עניני חתונה - בתרגום לאנגלית    צפיות: 1257

הצג וידאו זה באתרך

מקבץ קיטעי וידאו מיוחדים מכ"ק אד"ש - בעניני חתונה. תשורה לחתונת הרה"ת מכאל חייטין בהפקת Weekly sicha. 

 

מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הרבי מספר על אהבת ישראל של אדה"ז ● ו...
צפיות: 1258הוידאו היומי: אור ליהודים אפילו בחושך מצרי...
צפיות: 156הפ"נ שהרבי הכניס לכיס הסרטוק ● וידאו   
צפיות: 1977לשמוע אל הרינה ואל התפילה ● וידאו     
צפיות: 4110הוידאו היומי: ההוראה לקנות ספרים בה' טבת     
צפיות: 246הוידאו היומי: לא יוצאים מתשרי!               
צפיות: 518תביעה לגאולה ומבצע הדפסת תניא               
צפיות: 788"הפירוש של עזה: לנקוט בקו העוז והעזה"       
צפיות: 885"הרבה שנים עם הרבה כסף והרבה צדקה"           
צפיות: 407בוידאו היומי: "משיח מנחם שמו"               
צפיות: 438

.