מחבר הודעה
אורח - א' חשאי
הודעהנשלח: ה' 07 19, 2018 10:19 pm    כותרת הודעה: בהמשך למדובר

אינני רוצה לרדת לרמתם הרדודה של המתקשקשים כאן, אך ראה ''על אבותינו ועל יחוסם'' להגה''ח הר''ר חיים עוזר מרינובסקי ע''ה בהוספות בארוכה, ההסבר שיצא כקונטרס ''ואשיב חורפי דבר'', כיצד אין כל עניין של כפירה ח''ו ח''ו היל''ת, על דברי כ''ק אדמו''ר נשי''ד "רעבע ס'איז דאך עצמות ומהות מלובש בגוף". ועיי''ש.
חיים9
הודעהנשלח: ה' 07 28, 2016 10:20 pm    כותרת הודעה: Re: אם מזכירים את הדבר, צריך להבהיר

Anonymous כתב:
א' מחב"ד כתב:
ב"ה

אם מדברים על העניין אזי צריך להבהיר שהעניין מוסבר בארוכה בספרי חסידות רבים החל מלקוטי תורה, שיש בנפש דרגה שנק' עוזי וכו', והנפש משתוקקת להיתכלל בה, גם בשעה שהיא נמצאת בגוף, כי זה נותן לה כח להתגבר על כל העלמות והסתרים ולהדבק בה' חיי החיים.

ובפשטות הכי גדולה לזה אדמו"ר רמז, כדרכו בקודש,


שוטה! הרבי התכוון על עצמו-עצמותו ממש!

וידוע שרשב"י אמר על עצמו מאן פני אדון הוי' דא רשב"י, כלומר מי שרוצה לדעת (ואכמ"ל למה "דעת" דווקא) את ה' - אזי יראה אותו את רשב"י.

ובמאמר דא"ח ח"י אלול ש"פ תבוא תשי"ז שואל הרבי כיצד זה? הרי אמנם רשב"י היה בדרגא נעלית מאוד אך בכ"ז איך אמר כך?

ונקודת הביאור היא: שרשב"י כאדמו"ר הזקן הוא נשמה דאצילות ששם אין רע כלל כידוע, ויש רק טוב ומובן העניין גם פה. ועוד שלדידינו זה שהרבי נשמה דאצילות הוא פשיטא. וזה שהוא מלך המשיח היינו משמונה נסיכי אדם (דלא כהרועים משה רבינו וכו' שזה עניין פנימיות היינו סוד שורש אלא סוד תוספת ועוד למעלה מזה שהרי יסוד (כדאיתא בזוהר דיוסף קאי על יסוד) הוא מפנימיות עתיק ממש כפי שהוא במקומו ולא (רק) כפי שהוא בפנימיות עתיק הנמשך לפנימיות חו"ב. ןהרי יסוד הוא משפיע להמלכות המקבל ומקים ומגלה אותה. ראיתי כ"ז במאמר חנוכה ש"פ וישב תשח"י. ולהעיר שא' נכנס פעם ליחידות לרבי אחר הנשיאות ושאל מדוע אינו מתגלה וכו' והרבי ענה לו שעכשיו זה מלכות שעניינה העלם).צריך מאוד להיזהר בדברים אלו, שהרי פשוט שלומר שהרבי הוא האלוקים זה עבודה זרה ממש, אלא הביאור כמו שמתבאר בספרי החסידות שה' מדבר מתוך האדם ראה בליקוטי תורה על מאמר משה רבינו ונתתי עשב שהכוונה שה' יתן אבל בגודל הביטול של משה השכינה מדברת מתוך גרונו עיי"ש.

עכ"פ לחשוב שזה שיא החסידות לומר שהרבי זה עצמות זה ממש ההיפך מכל העניין של חסידות שזה 'אחדות ה'' וד"ל.
אורח
הודעהנשלח: ד' 11 12, 2014 2:15 pm    כותרת הודעה: "עוזי וכבודי"

ח"י אלול תשל"ז הרבי שליט"א אמר "נפשי וכבודי"
אבל יו"ד שבט תש"ל הרבי אמר "עוזי וכבודי"..

ולהנ"ל שהרבי רמז וכ"ו אז יש גם דרגה של נפשי? שלזה הוא רמז?
אורח
הודעהנשלח: ה' 12 29, 2011 2:20 am    כותרת הודעה: Re: אם מזכירים את הדבר, צריך להבהיר

א' מחב"ד כתב:
ב"ה

אם מדברים על העניין אזי צריך להבהיר שהעניין מוסבר בארוכה בספרי חסידות רבים החל מלקוטי תורה, שיש בנפש דרגה שנק' עוזי וכו', והנפש משתוקקת להיתכלל בה, גם בשעה שהיא נמצאת בגוף, כי זה נותן לה כח להתגבר על כל העלמות והסתרים ולהדבק בה' חיי החיים.

ובפשטות הכי גדולה לזה אדמו"ר רמז, כדרכו בקודש,


שוטה! הרבי התכוון על עצמו-עצמותו ממש!

וידוע שרשב"י אמר על עצמו מאן פני אדון הוי' דא רשב"י, כלומר מי שרוצה לדעת (ואכמ"ל למה "דעת" דווקא) את ה' - אזי יראה אותו את רשב"י.

ובמאמר דא"ח ח"י אלול ש"פ תבוא תשי"ז שואל הרבי כיצד זה? הרי אמנם רשב"י היה בדרגא נעלית מאוד אך בכ"ז איך אמר כך?

ונקודת הביאור היא: שרשב"י כאדמו"ר הזקן הוא נשמה דאצילות ששם אין רע כלל כידוע, ויש רק טוב ומובן העניין גם פה. ועוד שלדידינו זה שהרבי נשמה דאצילות הוא פשיטא. וזה שהוא מלך המשיח היינו משמונה נסיכי אדם (דלא כהרועים משה רבינו וכו' שזה עניין פנימיות היינו סוד שורש אלא סוד תוספת ועוד למעלה מזה שהרי יסוד (כדאיתא בזוהר דיוסף קאי על יסוד) הוא מפנימיות עתיק ממש כפי שהוא במקומו ולא (רק) כפי שהוא בפנימיות עתיק הנמשך לפנימיות חו"ב. ןהרי יסוד הוא משפיע להמלכות המקבל ומקים ומגלה אותה. ראיתי כ"ז במאמר חנוכה ש"פ וישב תשח"י. ולהעיר שא' נכנס פעם ליחידות לרבי אחר הנשיאות ושאל מדוע אינו מתגלה וכו' והרבי ענה לו שעכשיו זה מלכות שעניינה העלם).
א' מחב"ד
הודעהנשלח: ב' 05 30, 2011 10:45 pm    כותרת הודעה: אם מזכירים את הדבר, צריך להבהיר

ב"ה

אם מדברים על העניין אזי צריך להבהיר שהעניין מוסבר בארוכה בספרי חסידות רבים החל מלקוטי תורה, שיש בנפש דרגה שנק' עוזי וכו', והנפש משתוקקת להיתכלל בה, גם בשעה שהיא נמצאת בגוף, כי זה נותן לה כח להתגבר על כל העלמות והסתרים ולהדבק בה' חיי החיים.

ובפשטות הכי גדולה לזה אדמו"ר רמז, כדרכו בקודש,
כהן ג.
הודעהנשלח: א' 05 29, 2011 7:59 pm    כותרת הודעה: מקור משיחיס'ט !

למה הבתאה מאתר חב"ד? תביא מאתר משיחיסט! http://www.chabad.info/php/audio.php?action=playsong&id=274 !
אבל בכל זאת תודה ויחי המלך המשיח !
כהן ג.
הודעהנשלח: ה' 05 26, 2011 4:04 pm    כותרת הודעה: לראות נפשי וכבודי

לאונטערוועלט
אבל בסוף זה לא עוזי וכובדי אלא זה נפשי וכבודי
תודה רבה גם על התאריך יחי המלך המשיח
אונטערוועלט
הודעהנשלח: ד' 05 25, 2011 4:48 pm    כותרת הודעה:

זה הי' בסיום התוועדות ח"י אלול תשל"ז. ההקלטה מופיעה באתר חב"ד:

http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/552329/jewish/18-Elul-5737.htm

בדקה 07:58
כהן ג.
הודעהנשלח: ד' 05 25, 2011 4:14 pm    כותרת הודעה: לראות עוזי וכבודי

ידוע לחלק (או לכולם ) שבאיזה שנה הרבי שליט"א מלך המשיח ניגן את הניגון "צמאה לך נפשי " אז בסיום הניגון יש את הקטע "כן בקודש חזיתך לראות עוזך וכבודך" אז הרבי שליט"א מלך המשיח אמר "לראות עוזי וכבודי" !!!
האם למשהו יש את ההקלטה הזאת אני שמח אם משהו יתן לי את זה !
יחי המלך המשיח

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group