חלק רביעי ב"פארבריינגען עם הרבי" ● וידאו    צפיות: 1034

הצג וידאו זה באתרך

בהתקרבנו ליום הגדול והקדוש ג' תמוז, כאשר בלב כל חסיד גוברים הגעגועים, ביחד עם הציפיה "לראות את מלכנו" בעיני בשר, אנו שמחים לפתוח פרוייקט של התוועדות מלאה עם הרבי, בתרגום ללה"ק ● כעת אנו מפרסמים את החלק השלישי בפרוייקט הכולל את שיחה ד'  ● זאת ההזדמנות לשבת בפארבריינגען עם הרבי ולהבין כל מילה, וכך להתכונן כראוי בחיזוק ההתקשרות על ידי "לימוד תורתו" של נשיא הדור". 

שיחה א': בכל יום יהיו בעיניך כחדשים
שיחה ב': פותחין בדבר מלכות
שיחה ג': רגע של שתיקה

* * *

שיעור חומש היומי (פינחס כח, ב ואילך): קרבן התמיד

ענינו של קרבן (לשעון קירוב) עולה (שכולו לה') בעבודה – תפלה (ש״כנגד תמידין תקנום״) מתוך רצון להתקרב להקב״ה, ולא לשם תועלת; עבודה זו צ״ל הן ״בבוקר״ (במצב של אור בגשמיות וברוחניות) והן ״בין הערביים״ (כשהמצב אינו כן); הקרבן נקרא ״לחמי" כיון שפועל גילוי אלקות בעולם (בדוגמת מזון המחבר את הנשמה עם הגוף) (כא-ה)

הדגשה מיוחדת בהאמור כששיעור חומש זה הוא בימי החול שבהם עוסקים ב״עובדין דחול", ואעפ״כ התחלת היום וסיומו היא בקירוב אמיתי להקב"ה; וההוראה - גם העסק ב״עובדין דחול" צ״ל בהתאם לענין הקירוב להקב״ה, ועד שהענין נוגע לכל העולם כולו (כו-ז)  


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הוידאו היומי: חודש כסלו הוא חודש חסידי       
צפיות: 987"להביא את משיח עכשיו ב 770 איסטערן פארקווי...
צפיות: 738הוידאו היומי: מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשי...
צפיות: 314הנחת אבן הפינה                               
צפיות: 803בוידאו היומי: בעיות בלב? בדיקת תפילין ומזו...
צפיות: 307בוידאו היומי: דגם בית המקדש כמתנה לרבי       
צפיות: 463השחור עלה לשלטון - הרבי הרגיע ● וידא...
צפיות: 3709הפ"נ שהרבי הכניס לכיס הסרטוק ● וידאו   
צפיות: 1977הוידאו היומי: מסירת אתרוג מכפר חב"ד לרבי     
צפיות: 317תשנ"ב: סיכומה של שנה בבית חיינו • וידאו מר...
צפיות: 1198

.