שיחה ג': הנס דחג הפסח - "בחצי הלילה"    צפיות: 592

הצג וידאו זה באתרך

חג הפסח: ״בחצי הלילה". ענין מיוחד שמצינו בחה"פ, שאינו בשאר הרגלים (אף שלמדים ממנו גם בנוגע לשאר הרגלים, להיותו ראש לרגלים) - שבו מפורש הרגע המדוייק שבו אירע ענינו של היום (ביטול גלות מצרים - בחצות הלילה, והיציאה ממצרים - בחצות היום).

הוראה כללית מהאמור - עד כמה יש לייקר כל רגע, בהתאם להאמור לעיל שעל האדם לנצל את כל כחותיו כדי לפעול בעולם (ולדוגמא - אדם שהגיע למעמד מסויים כו', עליו לנצל זאת כדי לפעול יותר מהנמצאים סביבו, כדי שלא ילכו הכחות שניתנו לו מלמעלה לבטלה).

הוראה פרטית מהאמור: הענין דיצי״מ (עבודה שלמע' ממדוה״ג) צ"ל הן בנוגע לעבודת היום (עניני תומ"צ) והן בנוגע לעבודת הלילה (עניני הרשות); וענין זה צ"ל גם במצב ד״בחצי הלילה" (אף שאז החושך הוא בתכלית התוקף כו'), ולאידך גם במצב ד״בחצי היום" (אף שאז עבודתו היא בתכלית השלימות כו' והוא עלול לחשוב שא"צ להוסיף)

 


התוועדות י"א ניסן תשד"מ

פתיחה, ניגון (וידעו כי אתה), שיחה ב' (ח"א), שיחה ב' (ח"ב), שיחה ג', ניגון (חיילי אדוננו), הדרן על הרמב"ם (ח"א), הדרן על הרמב"ם (ח"ב), מבצעי הקודש, מאמר כי ישאלך בנך, תביעה לגאולה, חלוקת ספרי תניא 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ניגון הקאפעליע של חסידי אדמו"ר האמצעי       
צפיות: 593וידאו יומי: במקום "שלום עכשיו" דורשים "משי...
צפיות: 414בוידאו היומי: בעיות בלב? בדיקת תפילין ומזו...
צפיות: 307המלך בשדה - עוזבים הכל כדי להיפגש איתו       
צפיות: 477בוידאו היומי: מי הם שבט לוי של ימינו?       
צפיות: 341הוידאו היומי: הברכה שלך מאוד חשובה...       
צפיות: 298קטע נדיר: הרבי קורא לר' שלוימק'ה מיידנצ'יק   
צפיות: 2916"כל יהודי הוא מאנ"ש" ● וידאו           
צפיות: 1946הוידאו היומי: אברהם אבינו לא איבד רגע       
צפיות: 382ניגון: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך             
צפיות: 1769

.