ההזדמנות שלך להבין פארבריינגן שלם ● וידאו    צפיות: 1265

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השלישי בפרוייקט הכולל את שיחה ג' מדבר הרבי על הלימוד מגאולת הרבי הריי"צ ועל הפעולה עם אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור. 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים
שיחה ב': פותחין בדבר מלכות

* * *

תוכן קצר משיחה ג' (סעיפים י-כ):

י״ב ־ י״ג תמוז: ״והעמידו תלמידים הרבה"

הגאולה די״ב־י״ג תמוז הוכיחה שגם במדינה ההיא אפשר לעסוק בהפצת היהדות - ״העמידו תלמיתם הרבה״, ועד ל״אשר בשם ישראל יכונה״ (בכינוי בלבד); ואין מקום לשקו״ט בזה, כיון שהשיטה הוכיחה עצמה בפועל (כשם שבחכמת הרפואה הראי׳ הטובה ביותר היא ההצלחה בפועל).

בכל האמור נכללת גם הפעולה על אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח (כהקדמה לשלימות ענין זה לעת׳׳ל ע״י הקב״ה), החל משלילת הענין דע׳׳ז, ועד ״מלאה הארץ דעה את ה׳ גו״׳, שזוהי הדרך היחידה להביא להנהגה ע״פ צדק ויושר (וכפי שראינו בדורנו, שדוקא אצל עם שהתפאר בהשגי המדע והמוסר כו' הי׳ היפך הענין דצדק ויושר באופן מבהיל) (יא-ב)

שלילת ההצעה לקיים אסיפות בעניני דת באוניברסיטאות, שהדבר יגרום לתוצאות שליליות (שלא יוכלו לדבר באופן ברור, הדבר יגרור ויכוחים מיותרים כו', ועלול להכשיל את ההצעה ל״רגע של שתיקה״) (יח)

מכיון שנמצאים עתה בתקופת בחירות, ישנם סיכויים טובים לפעול את הענין האמור בקלות (יט)

ההוראה בפועל: על כאו״א לנצל כח השפעתו להנהגת ״רגע של שתיקה״, לביטול התשלום הכפול ע״י תלמידי בתי ספר דתיים, ולביטול ההצעה ע׳׳ד אסיפות דת באוניברסיטאות (כ)

* * *

הפרוייקט מופק על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי", עבור חב"ד אינפו. להשגת התוועדויות מתורגמות ללה"ק: 
FarbrengenHaRebbe@gmail.com
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הדרן על הרמב"ם ומסכת תענית (ח"ב)             
צפיות: 690בוידאו היומי: כשהרבי התחיל להזיז את הסטענד...
צפיות: 742הוידאו היומי: פעם תמים - תמיד תמים           
צפיות: 414וידאו יומי: במקום "שלום עכשיו" דורשים "משי...
צפיות: 414השיחה המלאה של "קער א וועלט" ● וידאו   
צפיות: 2022הוידאו היומי: ברכת הרבי לראש השנה לחסידות   
צפיות: 377מ"באתי לגני" עד "יחי אדוננו" ● וידאו   
צפיות: 1760לחיצת היד שלך...                             
צפיות: 524850 שנה ללידת הרמב"ם                         
צפיות: 611ניגון הקאפעליע של חסידי אדמו"ר האמצעי       
צפיות: 593

.