התוועדות פסח שני תשמ"ז ● לצפיה    צפיות: 978

הצג וידאו זה באתרך

לרגל פסח שני, אנו שמחים להגיש וידאו מלא מהתוועדות פסח שני תשמ"ז - שחלק בקביעות שנה זו - בתרגום ללה"ק.

הוידאו יוצא לאור על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי - מתורגם ללה"ק", והוא חולק כתשורה בחגיגת בר המצוה של הת' לוי יצחק לוין. 


תקציר השיחות:

שיחה א: ביאור במאמר הצ"צ "להבין ענין פסח שני''; ההוראה מתורת אדמו"ר מוהריי"צ "ניטא קיין פארַפאלַן";

שיחה ב: השייכות דפסח שני ול"ג בעומר ע"פ שיעור החומש היומי וספירת העומר; שלילת ההנהגה ד"הצנע לכת" בנתינת צדקה; מעלת מצות הצדקה - שבה מודגש קיומה מתוך רצון אמיתי; י"ג אייר: יארָצייט ר' ישראל ארי' ליב ז"ל; הוראה משמו ואף שזהו שם פרטי - הרי מכל ענין יש ללמוד הוראה;

מעשה בפועל: ההכנות לפעולות דל”ג בעומר והכנות בנוגע לחינוך ילדי ישראל בתקופת הקיץ.

סיום: ניגונים וחלוקת שטרות לצדקה; קיום מצות ספה"ע מדאורייתא בביאת משיח באמצע הספירה.

● להורדת התמליל והיומן
● להודת התוכן קצר וההנחה
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


לקראת י"א ניסן: וידאו יומי מהרבי ● פ...
צפיות: 1530הוידאו היומי: הרבי מעיר על טעות של 3 מילימ...
צפיות: 589הרבי לעורך: הייתי קורא את העיתון שלך         
צפיות: 294תשנ"ב: סיכומה של שנה בבית חיינו • וידאו מר...
צפיות: 1197הוידאו היומי: הרבי מעודד את שירת ה"צאן קדש...
צפיות: 381השיחה המלאה של "קער א וועלט" ● וידאו   
צפיות: 2022חלוקת התניא הוצאת האל"ף                     
צפיות: 1558להיות נכד אדמו"ר הזקן חשוב יותר מלהיות רב ...
צפיות: 562שיחה בהפתעה בה' טבת תשנ"ב ● וידאו     
צפיות: 2129אחרי הדידן נצח: הרבי נוסע לאוהל             
צפיות: 466

.