התוועדות פסח שני תשמ"ז ● לצפיה    צפיות: 978

הצג וידאו זה באתרך

לרגל פסח שני, אנו שמחים להגיש וידאו מלא מהתוועדות פסח שני תשמ"ז - שחלק בקביעות שנה זו - בתרגום ללה"ק.

הוידאו יוצא לאור על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי - מתורגם ללה"ק", והוא חולק כתשורה בחגיגת בר המצוה של הת' לוי יצחק לוין. 


תקציר השיחות:

שיחה א: ביאור במאמר הצ"צ "להבין ענין פסח שני''; ההוראה מתורת אדמו"ר מוהריי"צ "ניטא קיין פארַפאלַן";

שיחה ב: השייכות דפסח שני ול"ג בעומר ע"פ שיעור החומש היומי וספירת העומר; שלילת ההנהגה ד"הצנע לכת" בנתינת צדקה; מעלת מצות הצדקה - שבה מודגש קיומה מתוך רצון אמיתי; י"ג אייר: יארָצייט ר' ישראל ארי' ליב ז"ל; הוראה משמו ואף שזהו שם פרטי - הרי מכל ענין יש ללמוד הוראה;

מעשה בפועל: ההכנות לפעולות דל”ג בעומר והכנות בנוגע לחינוך ילדי ישראל בתקופת הקיץ.

סיום: ניגונים וחלוקת שטרות לצדקה; קיום מצות ספה"ע מדאורייתא בביאת משיח באמצע הספירה.

● להורדת התמליל והיומן
● להודת התוכן קצר וההנחה
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


"ביום שני פרשת ראה, רואים את בית המקדש"     
צפיות: 331להיות נכד אדמו"ר הזקן חשוב יותר מלהיות רב ...
צפיות: 563שיתקיים "כאשר יענו כן יפרוץ"                 
צפיות: 1003משלוח המצות לאה"ק ● וידאו יומי         
צפיות: 1474הוידאו היומי: בדרכו של אברהם אבינו - היהוד...
צפיות: 283הוידאו היומי: מסך הברזל? מסך של דמיון!       
צפיות: 309הוידאו היומי: קטעים מיוחדים לרגל כ' חשון     
צפיות: 54118 שנה לשיחה בעקבות הרצח בשכונה ● וי...
צפיות: 1749התוועדות עם הרבי: י' שבט תשי"ב ● ויד...
צפיות: 2977הוידאו היומי: תודה על ההשתתפות במעמד סיום ...
צפיות: 444

.