התוועדות פסח שני תשמ"ז ● לצפיה    צפיות: 979

הצג וידאו זה באתרך

לרגל פסח שני, אנו שמחים להגיש וידאו מלא מהתוועדות פסח שני תשמ"ז - שחלק בקביעות שנה זו - בתרגום ללה"ק.

הוידאו יוצא לאור על ידי מערכת "פארבריינגען עם הרבי - מתורגם ללה"ק", והוא חולק כתשורה בחגיגת בר המצוה של הת' לוי יצחק לוין. 


תקציר השיחות:

שיחה א: ביאור במאמר הצ"צ "להבין ענין פסח שני''; ההוראה מתורת אדמו"ר מוהריי"צ "ניטא קיין פארַפאלַן";

שיחה ב: השייכות דפסח שני ול"ג בעומר ע"פ שיעור החומש היומי וספירת העומר; שלילת ההנהגה ד"הצנע לכת" בנתינת צדקה; מעלת מצות הצדקה - שבה מודגש קיומה מתוך רצון אמיתי; י"ג אייר: יארָצייט ר' ישראל ארי' ליב ז"ל; הוראה משמו ואף שזהו שם פרטי - הרי מכל ענין יש ללמוד הוראה;

מעשה בפועל: ההכנות לפעולות דל”ג בעומר והכנות בנוגע לחינוך ילדי ישראל בתקופת הקיץ.

סיום: ניגונים וחלוקת שטרות לצדקה; קיום מצות ספה"ע מדאורייתא בביאת משיח באמצע הספירה.

● להורדת התמליל והיומן
● להודת התוכן קצר וההנחה
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הברכה של הרבי לרב ברוין ● וידאו       
צפיות: 2328הרבי בביטוי נדיר: מתגעגעים למלך המשיח       
צפיות: 499"הוא בחיים" - בלי כ"ף הדמיון ● להאזנ...
צפיות: 2062פתיחה: מעלת ההתוועדות מצד המקום הקדוש ומצד...
צפיות: 1177בוידאו היומי: יהודי מספר לרבי על מפגש עם ה...
צפיות: 595חלוקת התניא הוצאת האל"ף                     
צפיות: 1562הוידאו היומי: בעזרת השם? ה' בודאי עוזר, אי...
צפיות: 609מ"באתי לגני" עד "יחי אדוננו" ● וידאו   
צפיות: 1760הוידאו שמאחרי התמונה המיוחדת                 
צפיות: 1839בשורה לשלוחים: וידאו לי"ט כסלו ● הפר...
צפיות: 2808

.