הוידאו המלא מברכת החמה ● לצפיה    צפיות: 1313

הצג וידאו זה באתרך

לפני קרוב לעשרים ושמונה שנה, בתאריך ד' ניסן תשמ"א, התקיים בפעם האחרונה מעמד "ברכת החמה", כאשר אלפי חסידים התאספו בשדרת איסטרען פארקווי לאחר תפילת שחרית לברך את הברכה ביחד עם הרבי מלך המשיח. המעמד המרגש נפתח בניגון ד' בבות ולאחריו ניגון הקפות לרלוי"צ, ולאחר הברכה אמר הרבי שיחת קודש בה הסביר את השמחה בהתאספות זו ● בהתקרבנו לברכת החמה, אנו מגישים את הוידאו המלא מהמעמד ● לצפיה 

להבנת המתרחש, מביאים אנו בזה קטעים מיומנו של א' התמימים (מתוך הספר "יומן שנת הקהל תשמ"א", בשילוב פרטים מיומן פרטי):

יום ד', ד' ניסן יום "ברכת החמה"

זמן תפילת שחרית נקבע ל-‏7:30. רבים מהתמימים ואנ"ש המתינו לכ"ק אד"ש בפתח הבנין בשירה וריקודים. ב-‏7:20 הגיע כ"ק אד"ש, וכשפניו זוהרות עודד בידיו את השירה (של הניגון החדש על "רועה ישראל האזינה") עד הכנסו אל חדרו.

[כשנכנס כ"ק אד"ש לתפילה (בשעה 7:35) ניסה צלם לצלם אותו. כ"ק אד"ש שאלו אם כבר למד את השיעור היומי בתניא, וכשהשיב הלה בשלילה אמר כ"ק אד"ש, שלימוד התניא חשוב יותר ממה שהוא עושה, והורה לאלה שעמדו מסביבו לתת לצלם תניא...]

אחרי התפילה שהה כ"ק אד"ש מעט בחדרו הק' וב-‏8:15 יצא כשבידו קונטרס "סדר ברכת החמה" ופסע במהירות לעבר מקומו (על הבימה של קריאת התורה שהוצאה במיוחד), כשהקהל (והתזמורת) מנגן "ווי וואנט משיח נאו". אין מילים לתאר את מראה פניו הקדושות שקרנו באור עילאי בשעה זו. אותות התרגשות עזים ניכרו עליו והעבירו צמרמורת בגופות כל הסובבים אותו.

כ"ק אד"ש עמד כשפניו כלפי השמש והורה לשיר את ניגון הד' בבות לאדה"ז. עיניו היו עצומות ובמכות קלות על העמוד עודד כ"ק אד"ש את שירת הניגון. אחריו הורה לשיר את ניגון ההקפות לאביו נ"ע, ובניגון זה הכה כ"ק אד"ש בכח רב ובתנופות יד עזות על העמוד והורה לחזור על התנועה הידועה עשר פעמים. הקרובים אליו אף יכלו לשמוע את הדפיקות על העמוד. כל הציבור היה נתון בהתרגשות רבה ממעמד נשגב זה.

לקראת תחילת הברכה ביקש כ"ק אד"ש שיעמידו חזן ועמו יאמרו הכל את נוסח הברכה, וכך נעשה. לפני ברכת "שהחיינו" הוציא כ"ק אד"ש מטפחת משי חדשה והניחה לפניו (בהזדמנות מאוחרת יותר גילה שלבש "סירטוק" חדש לקראת "ברכת החמה").

בעת אמירת הברכה ("עושה מעשה בראשית") נענע כ"ק אד"ש בראשו הק' בעת אמירת כל תיבה בברכה.

עם סיום הברכה קירב כ"ק אד"ש אליו את המיקרופון ולשמחת הכל פתח בשיחה. הרבי הסביר את השמחה המיוחדת שמביאה התכנסות של יהודים בכלל, ובפרט שהדבר נעשה לשם מצוה, "ברוב עם הדרת מלך", וביחוד שמצוה זו מביאה גם להוספה בתורה, בתפילה ובנתינת צדקה – שע"י כל זאת מביאים שלימות בכל העם כולו.

לאחר שיחה זו הורה לשיר את הניגון "פרזות תשב ירושלים", ובמהלך השירה מחא כ"ק אד"ש כפיים בהתלהבות רבה כשהוא פונה לכל העברים ומלהיב את הציבור.

כ"ק אד"ש המשיך בשיחה והסביר את תוכנו של היום הרביעי בשבוע שבו ניתלו המאורות, אשר דבר זה קשור גם בדברי המשנה ש"בתולה נישאת ליום הרביעי". הרבי ביאר, שלמרות החושך של הגלות והירידה הגדולה, עומדים יהודים במצב של "בתולת ישראל" ולא, ח"ו, במצב של "העלונו אדונים זולתך", והיהודים יודעים שתכלית הירידה היא כדי שיהי' "בתולה נישאת ליום הרביעי. בהמשך השיחה הסביר הרבי את ענין ברכת החמה, את ההוראה מה"נשיא" של היום וכן את ההוראה מהשיעור היומי בחומש.

בסיום השיחה הורה לשיר ניגון הקשור בביהמ"ק והציע את הניגון "כי אלוקים יושיע ציון", שוב מחא כ"ק אד"ש כפיים בהתלהבות רבה.

בשיחה השלישית והאחרונה עמד על סיום הניגון הנ"ל ואמר "וזרע עבדיו ינחלוה", ודיבר על ילדי ישראל שהם "צבאות השם" העומדים בתשוקה גדולה לביאת המשיח במהרה והם אלה שבזכותם יבוא המשיח.

לאחר השיחה החל הרבי לשיר "ווי וואנט משיח נאו" ובמהלך הניגון הורה למזכירו להזמין ילדים לומר את 12 הפסוקים. את ששת הפסוקים הראשונים אמרו ששה ילדים ואחריהם הורה הרבי להזמין גם ילדות לאמירת ששת הפסוקים האחרונים וכך נעשה.

בסיום המעמד שרו שנית "אל תירא גו', עוצו עצה ותופר גו', אך צדיקים וגו'", כשהרבי מוחא כפיים, ותוך שירה אדירה חזר הרבי לחדרו. הקהל המשיך לרקוד ולשמוח שעה ארוכה לאחר סיום המעמד.

המעמד כולו ארך סה"כ כ-‏50 דקות.

מספרים שהבוקר התאספו בכותל המערבי מאה אלף איש לכבוד ברכת החמה והיה מעונן, וצלצלו לכ"ק אד"ש לבקש ברכה ואחרי חמש דקות יצאה החמה.

אחד המזכירים סיפר שהרבי הי' שרוי בשמחה מיוחדת באותו יום. 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


מה רצה הרבי מהר"ש? ● וידאו             
צפיות: 1935אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד ● וידאו         
צפיות: 1290הרבי מכסה את הרמקול ומוסר שליחות לרב ווכטר...
צפיות: 2784ברכת התמימים ה'תשמ"ח                         
צפיות: 668הגאון הליטאי בהתוועדות י' שבט ● וידא...
צפיות: 3845ה' טבת תשמ"ז                                 
צפיות: 3070מסכמים את תשרי: חלק ו'                       
צפיות: 472הילדים שרו 'הנרות הללו', הרבי עודד ●...
צפיות: 2350קריאת המגילה בביתו של הרבי ● וידאו     
צפיות: 1452נייעט נייעט ניקאווא ● הניגון וסיפורו   
צפיות: 1910

.