קטעים מבית חיינו - WLCC
:            
: 32283: ...
: 5867● ...
: 31665                     
: 15994" " - ...
: 4461:      
: 12830

● ...
: 7" " - ● ...
: 40                   
: 86● ...
: 45●    
: 12●      
: 13