תשרי עם הרבי
:            
: 32239: ...
: 5861● ...
: 31651                     
: 15985" " - ...
: 4456:      
: 12811

● ...
: 7" " - ● ...
: 40                   
: 86● ...
: 45●    
: 12●      
: 13