מחבר הודעה
אור חדש
הודעהנשלח: ב' 01 23, 2017 9:01 am    כותרת הודעה: לא נמאס?

לא נמאס?
נראה לי שצריך להפסיק לחפש איפה השני לא בסדר!
שכל אחד יעשה את עבודתו, זה נראה לי הדבר הכי נכון.
נראה לי שמזמן הרבי היה גואל אותנו אם היינו נוהגים כך.
קשוט עצמך אח"כ קשוט אחרים, אף אחד לא מושלם, לפחות לעשות את השליחות!!!
נקודה למחשבה
הודעהנשלח: ד' 11 09, 2016 4:11 pm    כותרת הודעה: מה חושב מ.ש באמת?

יש סירטון שמ.ש מגלה ברבים שלדעתו הנשיאות של הרבי נגמרה בתשנ"ב אז אם הרבי כבר לא נשיא הדור רח"ל אז למה שהוא יכתוב עליו את זה? וגם אם נניח שהכל אמור לעבור דרך צא"ח בודאי שבמקרה כזה הם כבר לא קשורים למושג 'רבי' מה, ואם צא"ח מחר יגידו לי לפרסם את הציונות אני גם יהיה חייב לעשות את זה בשביל להיות שליח של הרבי לארה"ק??? זה מה שקורה כאשר שוכחים את 'נותן התורה' ומקשרים יהודים לחב"ד במקום לרבי! יחי המלך המשיח!
זלמי
הודעהנשלח: ב' 02 22, 2016 9:57 am    כותרת הודעה: די לקשקש

הרב שמשון טל (שליח בהוד השרון) אינו מהשלוחים של הרבי לארץ הקודש וכששאל את הרבי האם צריך להיות תחת צאח קיבל מענה "שייך לאגו"ח" צאח מטרתו הבעדית היא לדאוג לשלוחים ולא להעסיק אותם כפשוט!!!
5774
הודעהנשלח: ב' 08 03, 2015 7:49 pm    כותרת הודעה: בן ארי אינו ראיה!

בהמשך לדיון דלעיל -
ההוראות הכלליות הן להיות כפופים למוסדות בצורה רשמית.
בשנת תשמ"ח חילק הרבי קונטרס בכינוס השלוחים, לשלוחים שלא היו רשומים ב'מרכז' - הרבי לא נתן! ומדובר בשלוחים פעלו כמה שנים גדולות ונצורות, אך הם לא נחשבו בעיני הרבי לשלוחים 'רשמיים'!!!
יש עוד כמה סיפורים ומענות בנידון, אך דומני שכבר ציינתי לעיל מראה מקום אחד, לפחות.
הבה ונישמע כולנו להוראות המלך, ונזכה באמת ל'יחי המלך'.
אורח
הודעהנשלח: ב' 01 06, 2014 2:45 am    כותרת הודעה:

אתה אדם מוזר. קשה להאמין שמי שלא ראה את הוידאו ולא יודע מה נאמר בו, יכול לכתוב עליו תגובה (לא משנה בכלל מה התגובה, בין לחיוב ובין לשלילה).

אדרבה, תרים טלפון, תשיג את הוידאו, תצפה בו ואז תכתוב כאוות נפשך.
אורח
הודעהנשלח: א' 01 05, 2014 9:17 pm    כותרת הודעה:

דרך אגב, פשוט וברור שגם כשהרבי מעודד בדולרים מישהו לפעול ביהדות, ה"ז מתוך כוונה שהכל יהי' ע"פ הכללים שנקבעו ע"י המרכז והרב חודקוב (שכל פרט ממה שקבע מגיע מלמעלה כידוע) וכו' וכו',

(כשם שאם הרבי נותן למישהו משקה בשביל לעשות התוועדות, אי"ז היתר לאותו אחד לארגן התוועדות ככל העולה על רוחו ולהביא איזה מאכלים שירצה, גם בלתי כשרים ח"ו.... ).
אורח
הודעהנשלח: א' 01 05, 2014 9:14 pm    כותרת הודעה:

זה מזכיר את טענתו של ר' ירמיהו קאליפא בנוגע לבאר שבע. הוא עבר אצל הרבי בדולרים (בראשית התקרבותו, כשהיה לו עוד שער ארוך, ולא הי' מאנ"ש ממש), וקיבל דולר "בשביל באר שבע", ועפ"ז טוען שהוא שליח של הרבי לעיר ואינו כפוף למוסדות חב"ד והשלוחים שם....
אורח
הודעהנשלח: א' 01 05, 2014 3:13 am    כותרת הודעה:

יש וידאו מהרבי בנושא. תבקש ממנו בעצמו והוא ישמח לתת לך.
5774
הודעהנשלח: ה' 01 02, 2014 10:43 pm    כותרת הודעה: שוב אבקש

שוב אבקש ממי שיכול להביא מקור לכך שלבן ארי יש אישור לא להיות תחת צא"ח.
תודה רבה!
מטעים
הודעהנשלח: ב' 12 30, 2013 5:53 pm    כותרת הודעה: הבהרה

רק שולחי הרבי לארץ הקודש שנשלחו ישירות על ידי הרבי לא תחת צא"ח, כי אם ישירות תחת המרכז, כל השאר חייבים להיות תחת צא"ח. גערליצקי (ועוד כמה עשרות שלוחים) הוא משלוחי הרבי לאה"ק
5774
הודעהנשלח: ב' 12 16, 2013 10:28 pm    כותרת הודעה: Re: יש רבי בישראל!

[quote="Anonymous"][quote="5774"]והוא קבע כי כל שליח בארץ ישראל צריך להיות תחת מוסד אירגוני הנקרא בשם (מה לעשות...) צא"ח.[/quote]

מבלי להיכנס לכל השקו"ט בנושא פעילי חב"ד, אשמח אם תביא את ההוראה של הרבי שכל שליח בארץ ישראל צריך להיות תחת צא"ח.

לא רק שלא קיימת הוראה כזאת, אלא שיש כמה וכמה בארץ שזכו למענות בנוגע ליציאה לשליחות שלא תחת צא"ח (ובהם מיימינים ומשמאילים, ולדוגמא גערליצקי מתל אביב ויעקב בן ארי מהקיבוצים).

הגיע הזמן להפסיק להמציא הוראות בשם הרבי, ועוד לכתוב אותם ללא מקור כאילו היו דבר הפשוט.[/quote]
אין לי את זה עליי - ולכן לא אוכל לסרוק ולהעלות - אבל תמיד תוכל לפתוח את הספר "צא"ח" ולראות זאת שחור על גבי לבן.
אשמח אם תביא אתה מקור להוראות שהזכרת - כיון שהן קשורות אליי באופן אישי. אך גם מהם גופא ניתן להביא ראיה, שכדי לחרוג מהנוהל הרגיל יש צורך בהוראות פרטיות.
וסתם עיצה קטנה: לפני שאתה תוקף, פשוט תבדוק. תודה!
יחי המלך המשיח
אורח
הודעהנשלח: שבת 12 14, 2013 8:24 pm    כותרת הודעה: Re: יש רבי בישראל!

5774 כתב:
והוא קבע כי כל שליח בארץ ישראל צריך להיות תחת מוסד אירגוני הנקרא בשם (מה לעשות...) צא"ח.


מבלי להיכנס לכל השקו"ט בנושא פעילי חב"ד, אשמח אם תביא את ההוראה של הרבי שכל שליח בארץ ישראל צריך להיות תחת צא"ח.

לא רק שלא קיימת הוראה כזאת, אלא שיש כמה וכמה בארץ שזכו למענות בנוגע ליציאה לשליחות שלא תחת צא"ח (ובהם מיימינים ומשמאילים, ולדוגמא גערליצקי מתל אביב ויעקב בן ארי מהקיבוצים).

הגיע הזמן להפסיק להמציא הוראות בשם הרבי, ועוד לכתוב אותם ללא מקור כאילו היו דבר הפשוט.
אורח
הודעהנשלח: ד' 12 11, 2013 7:12 pm    כותרת הודעה:

אכן צודק המגיב מעליי ("5774"). רק אוסיף, שגם אלו שלא נמנים על "חברים" של צא"ח, אבל מאותו "מחנה" הכללי (ע"ע מדינים, וולף וכו') - עדיין נרשמים אצל צא"ח כשלוחים כשיוצאים לשליחות, וגם הולכים לכנסים שלהם וכו', שהרי זהו המוסד לשליחות באה"ק מטעם הרבי!
5774
הודעהנשלח: א' 12 01, 2013 9:21 pm    כותרת הודעה: יש רבי בישראל!

והוא קבע כי כל שליח בארץ ישראל צריך להיות תחת מוסד אירגוני הנקרא בשם (מה לעשות...) צא"ח.
וגם אם המיזמים שלהם לא מוצאים חן בעינינו, ומושמט שם כל זכר ליחי, את ההוראה הזו מוכרחים לקיים! ולא יתכן כי מטעמים אלו ואחרים אנשים ייצאו לשליחות בלא להירשם תחת צא"ח.
בתקווה להתגלות נאו.
זלמן
הודעהנשלח: ו' 11 29, 2013 3:09 am    כותרת הודעה:

אדוני הנכבד.

אין מושג כזה 'ביטאון פנימי בתוך חב"ד'. כל בטאון שיצא, וודאי וודאי שיראו אותו כו"כ אנשים מחוץ לחב"ד.
ועל-כן, כל פרסום רשמי שיוצא מטעם תנועת חב"ד חייב ומוכרח שיוזכרו בו התוארים הנ"ל על הרבי.
שליח20
הודעהנשלח: ג' 11 26, 2013 1:27 am    כותרת הודעה: אולי במקום להעביר ביקורת תעשה משהו חיובי

מ.ש. עושה עבודת קודש אז נכון שהוא לא מושלם אבל תגיד לי מי כן?
אז במקום לתקוף ולהוקיע אותו אולי תתן כמה מילים על כך שהוא עשה דבר שאף אחד מהחסידים הגדולים לא חלם אף פעם לעשות, תאר לעצמך אם הרבי היה איתנו בגשמיות היום איזה שטורעם הרבי היה עושה מזה.
מספיק עם ההשמצות ההדדיות הגיע הזמן לעשות וכל אחד כפי יכולתו לקרב את המשיח
אריאל
הודעהנשלח: ב' 11 25, 2013 1:05 pm    כותרת הודעה: צודק, זה מקומם

אבל מצד שני -
בתור פעיל חב"ד אתה ניגש אישית לאנשים, וכמובן מעביר להם את המסר הגאולתי.
רק שאתה עושה זאת בתוספת חוברת יפה וצנצנת דבש מעוצבת.
השאלה מה עדיף -
להמשיך לקטר על העניין (המקומם!!!) ולשבת בבית
או לצאת מ-ד' אמות ולהעזר במערך שהקימו כדי להגיע לאנשים חדשים

מנסיון -
עשינו זאת בערב ר"ה וקיבלנו תגובות חמות ביותר.
לא יודע מה ההתממות
הודעהנשלח: א' 11 24, 2013 5:27 am    כותרת הודעה: תגובה

מה כואב לך שכתבו זי"ע
כמו שלחב"דניקים מותר לכתוב תחת כל עץ רענן יחי ושליטא
מותר לאנטים לכתוב זיע

אני בטוח שלא תכניסו את ההודעה בשל חד צדדיו אבל לפחות מחיתי

הערת העורך: תוקנו הרבה שגיאות כתיב
אורח
הודעהנשלח: ה' 11 21, 2013 8:54 pm    כותרת הודעה:

"ברוך הבא אליהו".

אגב, שכחת לסיים בטוב.
איש אמת
הודעהנשלח: ג' 11 19, 2013 2:13 am    כותרת הודעה: פעילי "חב"ד"

נדמה שהיום ניתן לעבור כל גבול!!!!

לפני כמה חדשים זכה יהודי מסויים והופקד על קרן צדקה של כמה מאות מליונים על מנת לחלקם ככל הישר בעיניו.

אותו יהודי בשיתוף עם צא״ח הקים את המיזם הנפלא - ״ פעילי חב״ד״.

המדובר בפרוייקט מיוחד לעודד אנ״ש לצאת למבצעים כאשר כל א׳ יקח על עצמו 10 משפחות עליהם ישפיע באופן פנימי לקרבם לתומ״צ.

בהתחלה התלהבתי והצטרפתי וכו׳,

לקראת תשרי שלחו מגזין מושקע במיוחד לחלק למשפחות. עברתי על כל דפי המגזין ולא מצאתי אפילו פעם א׳ את המילה ״משיח״ או ״גאולה״!!!
( על ״רבי״ אני ״מוחל״ לו כי בטח הוא לא היה יכול להתאפק מלהוסיף כמה זצ״לים וזי״עזועים..)

כעת הוציאו ״ביטאון פעילי חב״ד״ והפעם כבר לא יכלו להתאפק מ״לברך״ את הרבי בכמה זצוקלל״הות ונבג״מים.

התחלתי כבר להתגעגע ל״נשיא דורנו״ של צא״ח..

מסתבר ובשנים אחרונות נכנס חזק איזכורי הזי״ע תוך השמטת ה״נשיא דורנו (אני כבר לא יודע מה יותר גרוע..) וכל זה ״בזכות״ אירגון ״חסידות לבני הישיבות״!..

מה שפעם הותר ע״י ר׳ יואל עבור הפצת חסידות לבני תורה הפך כבר להיתר (גמור) גם בביטאון פנימי בתוך חב״ד!! שומו שמים! איפוה הגבולות??!!

אולי הגיע הזמן שמ.ש. יבין שאם מותר לו לתרום מאות אלפים לראש ישיבה מתנגד רק על מנת שיסכים להגיע ל״ירחי כלה״, מותר גם לתרום לחסידיו של הרבי העוסקים בשליחות היחידה שנותרה!
(ואל תדאג - הם יבואו (וגם ינאמו..) בכנסים בכפר חב״ד...)

ומסיימים בטוב!

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group