התוועדות פסח שני תשמ"ז ● לצפיה    צפיות: 979

הצג וידאו זה באתרך

לרגל פסח שני, אנו שמחים להגיש וידאו מלא מהתוועדות פסח שני תשמ"ז - שחלק בקביעות שנה זו - בתרגום ללה"ק.

הוידאו יוצא לאור על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי - מתורגם ללה"ק", והוא חולק כתשורה בחגיגת בר המצוה של הת' לוי יצחק לוין. 


תקציר השיחות:

שיחה א: ביאור במאמר הצ"צ "להבין ענין פסח שני''; ההוראה מתורת אדמו"ר מוהריי"צ "ניטא קיין פארַפאלַן";

שיחה ב: השייכות דפסח שני ול"ג בעומר ע"פ שיעור החומש היומי וספירת העומר; שלילת ההנהגה ד"הצנע לכת" בנתינת צדקה; מעלת מצות הצדקה - שבה מודגש קיומה מתוך רצון אמיתי; י"ג אייר: יארָצייט ר' ישראל ארי' ליב ז"ל; הוראה משמו ואף שזהו שם פרטי - הרי מכל ענין יש ללמוד הוראה;

מעשה בפועל: ההכנות לפעולות דל”ג בעומר והכנות בנוגע לחינוך ילדי ישראל בתקופת הקיץ.

סיום: ניגונים וחלוקת שטרות לצדקה; קיום מצות ספה"ע מדאורייתא בביאת משיח באמצע הספירה.

● להורדת התמליל והיומן
● להודת התוכן קצר וההנחה
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


צפו בוידאו: הרבי כותב על שטר הדולר           
צפיות: 789על מה צריכים לחלום תלמידי התמימים?           
צפיות: 504הנקודה העיקרית ביום ההילולא כ"ד טבת ●...
צפיות: 918סיום ההדרן                                   
צפיות: 549מ"באתי לגני" עד "יחי אדוננו" ● וידאו   
צפיות: 1760התוועדות עם הרבי: י' שבט תשי"ב ● ויד...
צפיות: 2977הרבי התפלא: יש לך רק בקשה אחת...             
צפיות: 580פתיחה: מעלת ההתוועדות מצד המקום הקדוש ומצד...
צפיות: 1177בוידאו היומי: דגם בית המקדש כמתנה לרבי       
צפיות: 463הוידאו היומי: לנגן ניגון הקשור לגאולה       
צפיות: 429

.