7for70 - שבע מצות בני נח    צפיות: 999

הצג וידאו זה באתרך

קלטת הסברה בנושא "שבע מצות בני נח": "דבר מלכות" - מדוע בדורות הקודמים לא עסקו בהשפעה על אומות העולם, פנינים מחלוקת דולרים לגוים, מצגת מיוחדת המסבירה את שבע המצות, סיקור הפעילות בשטח, הצגת אתר האינטרנט של מטה שבע מצות בני נח, סיפור ה'יאכטה' המרתק המסופר על 

 

מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ביציאה מהתפילה: הרבי מרים לכלוך מהרצפה       
צפיות: 1352"המנורה כפי שרצה הרמב"ם" ● וידאו       
צפיות: 1898הוידאו שמאחרי התמונה המיוחדת                 
צפיות: 1839שבע ברכות בהתוועדות של הרבי ● וידאו ...
צפיות: 983"כל אחד מאנשי הדור הוא שליח של הרבי נשיא ד...
צפיות: 364הוידאו היומי: הרבי מספר על הנהגות הרמב"ם     
צפיות: 399"שלא יישאר אף חייל שאין לו אות בספר התורה"   
צפיות: 410סיום ההדרן                                   
צפיות: 549חלוקת התניא הוצאת האל"ף                     
צפיות: 1562הוידאו היומי: הדלקת נר ראשון של חנוכה אצל ...
צפיות: 776

.