא צריכים להכנס. הכהנים – מקריבים לנו את הקרבנות, קטורת. אז שוב יש "קח ותן".

זה שלום מלשון להשלים אחד את השני.

כך הרבי מסביר, שיש שני דרגות – הכרת הגבולות, ולהשלים א' את השני.
אותו דבר – כשאנחנו מדברים על שלום בית. קודם כל יש את העניין של הכרת הגבולות, יש תחומים.

כל אחד ואחד בתחום שלו. הגמרא אומרת, למשל, הכרעות בעניינים: במילי דשמיא – האיש קובע, במילי דארעא – האישה קובעת.

לדוגמה. האישה יכולה להתערב בעסקים של בעלה – זה יכול לגרום למחלוקת. הבעל מתחיל להעיר לה במטבח – זה תחום שלה. היא מרגישה מאויימת, היא מרגישה שאתה מאיים עלי'ה, "תן לי לנהל את העניינים", "אל תתערב". אותו דבר למשל, אתה תכתיב לה איזה רהיטים לקנות: אפשר ללכת לקנות ביחד, אתה יכול להגיד מה שאתה אוהב, אבל בסופו של דבר זה התחום שלה. תן לה את הזכות להכריע.

אותו דבר – מקום מגורים. הרבי כותב – מקום מגורים זה תלוי באשתו. הרבי כותב את זה באחד מהרשימות, איפה יודעים שמקום מגורים של האדם תלוי באשתו – מזה שאליעזר אמר לאברהם אבינו, מה יהי' אם היא לא תרצה לבוא. אז הרבי אומר: אם מקום מגורים של האישה על פי תורה זה איפה שהבעל רוצה – אז מה השאלה אם היא לא תרצה? אם היא מתחתנת אתו – אז היא באה למקום איפה שהוא גר! אלא מאי? – לא! סימן שהמקום המגורים הי' תלוי באישה. אברהם אבינו חורג, שהיא צריכה לבוא. לכן אליעזר אמר, מה יקרה אם היא לא תרצה לבוא?

ר' זושה פרטיזן הי' מספר לי, שכשהוא השתדך – אשתו היתה מיפו, והוא שאל את הרבי, איפה לגור. אז הרבי אמר, אם אשתך תסכים – בכפר חב"ד. זה הי' בשנים הראשונות של כפר חב"ד. אז הוא תמיד הי' מסיים כשהי' מספר לי את זה – הי' אומר לי – "ברוך ה' היא הסכימה".

אותו דבר לי הי' פעם. הי' לי כמה הצעות איפה לגור. כתבתי להרבי כל מיני מקומות, צפת, כפ"ח, ירושלים... הרבי אמר: כפי רצון בת זוגך.

יש דברים בחיים, שאנחנו צריכים להכריע לכאן או לכאן. ככה זה החיים. יש כל מיני החלטות, שצריכים לעשות. אז אם יש לנו הכרת גבולות, יש לנו הכרת התחומים והגבולות, אז אנחנו יודעים: זה אני נותן לך, ואתה המכריע! אני לא נכנס לתחום הזה.

... אתה תריב, איזה צבע ספה? זה התחום שלך, איזה צבע ספה יהי' לך בבית? אתה יכול להגיד, אני אוהב כזה צבע, אבל על זה אתה תריב? זה התחום שלה, אז – קחי את הספה הזו! תיזהר, אל תגיד, "לכי לבד לקנות!" זה כבר מסוכן, כי אז מרגישים כאילו שאתה לא שותף, אתה לא נושא בעול, לכן אתה הולך, אבל – אתה בקשר לספה – יועץ בלבד!דעתך = זה רק יועץ. לא שופט ולא מכריע. היא תחליט – זה התחום שלה.

מקום מגורים – גם כן.

בית. אל תלחץ עלי'ה אם היא לא אוהבת איזה דירה, או לא רוצה לגור בדירה זו. היא צריכה להרגיש טוב ונוח בדירה איפה שהיא נמצאת. וזה – התחום שלה.

... יש סוג תרגיל, אחד מהתרגילים שאני נותן לחבר'ה, אני אומר להם כך: כשאתה מתחתן, במשך הזמן אתה מתחיל ללמוד, מה אשתך בעצם רוצה ממך. לאידך, יש מה שאתה רוצה ממנה. אני אומר לאנשים: קח חתיכת דף נייר. תרשום לעצמך שני תורים: חמישה דברים שאתה רוצה מאשתך. וחמישה דברים שאתה חושב שאשתך רוצה ממך. והיא תשב ותכתוב גם כן. חמישה דברים שהיא רוצה מבעלה, וחמישה דברים שהיא חושבת שבעלה רוצה ממנה. אחר כך משווים. קודם זה זה – "בוא נראה אם אתה מכיר עם מי התחתנת". כי אם ברשימה שלך אתה כותב חמישה דברים שאתה חושב שאשתך רוצה ממך – ואתה מסתכל על מה שהיא כתבה, ואין בכלל התאמה... מה קרה פה? אתה חי באותו בית או אתה לא חי באותו בית? אתה מכיר את מי שהתחתנת, או אתה לא מכיר את מי שהתחתנת? קודם כל, התרגיל הזה עוזר לך לראות, אם אתה באמת רגיש למה שקורה אצלך בבית. כל אחד יראה אם השני רגיש מספיק להבין מה שהשני רוצה. זה המעלה הראשונה של התרגיל הזה. ב', אתה מקבל תמונה. מה החמישה דברים מה שאשתך רוצה ממך. אז אתה מנסה ללכת לקראתה. זה לא שאתה צריך לעשות את כל החמישה בבת אחת. אבל לאט לאט. אתה רואה מה הי' חשוב לה לרשום, החמישה הדברים. אני גם כן אומר לאנשים שעושים את התרגיל הזה, אל תעשה את זה יותר מדאי כללי. אל תכתבי "שבעלי יאהב אותי". מה זה? אתה צריך להסביר מה אתה מתכוון. זה יותר מדאי כללי. לאידך אני אומר – אל תעשה את זה יותר מדאי מפורט. מישהו פעם כתב לי, הבעל כתב, שאשתי תצחצח את הפמוטים. זה חמישה דברים בהרשימה? אם ככה – אז יש לנו איזה שהיא בעי'ה אם זה המצב.

קודם כל, זה מגלה את הרגישות, כמה אתה באמת קולט, אתה רואה את הציפיות של השני. ולא רק זה. מה העיקר? שאתה באמת הולך לקראת השני בדברים אלו. 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


בניין בן 14 קומות הופל בעזה ● תיעוד   
צפיות: 2522לימוד התניא וקבלת תשובות באגרות קודש χ...
צפיות: 6893בפעם הראשונה: הרב ברוין מדבר על הכל         
צפיות: 2565שפע ימים החלה להיסחר בבורסה                 
צפיות: 1694פרופסור אבנר חי שאקי ע"ה                     
צפיות: 590תלמידת בית רבקה בחידון התנ"ך העולמי ●...
צפיות: 3896יוני שלמה בזירת האירוע: מתפללים לשלום החטו...
צפיות: 806משבר הדיור - הזווית החב"דית ● וידאו   
צפיות: 2330שלושה שבועות לפני פסח: מכת ארבה במצרים       
צפיות: 1780התשובה להסתה: אלפים נבחנו בשו"ע אדה"ז       
צפיות: 691

.