תשרי עם הרבי
:            
: 32248: ...
: 5862● ...
: 31655                     
: 15990" " - ...
: 4458:      
: 12819

● ...
: 7" " - ● ...
: 40                   
: 86● ...
: 45●    
: 12●      
: 13