רבני השכונה: לתרום ל"מעות חיטים" של גבאי 770

במכתב שפירסמו רבני שכונת קראון הייטס המארי דאתרא הרב אהרן יעקב שווי והרב יוסף ישעי' ברוין הם קוראים לציבור אנ"ש לתרום למגבית "קמחא דפסחא" הנערכת על ידי גבאי בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש לטובת משפחות נזקקות מאנ"ש ● 
סגור חלון