ההזדמנות שלך להבין פארבריינגן שלם ● וידאו    צפיות: 1265

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השלישי בפרוייקט הכולל את שיחה ג' מדבר הרבי על הלימוד מגאולת הרבי הריי"צ ועל הפעולה עם אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור. 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים
שיחה ב': פותחין בדבר מלכות

* * *

תוכן קצר משיחה ג' (סעיפים י-כ):

י״ב ־ י״ג תמוז: ״והעמידו תלמידים הרבה"

הגאולה די״ב־י״ג תמוז הוכיחה שגם במדינה ההיא אפשר לעסוק בהפצת היהדות - ״העמידו תלמיתם הרבה״, ועד ל״אשר בשם ישראל יכונה״ (בכינוי בלבד); ואין מקום לשקו״ט בזה, כיון שהשיטה הוכיחה עצמה בפועל (כשם שבחכמת הרפואה הראי׳ הטובה ביותר היא ההצלחה בפועל).

בכל האמור נכללת גם הפעולה על אוה"ע לקיים שבע מצוות בני נח (כהקדמה לשלימות ענין זה לעת׳׳ל ע״י הקב״ה), החל משלילת הענין דע׳׳ז, ועד ״מלאה הארץ דעה את ה׳ גו״׳, שזוהי הדרך היחידה להביא להנהגה ע״פ צדק ויושר (וכפי שראינו בדורנו, שדוקא אצל עם שהתפאר בהשגי המדע והמוסר כו' הי׳ היפך הענין דצדק ויושר באופן מבהיל) (יא-ב)

שלילת ההצעה לקיים אסיפות בעניני דת באוניברסיטאות, שהדבר יגרום לתוצאות שליליות (שלא יוכלו לדבר באופן ברור, הדבר יגרור ויכוחים מיותרים כו', ועלול להכשיל את ההצעה ל״רגע של שתיקה״) (יח)

מכיון שנמצאים עתה בתקופת בחירות, ישנם סיכויים טובים לפעול את הענין האמור בקלות (יט)

ההוראה בפועל: על כאו״א לנצל כח השפעתו להנהגת ״רגע של שתיקה״, לביטול התשלום הכפול ע״י תלמידי בתי ספר דתיים, ולביטול ההצעה ע׳׳ד אסיפות דת באוניברסיטאות (כ)

* * *

הפרוייקט מופק על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי", עבור חב"ד אינפו. להשגת התוועדויות מתורגמות ללה"ק: 
FarbrengenHaRebbe@gmail.com
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


שיחות לנשי ישראל                             
צפיות: 2267הוידאו היומי: חסידות תהיה נחלת הכלל         
צפיות: 243הוידאו היומי: אין אלו ימים קשים - המלך בשד...
צפיות: 286הוידאו היומי: קטעים מיוחדים לרגל כ' חשון     
צפיות: 541הוידאו היומי: לחנך את משיח                   
צפיות: 433ניגון ד' בבות עם הרבי ● וידאו         
צפיות: 4146עם ישראל שומעים את הכרזת "ענוים הגיע זמן ג...
צפיות: 272היתכן שיעקב חי בנוח במצרים המקולקלת?         
צפיות: 235קטע נדיר: עידוד נפלא בשירת "ופרצת"           
צפיות: 539תביעה לגאולה ומבצע הדפסת תניא               
צפיות: 788

.