ההזדמנות שלך להבין פארבריינגן שלם ● וידאו    צפיות: 1264

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השלישי בפרוייקט הכולל את שיחה ג' מדבר הרבי על הלימוד מגאולת הרבי הריי"צ ועל הפעולה עם אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור. 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים
שיחה ב': פותחין בדבר מלכות

* * *

תוכן קצר משיחה ג' (סעיפים י-כ):

י״ב ־ י״ג תמוז: ״והעמידו תלמידים הרבה"

הגאולה די״ב־י״ג תמוז הוכיחה שגם במדינה ההיא אפשר לעסוק בהפצת היהדות - ״העמידו תלמיתם הרבה״, ועד ל״אשר בשם ישראל יכונה״ (בכינוי בלבד); ואין מקום לשקו״ט בזה, כיון שהשיטה הוכיחה עצמה בפועל (כשם שבחכמת הרפואה הראי׳ הטובה ביותר היא ההצלחה בפועל).

בכל האמור נכללת גם הפעולה על אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח (כהקדמה לשלימות ענין זה לעת׳׳ל ע״י הקב״ה), החל משלילת הענין דע׳׳ז, ועד ״מלאה הארץ דעה את ה׳ גו״׳, שזוהי הדרך היחידה להביא להנהגה ע״פ צדק ויושר (וכפי שראינו בדורנו, שדוקא אצל עם שהתפאר בהשגי המדע והמוסר כו' הי׳ היפך הענין דצדק ויושר באופן מבהיל) (יא-ב)

שלילת ההצעה לקיים אסיפות בעניני דת באוניברסיטאות, שהדבר יגרום לתוצאות שליליות (שלא יוכלו לדבר באופן ברור, הדבר יגרור ויכוחים מיותרים כו', ועלול להכשיל את ההצעה ל״רגע של שתיקה״) (יח)

מכיון שנמצאים עתה בתקופת בחירות, ישנם סיכויים טובים לפעול את הענין האמור בקלות (יט)

ההוראה בפועל: על כאו״א לנצל כח השפעתו להנהגת ״רגע של שתיקה״, לביטול התשלום הכפול ע״י תלמידי בתי ספר דתיים, ולביטול ההצעה ע׳׳ד אסיפות דת באוניברסיטאות (כ)

* * *

הפרוייקט מופק על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי", עבור חב"ד אינפו. להשגת התוועדויות מתורגמות ללה"ק: 
FarbrengenHaRebbe@gmail.com
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


מאה ימים, מליוני צפיות בוידאו של הרבי       
צפיות: 350הוידאו היומי: אברהם אבינו לא איבד רגע       
צפיות: 382חצי שעה של מראות קודש נדירים ● וידאו   
צפיות: 4630הקלטה נדירה: הרבי מודה לאביו של העו"ד במשפ...
צפיות: 2056שבע ברכות בהתוועדות של הרבי ● וידאו ...
צפיות: 983הוידאו היומי: "שילמד חסידות גור בכל יום"     
צפיות: 369בוידאו היומי: עריכת "סיומים" בתשעת הימים     
צפיות: 332שיחה בהפתעה בה' טבת תשנ"ב ● וידאו     
צפיות: 2130הוידאו היומי: "זכות עבורי להשתתף בכינוס הש...
צפיות: 255הרבי עומד ומעודד את השירה בשתי ידיים χ...
צפיות: 3715

.