מחבר הודעה
שלום
הודעהנשלח: ד' 04 02, 2014 7:13 pm    כותרת הודעה: בירור

היכן פרסם שמואל קראוס את מצבתה של הרבנית רחל בת רבינו הזקן?
לוין
הודעהנשלח: ו' 01 17, 2014 12:53 pm    כותרת הודעה:

ב'תולדות חב"ד בארץ הקודש' עמ' עח מוכח שנולדה בשנת תקס"ג. ו

צע"ג.
חוקר
הודעהנשלח: ו' 01 17, 2014 12:10 pm    כותרת הודעה: בקשה

מהו מספר הגיליון בו פרסם שמואל קראוס את המצבה של הרבנית רחל?
חוקר דברי הימים
הודעהנשלח: ד' 10 16, 2013 5:14 pm    כותרת הודעה:

אברהם הצורף כתב:
האם יש עוד מקור יותר ברור לשנת פטירתה של הרבנית רחל בתו של רבינו הזקן?

האם אנו יודעים את שנת פטירתה רק מדברי 'תולדות משפחת הרב מלאדי' שלדבריו זהו 'דברי אגדה'?


תתקשר להחוקר הנכבד שמואל קראוס (המתגורר בקראון הייטסשכבר פירסם בעבר את מצבתה של הרבנית רחל בליאזני

העובדה שהרבנית רחל נפטרה בחיי אדה"ז כבר פורסם בבית רבי.

ואם כן אפילו לא היה מגיע אלינו סיפור מפורש שמנוחה רחל נקראה על שם דודתה מרת רחל, היה זה מסתבר על פי שנת הולדתה שיוצא מפורש ממספר שנותיה המפורש בהחבצלת תיכף עם פטירתה.

על אחת כמה וכמה שהגיע אלינו סיפור שנקראה על שם דודתה הרבנית רחל, ואף שצויין שהיה זה בעת שחרור אדה"ז ממאסרו, הרי ידוע שאדה"ז נאסר פעמיים והפעם השני בשנת תקס"א.
אין שום סיבה לשער שהסיפור שפורסם לראשונה בספרו של סלונים 'תולדות משפחת הרב מלאדי' מצוץ מן האצבע.
בפרט שזה שהיא קבורה בליאזני מתאים עם פטירתה בעת מגורי אדה"ז בליאזני.
אברהם הצורף
הודעהנשלח: ו' 10 11, 2013 2:45 pm    כותרת הודעה:

האם יש עוד מקור יותר ברור לשנת פטירתה של הרבנית רחל בתו של רבינו הזקן?

האם אנו יודעים את שנת פטירתה רק מדברי 'תולדות משפחת הרב מלאדי' שלדבריו זהו 'דברי אגדה'?
חוקר דברי הימים
הודעהנשלח: ד' 10 09, 2013 2:13 am    כותרת הודעה:

המגיב כתב:
מה המקור שנקראת על שמה?

ב'תולדות משפחת הרב מלאדי' כתב שזו 'דברי אגדה', רק אחר שנים אימצו זאת לעובדה שרירה וקיימת וד"ל.


משל למה הדבר דומה.

למישהו שישאל מה המקור שהרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר האמצעי שחתונתה נקבעה בעת קישורי התנאים שלה לשנת תק"ע ולבסוף התקיימה בשנת תקע"א נקראה על שמה של דודתה הרבנית דבורה לאה בת אדה"ז (אם כ"ק אדמו"ר הצ"צ).

וכבר פירסם החוקר התמים שמואל קראוס העתק מצבת הרבנית רחל בת אדמו"ר הזקן, שנקברה בליאזני וא"כ נפטרה קודם העתקת אדה"ז מליאזני בסוף שנת תקס"א, ולפי ההשערה שנולדה בחדש כסלו תקס"א א"כ נפטרה הרבנית רחל בת אדה"א לפני זה.
הרב יוסף יצחק קעלער
הודעהנשלח: ד' 10 09, 2013 2:05 am    כותרת הודעה: Re: מתי הרבנית רחל נפטרה?

ד. אסף כתב:
חוקר דברי הימים כתב:

הרבנית מנוחה רחל שנולדה בחדש כסלו תקס"א נקראת על שמה.

כמדומה שנולדה בשנת תקנ"ט ולא תקס"א.


בהחבצלת שיצא לאור תיכף אחר פטירתה בכ"ד שבט תרמ"ח כתוב שהיא נפטרה בשנת הפ"ח שלה, מה שמתאים לחדש כסלו תקס"א כיום ההולדת שלה.
כמו כן ברשימת אדמו"ר האמצעי מחדש סיון (?) תקע"ג אודות חלוקת כספי המעמד (נכתב בליובאוויטש קודם שנודע אודות פטירת הרבנית פריידא בת אדה"ז בט"ז סיון תקע"ג, ונדפס לראשונה ב'מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי' שיצא לאור לקראת י' כסלו תשנ"ח בעריכת הרשד"ב לוין) נזכר כי מרת מנוחה רחל באה בקישורי תנאים, ובמקום אחר הוכחתי (מקישורי תנאים של הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר האמצעי בחדש כסלו תקס"ט, שנקבע אז החתונה על אחרי חג השבועות תק"ע (ורק אחרי חגה"פ? תק"ע נדחה החתונה לחדש שבט תקע"א), ועוד) שבזמן ההוא היה נהוג בבית הרב לערוך קישורי תנאים בהיות הילדים בני י"ב שנה.

והעיקר שבהסיפור כפי שנדפס בתולדות משפחת הרב מליאדי, מסופר כי בשעת השחרור מהמאסר בי"ט כסלו תקנ"ט נתבשר אדה"ז ע"י בנו אדה"א אודות לידת הבת, ואמר: 'מעתה מנוחה תהי' לנו' ולכן נקרא שמה מנוחה (על שם המנוחה שתהי' לנו) רחל (על שם רחל בת אדה"ז אשת ר' אברהם שיינעס).
אך בהמאסר בשנת תקנ"ט לא היה אדמו"ר האמצעי בפעטערבורג, משא"כ בשנת תקס"א היה שם אדה"ז בזמן הסמוך ונראה לשחרורו (ובפרשת ויחי תקס"א כבר רשם מאמרים שאמר אדה"ז בפטרבורג, ונדפסו בספר מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא, ונרשמו ברשימת מאמרי אדמו"ר הזקן שערכתי שנדפס בכרם חב"ד חוברת ד סוף כרך ב. וראה ג"כ רשימת מאמרי תקס"א בסוף ספר מאמרי אדה"ז הקצרים בעריכת דודי הרשד"ב לוין).
ד. אסף
הודעהנשלח: א' 10 06, 2013 10:07 am    כותרת הודעה: Re: מתי הרבנית רחל נפטרה?

חוקר דברי הימים כתב:

הרבנית מנוחה רחל שנולדה בחדש כסלו תקס"א נקראת על שמה.

כמדומה שנולדה בשנת תקנ"ט ולא תקס"א.
המגיב
הודעהנשלח: ה' 10 03, 2013 1:47 pm    כותרת הודעה:

מה המקור שנקראת על שמה?

ב'תולדות משפחת הרב מלאדי' כתב שזו 'דברי אגדה', רק אחר שנים אימצו זאת לעובדה שרירה וקיימת וד"ל.
חוקר דברי הימים
הודעהנשלח: ד' 10 02, 2013 7:03 pm    כותרת הודעה: Re: מתי הרבנית רחל נפטרה?

יהודי רגיל כתב:
בחב"דפיה מופיע שנפטרה לפני שנת תקס"א.

מישהו יודע מקור?


הרבנית מנוחה רחל שנולדה בחדש כסלו תקס"א נקראת על שמה.
יהודי רגיל
הודעהנשלח: ג' 10 01, 2013 3:19 am    כותרת הודעה: מתי הרבנית רחל נפטרה?

בחב"דפיה מופיע שנפטרה לפני שנת תקס"א.

מישהו יודע מקור?

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group