חלק רביעי ב"פארבריינגען עם הרבי" ● וידאו    צפיות: 1034

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השלישי בפרוייקט הכולל את שיחה ד'  ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור". 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים
שיחה ב': פותחין בדבר מלכות
שיחה ג': רגע של שתיקה

* * *

שיעור חומש היומי (פינחס כח, ב ואילך): קרבן התמיד

ענינו של קרבן (לשעון קירוב) עולה (שכולו לה') בעבודה – תפלה (ש״כנגד תמידין תקנום״) מתוך רצון להתקרב להקב״ה, ולא לשם תועלת; עבודה זו צ״ל הן ״בבוקר״ (במצב של אור בגשמיות וברוחניות) והן ״בין הערביים״ (כשהמצב אינו כן); הקרבן נקרא ״לחמי" כיון שפועל גילוי אלקות בעולם (בדוגמת מזון המחבר את הנשמה עם הגוף) (כא-ה)

הדגשה מיוחדת בהאמור כששיעור חומש זה הוא בימי החול שבהם עוסקים ב״עובדין דחול", ואעפ״כ התחלת היום וסיומו היא בקירוב אמיתי להקב"ה; וההוראה - גם העסק ב״עובדין דחול" צ״ל בהתאם לענין הקירוב להקב״ה, ועד שהענין נוגע לכל העולם כולו (כו-ז)  


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


7for70 - שבע מצות בני נח                     
צפיות: 999היתכן שיעקב חי בנוח במצרים המקולקלת?         
צפיות: 235לראות ולהתגעגע: שחרית עם הרבי ● וידא...
צפיות: 1211הוידאו היומי: הרבי מספר על הנהגות הרמב"ם     
צפיות: 399השיחה המלאה של "קער א וועלט" ● וידאו   
צפיות: 2022"המנורה כפי שרצה הרמב"ם" ● וידאו       
צפיות: 1898הניגונים עם הרבי לקראת סיום ההתוועדות `...
צפיות: 1647הוידאו היומי: "תישאר חסיד חב"ד, לא רוז'ינע...
צפיות: 982ההוראות מהפארבריינגען • וידאו               
צפיות: 925מתחברים לרבי עם וידאו יומי                   
צפיות: 1146

.