chabad info | חב''ד אינפו
 שאלות נפוצותשאלות נפוצות   חיפושחיפוש   רשימת חבריםרשימת חברים   קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים   הרשמההרשמה 
 כרטיס אישיכרטיס אישי   התחבר כדי לבדוק מסרים אישייםהתחבר כדי לבדוק מסרים אישיים   התחברהתחבר 

ההיתר ל"ימלא שחוק פינו" בזמן הגלות

 
שליחת הודעה חדשה   תגובה להודעה    עמוד ראשי -> הערות התמימים ואנ''ש
צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
הוד
אורח

הודעהנשלח: ו' 08 27, 2010 8:21 am    
כותרת הודעה:
ההיתר ל"ימלא שחוק פינו" בזמן הגלות
תגובה עם ציטוט

בפוסקים מופיעה הלכה (המוזכרת עוד בגמרא) האומרת:

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (מסכת ברכות (ל:-לא.)


בשיחת יו"ד אלול תנש"א הרבי התיחס להלכה הזו בהקשר לשמו של הרבי הריי"צ והמאורעות שהיו בימיו ואמר:

"במה דברים אמורים, כאשר המדובר אודות רגע קודם גילוי משיח צדקנו; אבל בנידון דידן, הרי מכיון שנשיא דורנו הי' המשיח של דורנו, והוא נתגלה בכל התוקף - הרי לא רק שניתנה רשות, אלא יתירה מזה, שיש חיוב להתנהג באופן ש"ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה".

ולא שיש לי בעיה עם זה, רק זה מעניין שהרבי לוקח עניין הלכתי ומציין שהלכה זו כבר לא שייכת להיום היות שנכנסו כבר לשלב הגאולה בו אין מגבלה כזאת.
וכבר ראינו שהרבי היה מבטל עניינים בלתי שמחים באופנים המותרים על פי ההלכה, אבל בכל זאת מבטל אותם.
חזור למעלה
אלתרמן
אורח

הודעהנשלח: ו' 10 08, 2010 10:14 am    
כותרת הודעה:
ראה את השיחה בשבוע אח"כ
תגובה עם ציטוט

שם הרבי מבהיר את כוונתו: דמכיון שעומדים ממש בכניסה לגאולה, הרי שמיד יהפוך הדבר (אז ימלא שחוק פינו) להווה, וכבר לא יהיה עתיד.
חזור למעלה
שבוע טוב_770
אורח

הודעהנשלח: א' 11 21, 2010 1:45 am    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

מר אלטרמן, שבוע טוב לך.

הרבי מתכוון במפורש להווה.
מספיק לראות שיחת מצואי י"ט-כ' כסלו תשנ"ב ('יחידות כללית'. הופיע "בדבר מלכות" של השבוע) כדי לקרוא את דעתו של הרבי אודות תקופתנו ש:

"ובימינו אלה - ימות המשיח - שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק לפתוח את העיניים, ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות"..

הרבי מדבר איתנו "ברחל בתך הקטנה" (כי מי כמוהו מכיר את "קושי העורף שלנו") שהגאולה כבר באה בפשטות ובתכלית השלימות, ולא נותר אלא להשליך את התפיסות הקדומות שלנו, את "טראומות הגלות" ולחיות מכו בגאולה, ואז כל שאר עניינים ה"שליליים" מקבלים צורה חיובית בטוב הנראה והנגלה...
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: א' 11 21, 2010 12:38 pm    
כותרת הודעה:
דברי הרב...
תגובה עם ציטוט

הנה הדברים האחרונים ששמענו מהרבי זאל געזונט זיין בנידון "אז ימלא שחוק פינו" (ופשוט למדי שאינם עומדים בסתירה (ואדרבה, הם מהווים ביאור ובירור) לדברים אחרים שהשמיענו באותו נידון), בשיחת ברכת עיוהכ"פ תשנ"ב (ההנחה שבתורת מנחם - התוועדויות; ההדגשים משלי):

"והנה גם כשנמצאים בתשיעי בתשרי במעמד ומצב נעלה יותר . . פועלים בני ישראל שינוי המציאות (כדלקמן) בכח התורה כפתגם רבי סעדיה גאון "אין אומתנו אומה אלא בתורתה" שבכח התורה לשנות את מציאות העולם . . ובנוגע לעניננו לאחרי כל המעלות שמגיעים אליהם בעמדנו קרוב לסיומו של תשיעי בתשרי נמצאים עדיין במעמד ומצב של גלות ובמילא יש צורך והכרח לשנות את המציאות ולפעול תיכף ומיד את המעמד ומצב של הגאולה האמיתית והשלימה . . ושינוי המציאות (מגלות לגאולה) נעשה בכח התורה - הכרזת והודעת נשיא דורנו שעל פי פסק דין התורה כבר כלו כל הקיצין ויתירה מזה שגם הענין דעמדו הכן כולכם ישנו כבר ובשלימותו.

"- לאחרי כל הענינים שפעלו במשך כל השנים עד עתה כולל ובמיוחד לאחרי שזכו ללמוד ולהפיץ פנימיות התורה בכלל ובפרט פנימיות התורה דכ"ק מו"ח אדמו"א נשיא דורנו שעל ידו נעשה לימוד פנימיות התורה באופן של הוספה כמרומז בשמו הראשון (יוסף) ובאופן של שמחה (ועד לאופן שהוא מעין ודוגמת ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה [ואף ש"אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו" לעתיד לבא דוקא, הרי בסוגיא זו עצמה ישנו פסק דין ממעשה בפועל (שיש בו תוקף גדול יותר מפסק דין סתם) של אמורא ש"בדח טובא" וכששאלוהו היתכן השיב "אנא תפילין מנחנא" שמזה מובן שקיום מצוה יכול וצריך להיות מתוך שמחה גדולה "בדח טובא" ועל ידי זה גופא ממהרים ומזרזים עוד יותר את קיום היעוד "אז ימלא שחוק פינו]) כמרומז בשמו השני (יצחק) -

"כך שעתה לא זקוקים לענין של נס (נס גלוי ואפילו לא נס נסתר) אלא גם בדרך הטבע באה הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".

* * *

וכאן באים הדברים כפי שהם מופיעים בהנחה אחרת (שיחות קודש; ההדגשים משלי):


"...וענין זה הוא ביתר שאת ויתר עז בנוגע להקדוש ברוך הוא שהוא ממלא את רצונם של כל אחד ואחד מישראל אנשים נשים וטף. שלאמיתתו של דבר הרי אפילו כשהם חושבים מדברים ועושים בענינים אחרים רצונם הפנימי והאמיתי שבו הם מונחים הוא (כפסק דין הרמב"ם הידוע) קיום רצון הקדוש ברוך הוא! והרי רצון הקדוש ברוך הוא הוא כפי שגילה בתורתו (ונשיא דורנו הכריז זאת) שכבר כלו כל הקיצין! ויתירה מזו ישנו כבר גם הענין דעמדו הכן כולכם ובאופן של שלימות. הדברי היחידי שחסר עדיין הוא עצם התנועה דהיציאה מן הגלות אל הגאולה שצריכה להיות תיכף ומיד כהרף עין! ותנועה זו צריכה להיות בדרך הטבע היינו שאין צורך להגיע לנס גלוי ואפילו לא לנס נסתר -

"מכיון שנמצאים כבר לאחרי שעברנו את כל השנים עד עתה ולאחרי שזכינו ללמוד פנימיות התורה בכלל ופנימיות התורה מנשיא דורנו בפרט אשר כשמו כן הוא שהוסיף בפנימיות התורה (יוסף). נוסף לזה שפעל שלימוד פנימיות התורה יהיה מתוך שמחה וצחוק (יצחק) ועד לצחוק באופן דימלא שחוק פינו ולשוננו רנה - ואף על פי שימלא שחוק פינו (בלשון עתיד) שייך לזמן דהגאולה האמיתית והשלימה בלבד הרי מצינו בגמרא מעשה בפועל (שהתוקף בזה הוא יותר מסתם פסק דין, דמעשה רב) שכשראו שיהודי ממלא פיו שחוק שאלוהו היתכן?! והיהודי ענה על כך "אנא תפילין מנחנא" היינו שהוא מקיים כעת מצוה!! ובמילא אינו צריך להכנס לבירורים ולהביא ראיות להנהגתו וכו' מפני שברגע שיהודי מקיים מצוה הרי הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא שימלא שחוק פיו ולשונו רנה! ויתירה מזו ממנו נמשך ענין זה בכל בני ביתו ועד לחלקו בעולם שכל אחד מהם הוא במצב דימלא שחוק פינו!"
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: א' 11 21, 2010 12:59 pm    
כותרת הודעה:
דברי הרב...
תגובה עם ציטוט

ובענין ההגדרה המדויקת ביותר של המצב ההווה, שוב אין לנו אלא לפנות לדברים האחרונים שנאמרו על ידי הרבי זאל געזונט זיין בנידון מצבנו בימינו אלה, בשיחת ט' אדר ראשון תשנ"ב (סיום ה"שבעה" לפטירת האשה מרת פעשא לאה הי"ד לאפיין שנהרגה על קידוש השם; שוב ההדגשים משלי):

"הענין שהזמן גרמא (אף על פי שלכאורה אין זה ענין דפותחין בברכה) הוא המאורע דקידוש השם שאירע כאן. ואם כל ענין שהזמן גרמא הוא בדיוק על אחת כמה וכמה בענין של קידוש השם וקידוש השם ברבים באמצע שכונה ולא עוד אלא בשכונה שבה נמצא הבית המשולש של נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר בית של מעשים טובים ולימוד התורה ועבודת התפילה שאז ודאי הענין הוא ביתר שאת וביתר עז. ובמילא לגמרי לא מובן מה קרה כאן?!

"ואין אל מי לפנות בשאלה כי כל הנמצאים כאן או שאינם יודעים באותה מידה שאני לא יודע או קצת יותר או קצת פחות. וממילא מה יצא לי ומה יצא לכם מזה שהשאלה נשארת שאלה. ובינתיים הקדוש ברוך הוא מעכב רחמנא ליצלן היה לא תהיה את הגאולה והאמיתית והשלימה (אפילו ל)עוד רגע אחד!

. . .

"ועל אחת כמה וכמה כאשר בהענין דקידוש השם מיתוסף עוד שהמדובר הוא באם צעירה שהותירה אחריה ילדים קטנים. והילדים הקטנים עוד יתגעגעו לאמם במשך כמה וכמה שנים לאריכות ימים ושנים טובות באם יתעכב חס ושלום הענין דהקיצו ורננו שוכני עפר. ועד שהם עוד יספרו לילדים שלהם [!!!!!!!!!!] גם כן אודות געגועיהם לאמם אודות מעלותיה ואיך שלאחר מכן היה אצלה הענין דקידוש השם ברבים. שאזי השאלה האמורה היא ביתר שאת וביתר עז!

"ומה יוצא מזה שישנה שאלה ללא מענה. בינתיים רואים איך שרחמנא ליצלן הגאולה האמיתית והשלימה מתעכבת ועובר עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע.

. . .

"ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה נחת רוח ממסירת נפש וכו' הרי מספיקה המסירת נפש של יהודי הנמצא בגלות והוא נמצא בגלות מתוך ידיעה שזהו המשך של 19 מאות שנה בגלות ועדיין לא בא!!

"וכך עובר עוד יום ועוד יום עוד שבוע ועוד שבוע ועוד רגע ועוד רגע. וכשאומרים עד מתי ועד מתי צועקים עד מתי ואומרים עד מתי וחושבים עד מתי וכו' וכו' הנה מה שיוצא בפועל הוא שמתווסף בפועל עוד ענין של קידוש השם בפשטות!!

"נלקחה עוד נשמה יהודית ולא עוד אלא שהיא נלקחה מילדיה. שבנוגע לאמא הרי מסירת נפש זו שהיא מפקירה את ילדיה והיא מוסרת את חינוכם לאחרים היא מסירת נפש גדולה יותר מהמסירת נפש שלה בעצמה. מסירת נפש למעלה ממסירת נפש!!!

"וכמדובר כמה פעמים מה יצא מזה שנאמר עוד טענה ושוב טענה ועד שכבר לא יודעים מה עוד אפשר לעשות. ניסו כבר באופן של שמחה. ניסו כבר באופן של שמחה דשישים יום רצופים של אדר ובריא מזליה וכו' וכו'. ניסו כבר בכל האופנים ועדיין לא בא!

"עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות!!!!!

"ומה יצא מזה שאני אומר זאת עוד פעם ושוב ושוב ואחר כך יחזרו על כך ויכתבו זאת...

"עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל!!!!!!!!!!


"ובמילא איזו תועלת תצא מכל הטענות ומענות וכו' בה בשעה שהקדוש ברוך הוא כביכול--- אין מה לדבר בנוגע להקדוש ברוך הוא כי איננו זקוק למישהו שימליץ עליו המלצות ושילמד עליו זכות. הוא יסתדר בעצמו.

"ויהי רצון ש. . . נחסוך לשאול שאלות ולהקשות קושיות ונחסוך להגיע למסירת נפש בפשטות של יהודי בכלל ועל אחת כמה וכמה מסירת נפש של אמא לילדים חיים (שיאריכו ימים ושנים טובות). ועד שלא יודעים מתי היא תתראה איתם שוב נשמה בגוף וכמדובר כמה פעמים".

[ועיין בשיחה בצורתה המוגהית בספר השיחות תשנ"ב פ' תצוה אותיות יו"ד-יב; לההקלטה המקורית אפשר להאזין כאן: http://goo.gl/9s4sS].
חזור למעלה
מענדי_16
אורח

הודעהנשלח: א' 11 21, 2010 7:30 pm    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

אז יש לי שאלה גדולה, אפשר לומר זעקה מקרב הלב!
ואני מבקש מכל ה"קנאים" לא להגיב סתם, ואם השאלה שלי פוגעת להם באמונה - אתם מוזמנים פשוט לדלג לאשכול אחר.

1. פעם אחת הרבי אמר שהגאולה כבר אוטוטו מגיעה... ושרבי הריי"ץ היה המשיח של דורנו!
2. במוצאי י"ט כסלו תשנב הרבי אמר שאנחנו בימות המשיח בפשטות וכל הגילויים כבר כאן ונשאר רק לפתוח את העיניים ולגלות אותם, איך שהכל כבר כאן...
3. אחרי חודשיים וחצי הרבי חוזר בו ואומר שאנחנו בגלות, ו"עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל בפשטות"...
4. הרבי אומר שכבר פעלו את מה שהיו צריכים לפעול בכל הדרכים האפשריות (ולא אומר מה עוד לעשות), ושהוא בעצמו שואל את השאלה "מה קורה?", ושלא יודעים מתי האמא תתראה שוב עם הילדים...
5. במספר הזדמנויות (בין השאר בחלוקת דולרים, אני בעצמי ראיתי על זה וידאו ב'לראות את מלכינו') הרבי אומר שבעצמו לא יודע מתי משיח יבוא...

מישהו יכול להסביר מה הולך פה???
הרי הרבי אמר במילים ברורות שהוא לא יודע מה קורה ומתי הגאולה בכלל תגיע, אז יש עוד מישהו שכן יודע?
6. עברו 19 שנים מהשיחות ה'אחרונות' האלה, ומאז שום דבר לא זז (סליחה, כן זז: לפני 16 שנה גם לא נהיה את מי לשאול "מה נסגר")
וכאן "שאלת מיליון דולר": למה מחכים?

למה אני נשאר להיות חב"דניק אם אני כבר לא יודע את מי לשמוע, אם גם אבא שלי לא מבין מה קורה, אם המנהיג איננו, ועוד לפני שהוא יצא אמר שהוא בעצמו לא יודע... למה?? בשביל שלאבא שלי יהיה נחת לראות אותי עם כובע וחליפה?
חזור למעלה
שבוע טוב_770
אורח

הודעהנשלח: ב' 11 22, 2010 6:50 am    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

מר 'אמריקאי' יקר,

הדגשת קטעים הבאים להבהיר שהגאולה האמיתית והשליה טרם באה. הבנתי אותך, הרבי באמת לא אמר שמשיח כבר הגיע, אבל חבל שלא ציינת, שהרי גם לא חזר בו מהעובדה שנמצאים בימות המשיח ומתוכן עיקרי, והוא ש:
- עבודת הבירורים הסתיימה,
- מה שנשאר זה רק לקבל פני משיח צדקנו.

(ואת כל זה רואים באות י"ג, אחר הקטע שציטטת על האישה שמסרה את נפשה, שם הרבי שוב חוזר על עדכון במצב היום).

"ימות המשיח" זה אמנם זמן השיא, אבל כנראה עדיין שייך שם עניינים בלתי-רצויים. לכך, על בני ישראל להכנס לגאולה, לפתוח את העיניים ולגלות את הגילוי, ואז באמת הכל יתהפך לטובה והיא הגאולה האמיתית והשלימה.
כלומר: ימות המשיח ישנם, אבל אם הציבור ישן - ככה לא הופכים את מציאות העולם.

ככה אני מיישב את הסתירה בדברי הרבי.
וחבל לעוות או לחתוך שיחות. זה מבלבל אנשים, נוער או סתם מקורבים שבסך הכל רוצים לדעת את האמת של הרבי בנושא חשוב כזה.

השאלה יותר מטרידה היא, מה ציבור שלנו עשה בשביל לפתוח את העיניים ולחיות בעולם של גאולה. כי עד שחב"דניקים לא יזוזו (והם לא יזוזו) העולם גםלא יזוז, ובינתיים אנחנו תקועים בחור דחוק של הגלות, תוך סכנות יומיות, פגיעה תדירה ועוד.
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: ב' 11 22, 2010 2:17 pm    
כותרת הודעה:
"בעקבות משיחך - ב' קצוות"
תגובה עם ציטוט

כך הם פני הדברים לפענ"ד:

1) אנו מחוייבים ונשמעים רק לדברי הרבי ולא שום 'השקפה' או 'חברה', 'חסידים' ו'מקושרים' ככל שיהיו. לדאבון לב כל פשתה בימינו נגע המלפגתיות בב' ה'צדדים', כך שכולם נהיו 'מרובעים' וקונפורמיסטים ואינם מסוגלים עוד להגות ולהתבונן בדברי הרבי בצורה מחודש ועצמאי [דוגמא גסה למפלגתיות צרופה אנו מוצאים ב'משיחיסטים' שאינם סובלים את לימוד 'רשימות' הרבי כלל עד כדי שנאה ואלימות, ו'אנטים' שאינם סובלים את ההשתמשות באג"ק הרבי לבקשת ברכה עד כדי שנאה ואלימות כנ"ל, בעוד שלגבי שני הענינים יחד אין הדברים והעובדות ברורים אובייקטיבי לכאן או לכאן; כמובן שהדבר מתבטא גם בדקות יותר בכל מיני נושאים, ואכמ"ל].

2) אנו מחוייבים להדגיש את כל שיחות והוראות הרבי באופן זהה ושוויוני. גם הרבי הודה שישנם נושאים בהם הוא מעדיף לדבר פחות, אבל אין זה מפחית לרגע מגודל חשיבותם כשלעצמם. אם תמצא מי שאינו מוכן לצטט שיחות מב' הקוטבים (הקיימים לכה"פ לפי חיצוניות ושטחיות הדברים), אין לך ראיה גדולה מזו שהלה משוחד ואינו מתנהג בישרות לא לעצמו ולא לאחרים. מופרך לגמרי לטעון ששיחה פלונית עיקרית וראויה לציטוט, בעוד שיחה אלמונית שולית ומחוייבים "פארטייטשן" אותו ו'לשכוח' ממנו. אדרבה ואדרבה, הסיבה המקורית ששני השיחות נאמרו הוא כדי שבל נטעה במשמעות השיחה הא' אילו היתה נדרשת לחוד. כל השיחות מהוות אמת צרופה במדת 100%, וזהו אבן הבוחן לההשקפה הראויה אליבא דהרבי.

3) משיחת עיוהכ"פ תשנ"ב אנו נוכחים שההגדרתו של פותח האשכול, "שהרבי לוקח עניין הלכתי ומציין שהלכה זו כבר לא שייכת להיום היות שנכנסו כבר לשלב הגאולה בו אין מגבלה כזאת", שוברו בצידו ומלמד עליו שהוא שקר [שוב ראיתי בשיחת מאוחרת יותר דש"פ תרומה תשנ"ב סי"ד בזה הלשון (התרגום משלי), "ויהי רצון אשר ע"י ההוספה וריבוי בשמחה ש... זה תפרוץ את הגדרים של הרגע האחרון בגלות, שזה כבר יהפוך להרגע הראשון של גאולה, אשר זה בא ע"י מעשינו ועבודתינו בכלל ובפרט מתוך שמחה, ובמיוחד ע"י העבודה של הנשים צדקניות בישראל אשר בזכותן תבוא הגאולה (כפי שהיה בגאולת מצרים), ובפרט הנשים צדקניות שנהרגו ל"ע על קידוש השם . . וזכותה תעמוד לכאו"א מישראל ובודאי לה לעצמה, מתחיל בזה שכבר תהיה הקיצו ורננו שוכני עפר והצדיקים והצדקניות קמים מיד, ובמקום כל זה יהיה ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, ובפרט עי"ז שעשו את ההכנה והכלי לכך ע"י השמחה בזמן הזה מעין דימלא שחוק פיו [ע"י קיום המצוות בכלל ובפרט ע"י מצות תפילין אשר עי"ז נהיה בדח טובא, מעין דימלא שחוק פינו] ובפרט בהיותינו בדורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשי"ד, אשר שמו יוסף יצחק מרמז על ההוספה ב(יצחק מלשון) צחוק ושחוק ושמחה]. על כל בר דעת לחשוב ולמצוא הגדרה לענין ימלא שחוק פינו שיענה ויתאים לדרישת שתי השיחות בשוויון מוחלט, ואכן לא "לעוות או לחתוך שיחות, [ול]בלבל אנשים".

4) כשקוראים הדברים דלהלן במתינות: "הקדוש ברוך הוא מעכב רחמנא ליצלן היה לא תהיה את הגאולה והאמיתית והשלימה עוד רגע אחד . . המדובר הוא באם צעירה שהותירה אחריה ילדים קטנים. והילדים הקטנים עוד יתגעגעו לאמם במשך כמה וכמה שנים לאריכות ימים ושנים טובות באם יתעכב חס ושלום הענין דהקיצו ורננו שוכני עפר. ועד שהם עוד יספרו לילדים שלהם גם כן אודות געגועיהם לאמם אודות מעלותיה ואיך שלאחר מכן היה אצלה הענין דקידוש השם ברבים . . בינתיים רואים איך שרחמנא ליצלן הגאולה האמיתית והשלימה מתעכבת ועובר עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע . . יהודי נמצא בגלות מתוך ידיעה שזהו המשך של 19 מאות שנה בגלות ועדיין לא בא . . וכך עובר עוד יום ועוד יום עוד שבוע ועוד שבוע ועוד רגע ועוד רגע. וכשאומרים עד מתי ועד מתי צועקים עד מתי ואומרים עד מתי וחושבים עד מתי וכו' וכו' הנה מה שיוצא בפועל הוא שמתווסף בפועל עוד ענין של קידוש השם בפשטות . . כבר לא יודעים מה עוד אפשר לעשות. ניסו כבר באופן של שמחה. ניסו כבר באופן של שמחה דשישים יום רצופים של אדר ובריא מזליה וכו' וכו'. ניסו כבר בכל האופנים ועדיין לא בא. עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות. ומה יצא מזה שאני אומר זאת עוד פעם ושוב ושוב ואחר כך יחזרו על כך ויכתבו זאת... עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל"; כשקוראים דברים כאלו נוכחים מיד שהטיעון כאילו "שהגאולה כבר באה בפשטות ובתכלית השלימות, ולא נותר אלא להשליך את התפיסות הקדומות שלנו, את "טראומות הגלות" ולחיות מכו בגאולה, ואז כל שאר עניינים ה"שליליים" מקבלים צורה חיובית בטוב הנראה והנגלה", אינו מדוייק כלל, ועל כל בר דעת מוטל החיוב להתבונן ולתווך בין כל השיחות עד שלא יוקשה בעיניו לצטט או "צו קאכן זיך" בכולם באופן שוויוני כנ"ל.

5) כמו שאסור 'להסתגר' בתוך סביבה חנפנית, כמו כן אסור להכריז 'כולם טועים', 'כבר אין לי כוח', 'ככה זה, כולם מתבלבלים' ולהתייאש. כלום התכוון הרבי בהשיחות הסותרות לכאורה לבלבל אותנו?! האם הרבי אכזרי (ח"ו) עד כדי כך ש"ער האט נישט וואס צו טאן" אלא להביך וללכוד אותנו בתוך מערבולת של אי-הבנה? אין ספק שכשם שהרבי לא הרגיש בשום סתירה שבדבריו, כך רצונו הק' הוא שנעיין היטב בכל דבריו עד שגם אצלנו יתברר כוונתו באופן שלא נצטרך להדיר רגלנו משיחות ומרעיונות מסוימות. ועיין היטב בשיחת ח"י אלול המצויינת לקמן.
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: ב' 11 22, 2010 2:51 pm    
כותרת הודעה:
"בעקבות משיחך - ב' קצוות"
תגובה עם ציטוט

נ.ב. אם באמת רוצים לתווך בין השיחות הסותרות לכאורה, לפענ"ד יש לזכור החילוק ה'למדני' בין פעולת ה'חיוב' לבין הסרת ה'שלילה'. ההצהרה ש"נסתיימו כל הענינים וההכנות, גם הכפתורים כו'" (וכמו"כ עבודת הבירורים) כמוהו כמו הסרת עוד מניעה ושלילה, אבל אינו מכריח שהגענו בעצמנו לשום מחוז ממשי חדש או שהגלות נעשה רציני ואיום פחות (כי הרי ככל שמתרבה הגאולה עצמה הרי יש פחות גלות כפשוט וכן הדבר בכיוון הנגדי, מה שאין הדבר כן כאן כלל (כנ"ל שאם הגלות עצמה לא נפחתה בחומרתה הרי מוכרח שגאולתנו עדיין אינה מצמיחה), ואעפ"כ למצב כזה גופא קורא הרבי משום-מה 'ימות המשיח').

[ומופרך "צו פארדרייען" ולדרוש במהופך דמכיון שקרא הרבי לזה 'ימות המשיח' הרי לנו ראיה שנפחת חומר הגלות בכהוא זה, והוא היפך תורת הרבי כל השנים בענין אתחלתא דגאולה; ועיין בשיחת ש"פ עקב תשנ"א סי"א (ומציין שם לעיין גם בשיחת ח"י אלול תשמ"ג-תשמ"ה הנדפס בקובץ י"א ניסן הפ"ט אות סב), מענין ב' פירושים ב'עקב', א' הוא מלשון סוף ואחרית הגלות, כלו כל הקיצין, מיד לפני ביאת המשיח, צפה לרגלו של משיח, מוכנים לגאולה, בפרט בדורנו זה ובזמננו זה, כבר סיימו כל הענינים וכו' וכו', ופירוש האחר הוא 'עקב' מלשון עקביים, הדרגא הכי נחותה, הדור הכי תחתון במשך כל הדורות, ודווקא כעת שורה בעולם חושך כפול ומכופל, חושך הגלות הכי עמוק, וכל הסימנים דחוצפא יסגי וכיו"ב, לא ניכר בכלל שמתקרבים לגאולה, שחורפים "ואומרים שלא יבוא לעולם", וכו' וכו' עיין שם; וא"כ רואים שב' הדברים אינם מהווים סתירה, ולפי זה ברור שכשהרבי חוזר ומצהיר בהזדמנות אחרת שאלה הם ימות המשיח מפני שכלו כל הקיצים ונסתיימה העבודה (שאינו חורג מדבריו כבר בש"פ עקב) אין בזה כדי לגרוע כלל מעוצם חושך הגלות].

ומה שאמר הרבי "שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות", מוכרחים ע"פ השיחה האחרת שציטטתי לומר שאין הכוונה שאכן נמצאת כבר פה למטה בגשמיות בפועל ובפשטות, אלא שהגאולה נקל כל כך להמשיכה כעת ע"י התהליך של "פתיחת העינים" (שיש להאריך בענינה אם הינה תלויה בנו, או שגם היא כלולה בהגאולה לה אנו מצפים מהקב"ה) והפועל יוצא מזה יהיה אז שמיד תשתנה המציאות "ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות וכל בני ישראל "בנערינו ובזקנינו גו'; בבנינו ובבנותינו" מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים לגשת ולהסב אל השולחן - שולחן ערוך בכל מטעמים ובכל טוב החל מעניני הגאולה לויתן ושור הבר ויין המשומר ועוד ועיקר "לדעת את ה'" "מלאה הארץ דעה את ה'; כמים לים מכסים", דהיינו ששניהם חלים בבת-אחת, וכעת עדיין לא הגענו לכך.

ראיה מוכחת לזה: בש"פ שמות תשנ"ב לכאו' חוזר הרבי על הדברים הנ"ל בזה הלשון (התרגום (וכל ההדגשים כאן ולהלן) משלי), "כבר דיברו ריבוי פעמים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשי"ד, שנוסף ע"ז שכבר כלו כל הקיצין, כבר עשו בני ישראל תשובה, וכבר סיימו הכל, כולל גם צחצוח הכפתורים, וצריכים רק שהקב"ה יפקח את עיני בני ישראל שיראו איך שכבר ישנו הגאולה האמיתית והשלימה, ויושבים כבר אצל השולחן ערוך, בסעודת לויתן ושור הבר וכו' וכו'", ואם נאמר שאכן כל הדברים נכונים במציאות בפשטות ובפועל [ולא כפי הלשון שכתבו כאן באשכול "שהגאולה האמיתית והשלימה טרם באה", אלא כלשון שכתבו קודם "שהגאולה כבר באה בפשטות ובתכלית השלימות" וכלשון הרבי כאן "שכבר ישנו הגאולה האמיתית והשלימה" ובי"ט כסלו "שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות"], אלא שאיננו מודעים לכך, איך נבין דברי הרבי בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב, אז זעק, "היתכן שבני ישראל נמצאים עדיין בגלות?!... עד מתי?!... היתכן שלאחרי כל הסימנים על בוא הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש . . נמצאים אנו ביום השבת קודש זה בחוץ לארץ במקום להמצא יחד עם כל בני ישראל מכל קצוי תבל בארצנו הקדושה בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש מסובים ל"שולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם" שעליו ערוכים הלויתן ושור הבר ויין המשומר!" הרי אין גאולה האמיתית והשלימה, ואיננו מסובים לשולחן ערוך וכו'!

[וכן גם לפני י"ט כסלו, בש"פ וישלח תשנ"ב: "...בימינו אלה ממש צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות את המציאות בפועל ממש (כלומר לא זו בלבד שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בהעולם, אלא יתירה מזה שישנו כבר בפועל ובגלוי וצריכים רק לפתוח את העינים כי מכבר "נתן לכם ... עינים לראות") היינו שיושבים יחד עם הקדוש ברוך הוא (ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד), בשולחן ערוך לסעודת הנישואין, הסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר...", ואם נאמר שאכן כך הם דברים בפועל (שאין צריכים עוד להמשיך את הגילוי, אלא שהוא נמצא בפועל ובגלוי), מהו פשר דברי הרבי בשיחת ש"פ ויגש תשנ"ב באמצע סי"ב (התרגום משלי), "כפי שדברו ועוררו כמה פעמים לאחרונה, שלפי ההודעה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשי"ד, כבר סיימו כל ההכנות להגאולה, וכעת צריכים רק להמשיך את הגאולה בפועל בגשמיות וחומריות העולם (חומריות הנהפך לגשמיות) בגלוי לעיני בשר (כי מבלי להבט על תוקף העבודה של בנ"י בגלות, ואפילו כפי שהם נעמדים בגלות במצב של גאולה רוחנית, הרי עדיין אין זאת השלימות של גאולה בפשטות בגלוי ממש בעולם הזה הגשמי, עם כל ההנהלות [אוצ"ל ההגבלות] של גלות, בנים שגלו מעל שולחן אביהם, כולל שבנ"י הם אז רח"ל כעגונה, אשר בעלה הלך למדינת הים לאחרי האירוסין (ביציאת מצרים) עד אשר יהיו הנישואין בגאולה האמיתית והשלימה (והרי ידוע גודל ההשתדלות של רבני ישראל בהיתר עגונות אשר בשביל זה מחפשים כל היתר האפשרי ומקילים בזה וכו', ובלשון הש"ס משום עיגונא אקילו בה רבנן, ומזה מובן במכל שכן וקל וחומר בנוגע להעיגון רח"ל דכל בנ"י שבזמן הגלות)), כיום צריכים רק לפקוח את העינים, אז יראו איך שהעולם כולו דורש שכל יהודי כבר יתייצב במעמד ומצב של גאולה האמיתית והשלימה;

וראה גם שיחת ש"פ בא תשנ"ב סי"ד (התרגום משלי), "דיברו כמה פעמים, אשר כבר כלו כל הקיצין, וכבר סיימו הכל, והגאולה היתה אמורה להגיע מכבר, ומפני טעמים שאינם מובנים כלל וכלל עדיין לא הגיעה. מכך מובן, אשר על כל פנים כעת, מוכרחת הגאולה להגיע תיכף ומיד ממש, ובלשון העולם שהוא "די העכסטע צייט" עבור הגאולה האמיתית והשלימה! ולהעיר שבהלשון "העכסטע צייט" מרומז התוכן של גאולה, אשר "צייט" (זמן) הקשור עם מדידה והגבלה (עבר הווה עתיד) נעשה "די העכסטע (צייט)" באופן שאין למעלה ממנו, ז.א. שהגבול (צייט) עצמו נהיה בלי גבול (העכסטע) עד באופן שהם נעשים דבר אחד ממש . . ואדרבה, עיקר ההדגשה בזה הוא על הגבול דזמן גשמי (צייט), בעוד ברוחניות הענינים (עד לה"העכסטע" דרגות), ישנו כבר שלימות הענינים עד כדי גם השלימות של גאולה (רוחנית), העיניים הרוחנים של יהודי רואים כבר את הגאולה, כעת צריכה להיות פתיחה של עיניים גשמיים שגם הם יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הנוכחי".

מכל זה יוצא ש1) כל הענינים כבר נמצאים ברוחניות בשלימות; 2) עדיין צריכים להמשיך כל זה בגשמיות; 3) צריך לפקוח את העינים הגשמיות; 4) כשזה יקרה יווכחו מיד ובבת-אחת שכל הענינים נמצאים גם בגשמיות; 5) 2-4 לא קרו עדיין לע"ע].

ולגבי ימלא שחוק פינו, הוא ההיפך; הענין השלילי בלמלאות פיו שחוק, לא השתנתה רח"ל ולא הוסרה, רק שכעת נתחדש ענין חיובי שלקראת הגאולה נוסיף בשמחה וצחוק באופן המותר ע"פ הגמ' והפוסקים.

אינני מתיימר להגיד שברעיון זו פתרתי את כל השאלות, אבל חושבני שכדאי מאוד לנסות כיוון זו.
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: ב' 11 22, 2010 2:55 pm    
כותרת הודעה:
בקשה צנועה
תגובה עם ציטוט

מכיון שלדעתי כבר חרג האשכול מנושאים הלכתיים צרופים, ושבו הדברים לשיחה 'השקפתית' גרידא, אולי היה עדיף אם המנהלים היו מעתיקים את האשכול אל פורום "על דעת הקהל", שם מתלבנים בד"כ נושאים כאלו, כך גם אולי יהיה קצת הפצה יותר גם לדברי הפעוטים שלכה"פ השקעתי זמן ועמל בהעלתם על האתר.
חזור למעלה
שבוע טוב_770
אורח

הודעהנשלח: ב' 11 22, 2010 8:05 pm    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

ציטוט:
הרבי חוזר ומצהיר בהזדמנות אחרת שאלה הם ימות המשיח מפני שכלו כל הקיצים ונסתיימה העבודה

יפה!! כל הכבוד...


ציטוט:
ומה שאמר הרבי "שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות", מוכרחים ע"פ השיחה האחרת שציטטתי לומר שאין הכוונה שאכן נמצאת כבר פה למטה בגשמיות בפועל ובפשטות, אלא שהגאולה נקל כל כך להמשיכה כעת ע"י התהליך של "פתיחת העינים"

יפה דרשת. מאד יפה.
רק למה שלא לומר שהיא כן נמצאת כאן, לידנו בפשטות אבל she doesn't activated עד שנפתח את העיניים?
ולאותם שפקחו את העיניים היא כן activated.
ככה ניתן לתרץ את הקושיא שהקשית "איך הרבי אמר שהגאולה כבר כאן, ואחר כך אמר שהיא טרם באה", שכן היא כאן, אבל לא הופעלה עד שבנ"י יפקחו את העיניים ויראו אותה. ומכאן ההוראה "לפעול הגילוי בהעולם"...
וזוהי הכוונה ב"כעת צריכים רק להמשיך את הגאולה בפועל בגשמיות " -
To activate her חומריות הנהפך לגשמיות.
ציטוט:
(שיש להאריך בענינה אם הינה תלויה בנו, או שגם היא כלולה בהגאולה לה אנו מצפים מהקב"ה


?!?
משום ש"צריכים רק שהקב"ה יפקח את עיני בני ישראל"?
לעניות דעתי הרבי אמר מפורשות שזה הדבר היחיד שנתון בידנו. ואם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אז הגאולה מאיתנו והלאה...
וראה מה שציטטת בעצמך:
ציטוט:
וצריכים רק לפתוח את העינים כי מכבר "נתן לכם ... עינים לראות"
משמע, שהקב" הכבר נתן לנו את היכולת לראות.

ציטוט:
1) כל הענינים כבר נמצאים ברוחניות בשלימות; 2) עדיין צריכים להמשיך כל זה בגשמיות;

אולי לא מחייב, כי משיחות המאוחרות ביותר ניתן להבין ש"בפשטות" הכוונה גם בפשטות הגשמית,
ציטוט:
3) צריך לפקוח את העינים הגשמיות;

נכון מאד.
ציטוט:
4) כשזה יקרה יווכחו מיד ובבת-אחת שכל הענינים נמצאים גם בגשמיות;
נכון מאד.
ציטוט:
5) 2-4 לא קרו עדיין לע"ע.
גם נכון מאד. לצערנו.

ישר כוח על ההשקעה שלך בדיון! ממש נהנתי. זה נקרא ליבון הלכה...
חזור למעלה
משה רבינוביץ
אורח

הודעהנשלח: ו' 12 10, 2010 1:13 am    
כותרת הודעה:
בהקשר לכך כדאי לקרוא את ההערה המופיעה בקובץ המאה של צפת בעני
תגובה עם ציטוט

בהערה מוסבר בארוכה כל העניין ומורחב שזמננו -סף הגאולה ניתן כבר לכתוב חידושים אמתיים אף שבעבר שלל הרבי כתיבת חידושים [אלא רק כתיבת ביאורים והלוואי שהיו כותבים בנגלה רק ביאורים כמו בחסידות]
ואולי כך גם לגבי שמחה
ואגב אם כבר מובאים שאיללות ומקורות בנושא אז הרי שלאחר שיחה זו נאמרה אמר הרבי את השיחות על כך שצ"ל רק שמחה של מצווה אבל שיחה זו יצאה לאור לאחמ"כ
ונראה שבקובץ הערות הבא של הישיבה הק' בצפת יכתב עוד בנושא זה [ע"פ עדותו של א' הת']
חזור למעלה
אורח


הודעהנשלח: ד' 10 19, 2011 8:48 pm    
כותרת הודעה:
Re: בהקשר לכך כדאי לקרוא את ההערה המופיעה בקובץ המאה של צפת
תגובה עם ציטוט

משה רבינוביץ כתב:
ונראה שבקובץ הערות הבא של הישיבה הק' בצפת יכתב עוד בנושא זה [ע"פ עדותו של א' הת']


נראה שמשהו התקדם בנידון?
חזור למעלה
אמריקאי
אורח

הודעהנשלח: א' 04 15, 2012 8:41 pm    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

יש לצרף לדברי דלעיל קטע של שיחה שנתקלתי בה במשך החג, והיא מליקוט ימים אחרונים של פסח תשנ"א (לקו"ש חל"ז; הדגשים משלי חוץ מתיבת 'לפני'):

"...אי אפשר לברך שהחיינו על הגאולה העתידה, כי ברכת שהחיינו היא רק על שמחת לבב מדבר שישנו בפועל ובמזומן, ועדיין אנו לפני גאולה העתידה, ואדרבה, הזכרת הגאולה העתידה גורמת גם צער גדול, שכבר כלו כל הקיצין ועדיין לא בא, ואם כן ודאי שאי אפשר לברך על זה ברכת שהחיינו".
חזור למעלה
אחד העם
אורח

הודעהנשלח: א' 04 29, 2012 8:01 pm    
כותרת הודעה:
תגובה עם ציטוט

בנוגע לשאלה המקורית, יש לציין שכאשר מאזינים להקלטה של השיחה, אפשר לשמוע שהרבי שליט"א מלך המשיח אכן אומר ש"ניתנה הרשות" ל"ימלא שחוק פינו", אך המילים "שיש חובה" לא נאמרו מפיו הק'... וצ"ע איך השתרבבו להנחה!

בנוגע לביאור (ע"פ שיחת עיוהכ"פ תשנ"ב) שזהו רק בעת עשיית מצוה - לכאורה אי אפשר לומר שזו הכוונה בשיחת יו"ד אלול, מהטעם הפשוט שכבר בזמן הגמרא היה מותר למלאות פיו שחוק בעת קיום מצוה, ובמילא מה התחדש אחר הגילוי של המשיח שבדורנו? כל הנקודה בשיחת יו"ד אלול היא שיש חידוש שלא היה לפני זה!

ויש לומר בדרך אפשר, שכאשר לומדים פנימיות התורה (שהתחדש בדורות האחרונים, ובפרט בדור האחרון ע"י נשיא דורנו - כפי שצוטט לעיל מהשיחה של עיוהכ"פ) הרי נפעל שכל הנהגת האדם במשך כל שעות היום היא באופן ד"כל מעשיך לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו", ובמילא כל מה שאדם עושה - זה בעצם מצוה! ובמילא נעשית הנהגתו של האדם באופן תמידי באופן ד"ימלא שחוק פינו"! וזה החידוש של דורנו שלא היה בדורות הקודמים.

(ולהעיר שגם בשיחה זו - המילים "מעין ודוגמת" הם הוספת המו"ל ואינם בשיחה כפי שנאמרה, ולכן חסרות מההנחה השניה).
חזור למעלה
מ. מעיר
אורח

הודעהנשלח: ג' 08 19, 2014 5:14 am    
כותרת הודעה:
"עכשיו ימלא שחוק פינו"
תגובה עם ציטוט

ראה בארוכה קובץ הפלפולים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אור יהודה - הערת הת' מ. מ. שי' ר. בזה.

יחי המלך!
חזור למעלה
הצג הודעות קודמות:   
שליחת הודעה חדשה   תגובה להודעה    עמוד ראשי -> הערות התמימים ואנ''ש כל הזמנים הם שעון ארץ הקודש (GMT + שעתיים)
עמוד 1 מתוך 1

 
עבור אל:  
אתה יכול לשלוח הודעות בפורום זה
אתה יכול להגיב להודעות בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול להצביע למשאלים בפורום זה
אתה יכול להעלות קבצים בפורום זה
אתה יכול להוריד קבצים בפורום זה


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Powered by phpBBHeb © 2002 phpBBHeb