הרבי בפאראד תש"מ ● וידאו ויומן    צפיות: 2710

הצג וידאו זה באתרך

לרגל ל"ג בעומר, יום שמחתו של רשב"י, אנו מגישים וידאו ויומן מלא מאירועי ל"ג בעומר בשנת תש"מ, לפני ל"ג שנים. הוידאו באדיבות מכון "לראות את מלכנו", והיומן באדיבות וועד שיחות קודש, מתוך הכרכים החדשים של שיחות קודש העומדים לראות אור בקרוב. 

עש"ק פ' אמור, ט"ז אייר:

כ"ק אד"ש הורה היום לצלצל לשיקגו ולברר איך מתכוננים שם לתהלוכה של ל"ג בעומר וענו שמתכוננים שכל ילד שיבוא, יכתוב את התרשמותו, ואח"כ ידפיסו את זה בספר עם תמונותיהם.

בהמשך להודעה שעושים כבר בארה"ב 141 תהלוכות שלח כ"ק אד"ש עוד 60 דולר נוספים עבור זה.

ש'ק פ' אמור, י'ז אייר:

כשהגיע כ"ק אד"ש מביתו בבוקר הודיע שתתקיים היום התוועדות.

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות ודיבר בה באריכות ע"ד ל"ג בעומר.

הורה לנגן ואמר מאמר ד"ה "להבין ענין הילולא דרשב"י". אח"כ דיבר הוראות בנוגע ל"פאראד" והמשכו, ופעולתו על הילדים לכל השנה.

בסיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש להר' י"י העכט (מארגן ה"פאראד") לומר "לחיים" ושאלו היכן סגנו, ואמר הר' בוטמן "לחיים". אח"כ כ"ק אד"ש מסר להר' העכט מהמזונות שלפניו והחל לנגן "והריקותי לכם ברכה".

סיום ההתוועדות בשעה 5:10.

למעריב דמוצש"ק יצא כ"ק אד"ש מוקדם מהרגיל (בשעה 8:32 הזמן היה 8:45  (כנראה מחמת ההכנות ל"פאראד")), הקהל לא הי' מוכן וכ"ק אד"ש חיכה שיפנו את מקומו. מרוב חפזון לא הספיקו להוריד את הניילון מהשולחן. מיד לאחר התפלה נסע לביתו.

הערב כ"ק אד"ש העביר מסר לארץ ישראל שהפיגוע הרצחני ל"ע ול"ע שהי' בחברון (טבח ל"ע בשער בית הדסה) לא יפריע לתהלוכות ל"ג בעומר (בא"י) - שהרי מעבירין את כו' מלפני הכלה, ושלח ט"ז ספרי תניא וכן 3 דולר עבור ט"ז הפצועים בחברון.

כל הלילה עבדו רבים מאנ"ש והתמימים במרץ להשלים את ההכנות האחרונות לקראת ה"פאראד" הגדול שיתקיים מחר בהשתתפות כ"ק אד"ש.

יום א', ח'י אייר - ל'ג בעומר:

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:30 ונכנס לחדרו הק' דרך דלת היחידות (מפאת הבימה שהקימו ל"פאראד").

כבר בבוקר נסגרה שדרת איסטרן-פארקווי לתנועה (וכן רח' קינגסטון ורח' אמפייר) ע"י מאות שוטרים שאבטחו את ה"פאראד" הגדול.

בזה אחר זה החלו להגיע אוטובוסים רבים מכל חלקי העיר ופלטו מתוכם אלפי ילדים יהודים והוריהם שהגיעו במיוחד ל"פאראד". מעריכים שקרוב לעשרים אלף ילדים והוריהם הצטופפו מול בנין 770 ו-‏778 שקושטו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית עם כתובות כגון "ואנחנו עמך גו'", "והשיב לב אבות גו'", "ל"ג בעומר - שנת השלושים לכ"ק אד"ש", י"ב הפסוקים ועוד.

על המדרכה בכניסה ל-‏770 בנו לכ"ק אד"ש בימה גבוהה מיוחדת שקושטה בציפוי משי ארגמן ועלי' תלו את "כתר שנת השלושים", סמל ה"פאראד" וסמל צא"ח. על הבימה הוצב ה"סטענדר" של כ"ק אד"ש ושטיח אדום נפרש ממנה עד לפתח 770.

בשעה 11:20, כ"ק אד"ש יצא כשהוא לבוש סירטוק משי וחגור בגרטל לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", ל"פאראד" (ופסע לצד השטיח ולא עליו (וכן בחזרתו)).

משעה 11:25 עד 12:50 כ"ק אד"ש אמר ב' שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י ר' י"י העכט וכן שיחה אחת ברוסית, להלן נקודות קצרות מאוד מהמדובר:

* הדגשת האחדות בין המשתתפים בכלל ובעם ישראל בפרט. ענין "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" ע"ד גאולת מצרים ש"הם הכירוהו תחילה".

* מאמר רשב"י "בכ"מ שגלו שכינה עמהן" וההוראה - לקיים תומ"צ גם בזמן הגלות ולא להתפעל מההפרעות, והדגשה נוספת ע"פ מארז"ל "ושכנתי בתוכם" - בתוך כאו"א.

* ספה"ע מלמדת על יוקר הזמן והצורך למלאות כל יום בתוכן דמצוות ובזריזות.

* (ברוסית:) יש להכריז בגלוי שגם לפי חוקי המדינה ההיא מותר ללמוד ולקיים תומ"צ.

בסיום השיחה ברוסית שאל כ"ק אד"ש אם יש מי שיתרגם ויאמר תוכן קצר מהשיחה, וכשענו בשלילה עשה כ"ק אד"ש בידו בחוזק  תנועה של ביטול.

בסיום השיחות דיבר כ"ק אד"ש ע"ד המאורעות בחברון ואמר שזו תוצאת מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה שהמאורע יניע את העומדים בראש "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שע"פ תורה כו'.

לאחר-מכן (בשעה 12:50) החלה לעבור התהלוכה הגדולה לפני כ"ק אד"ש כשהוא מסמן לשלום לילדים וכן מוחא כפיו הק' למשאיות עם המוצגים.

כשעברו נציגים מחילות הצבא האמריקאי וביניהם מפקדים שעמדו ע"ג ג'יפים הצדיעו לכ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש הצדיע להם בחזרה.

אח"כ עברו 26 משאיות כשעל גביהם מוצגים שונים בהם הושקעו ימים ולילות של עבודה מאומצת.

על משאית אחת בנו (ה"קבוצה" מאה"ק) דגם של קברו של ר"ש בר יוחאי במירון בגודל טבעי על כל הנלוה אליו, כשליד המצבה עומדים ואומרים תהלים או לומדים זהר, עורכים תספורת לילד ועוד. לצד הקבר העמידו עיזה (שנקנתה במיוחד) ולידה עמד שוחט עם סכין שמתכונן לשחיטה (כמנהג משפ' הספרדים במירון). כ"ק אד"ש הביט על המשאית במבט רציני וחזק וכשראה את השוחט משחיז את הסכין הסיט את ראשו הק' הצידה.

משאית אחרת הציגה יהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" בית הסוהר עם הסורגים השחורים וכל הפרטים הנלווים עליהם וממנו מטוס תלוי באוויר המוליך אל החירות  אל הצד השני הישר ל-‏770 בו יושבים יהודים והוגים בתורה.
משאית אחרת הציגה מטוס של אל על ובאמצעו עומד יהודי ומניח תפילין לזולתו..

על משאית אחרת הוצג חג הפסח על כול פרטיו לא חסרו אפילו חתיכות בצק הנילושות בידי ילדים מרודדות ומוכנות לתנור ומצד שני ליל הסדר עם כל פרטי הסדר והילד שואל מה נשתנה..,

משאית נוספת הציגה את שלימות העם, התורה והארץ באותיות ענק נכתב לשון השולחן ערוך בהלכות שבת, סימן שכ"ט. ושלט ססגוני המכריז ש"יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה.

כדי להמחיש ש"אמריקא איז נישט אנדערש" הוצגה משאית מגרש כדור רגל נוסח אמריקה ולידו שולחן שבת וקיום המצוות – ילדות קטנות עמדו ופרשו כפיהן למול נרות השבת

וגר זאב עם כבש דגמים בגודל טבעי של זאב וכבש, נמר וגדי, ונהר קטון נוהג בם

משאיות שונות עבורו עם ספרי קודש ענקיים תפילין ענקיות קופת צדקה ענקית ושאר המבצעים

כך עברו להם 26 משאיות עם מוצגים שונים כשכ"ק אד"ש סוקר אותם, מצדיע, מנופף בידו ולסירוגין אף מוחא כפיו הק'. בא' המוצגים היתה קופת צדקה גדולה ורמז כ"ק אד"ש בידו הק' ב' פעמים לשים בתוכה צדקה, וכשהגישו לו את הקופה, שלשל לתוכה מטבע.

אחרונים חביבים צעדו הילדים והילדות כ"בני מרום" כשכ"ק אד"ש סוקר אותם ומנופף להם בידו הק' ומוחא כפיו לסירוגין.
לקראת הסיום הציע ר' י"י העכט לאנ"ש והת' לצעוד אף הם, וכ"ק אד"ש החל למחוא כפיו הק' בחוזק לקול שירת "על הסלע הך" כשכל הקהל רוקד על מקומו.

בסיום שאל ר' י"י העכט את כ"ק אד"ש האם יכול להודיע על התוועדות שתהי' הערב, וענה כ"ק אד"ש שעדיין אינו יודע. אח"כ שאל הנ"ל את כ"ק אד"ש האם הי' מרוצה? וענה כ"ק אד"ש שכן, ואמר הנ"ל שהשקיעו הרבה כחות בזה, וענה כ"ק אד"ש: הקב"ה גם עזר.

בשעה 5:00 לערך יצא כ"ק אד"ש לנסוע לאוהל, וכשפגש את ר' י"י העכט שאלו אם נגמר כבר האירוע בפארק (שאליו הלכו הילדים לאחרי התהלוכה), וענה הנ"ל שנגמר והי' בהצלחה, ואמר כ"ק אד"ש: שימשיך ההצלחה לכל השנה.

בשעה 8:45 חזר כ"ק אד"ש מהאוהל ונכנס לתפילת מנחה. אחר מנחה 9:05 הודיע שתתקיים התוועדות קצרה בשעה 9:30.

אחרי תפלת ערבית כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות, להלן נקודות קצרות מהמדובר:

שיחה א' - שייכות הלילה דמוצאי ל"ג בעומר ליום שלפניו; ההתוועדויות בערב ל"ג בעומר, בל"ג בעומר ובמוצאי ל"ג בעומר - בדוגמת שמחת האריז"ל ג' ימים (ראה צילום כתי"ק לקמן בהוספות ). ולכן התוועד ג"פ (ש"ק ביום, בעת הפאראד ובמוצאי ל"ג בעומר). ע"ד המשך הפעולות ב"שטורעם" גם למחרת.

שיחה ב' - אודות התהלוכות בא"י שקראו להם מבצע אהבת ישראל "יחד כל ילדי ישראל" ותבוא עליהם ברכה. ביאור פרטי הסיפור דז' תנאים ובהם רשב"י שנאספו לעבר את החודש והיו במחלוקת עד ל"מלחמתה של תורה" ולבסוף נפרדו בנשיקה וכו' - הדגשת אהבת ישראל אצל לומדי תורה בפרט. דברי רשב"י "בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהן" - הדגשת אהבת ה' לישראל.

שיחה ג' - על הקביעות דל"ג בעומר ש. ז. וכן ע"ד המצב באה"ק והרצח בחברון ל"ע שבא כתוצאה מנפילת הרוח; איסור החזרת שטחים; ע"י רשב"י נפקדו עקרות כולל במובן שחיי הילדים וההורים הם באופן שונה "והשיב לב אבות על (ידי) בנים".

שיחה ד' - המשך הפעולות עם "עוללים ויונקים" גם לאחר ל"ג בעומר והורה לעשות אסיפה בנוגע לזה כדי שיהי' באופן מסודר.

בין השיחות ניגש הר' רוזניק ושוחח עם כ"ק אד"ש.

בעת ההתוועדות הורה להר' י. ג. לומר "לחיים" על כוס מלא (כמדומה שקרא לו "ראש המדברים"), הנ"ל אמר על כוסית קטנה ואמר לו כ"ק אד"ש: דאס איז כוס מלא?! האט דאך גערעט לענגער פאר דאם... ואח"כ אמר כ"ק אד"ש: כל הרוצה לומר יכול להצטרף "באלד קומט משיח"!

בסיום ההתועדות הורה לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות, "ניע זשוריצי", והחל לנגן "הושיעה את עמך" ומחא כפיו הק' בחוזק.
מסר את המזונות להר' העכט עבור האסיפה הנ"ל.

כשיצא (בשעה 50:12 לערך) החל כ"ק אד"ש לנגן "כי בשמחה".
 
יום ב', י"ט אייר:

בהמשך להוראת כ"ק אד"ש בהתוועדות דל"ג בעומר אודות כינוסי ילדים. כתבו לכ"ק אד"ש אודות הכינוס, ומתי לעשותו (ביום ב' או ג'). כ"ק אד"ש ענה מפני קוצר הזמן, חשש שלא יהי' באופן מסודר, ולכן למחרתו ביום שהוכפל בו כי טוב. מצו"ב השתתפות בהוצאות בכ"ז, אזכיר עה"צ להצלחה מופלגה. כ"ק אד"ש נתן שטר שטר של 100$ עבור זה.

בהמשך להנ"ל, האם להודיע ע"י הרדיו וכו' כתב בחיוב. גם היום נסע כ"ק אד"ש לאהל

יום ג', כ'ף אייר:

ע"פ הוראת כ"ק אד"ש להמשיך את כינוסי הילדים, נערך היום בשעה 1:30 כינוס לילדים ב-‏770.

בשעה 3:30 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת מנחה והילדים החלו לשיר "ואנחנו עמך", כשהגיע למקומו פנה כ"ק אד"ש לעבר הילדים ומחא כפיו הק'.

כשניגנו הילדים "עלינו לשבח" נענע כ"ק אד"ש בראשו הק'. ב"אל תירא" שרו הילדים את "עוצו עצה" כמ"פ וכ"ק אד"ש סימן בידו הק' להגביר השירה.

אח"כ כ"ק אד"ש הורה לומר את י"ב הפסוקים, ולאחמ"כ אמר ד' שיחות עם הפסקות קצרות  שתורגמו לאנגלית ע"י הר' י"י העכט בשביל הילדים.

להלן נקודות קצרות מאוד מהמדובר:

* הכנס פועל אחדות בין המשתתפים ובין ילדי ישראל בכל העולם (ובא"י בפרט); הכנס הוא לכבוד רשב"י שעסק עם ילדים במיוחד ולכן, ה"ז שמחה גדולה; ובפרט בג' ימים הסמוכים לל"ג בעומר שבהם שהה האריז"ל במירון.

* הקביעות ביום ג' בשבוע שבו נברא הצומח, וביום כ' אייר שבו "נתעלה הענן גו' ויסעו בנ"י", וההוראה מזה.

* ההוראה משנת השמיטה לילדים הפנוים מעבודת הארץ וכו' ויכולים להתמסר לגמרי לתומ"צ.

בסיום הורה כ"ק אד"ש לשיר "עוצו עצה", "ופרצת" ומחא כפיו הק' בחוזק.

אח"כ הורה לחלק לילדים כסף לצדקה וכשהלך לחדרו חילק כ"ק אד"ש לכמה ילדים מטבעות לתתם לצדקה.
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ליל הסדר עם הרבי ● הוידאו המלא         
צפיות: 2029ל"ג בעומר תשכ"ז ● וידאו נדיר           
צפיות: 3136תשרי עם הרבי #4                             
צפיות: 532מסכמים את תשרי: חלק ו'                       
צפיות: 472ל''ג בעומר תשמ''ג                           
צפיות: 1015תשרי בליובאוויטש – חלק ד'                   
צפיות: 925הילדים שרו 'הנרות הללו', הרבי עודד ●...
צפיות: 2350פורים תשמ"ב בבית חיינו ● וידאו         
צפיות: 2383כיצד הגיב הרבי לשירת הילדה? ● וידאו ...
צפיות: 6965תשעה באב תנש"א                               
צפיות: 1324

.