מחבר הודעה
חיים9
הודעהנשלח: ה' 07 28, 2016 10:07 pm    כותרת הודעה:

לדעת הרמב"ן על התורה פרשת תולדות האבות לא קיימו את התורה בחו"ל, לפי"ז השאלה לא מתחילה.

כך גם כתוב בחסידות בכמה מקומות שלפני קבלת התורה קיימו את התורה ברוחניות.

מה שכן יכול להגיע הטיפש ולשאול על הדרגה הרוחנית של יעקב שמנשק בחורה ברחוב ועל זה מתאימה התשובה מהתניא ועוד שהיה בזה סודות גדולים וכו' דהיינו שבאמת הוא נישק בפשטות והסיבה שהוא עשה את זה כי היה לו בזה סודות גדולים, (זה פשוט גם אם לא היינו רואים את ההסבר שכתוב בתניא על זה).
נעמה
הודעהנשלח: ב' 01 19, 2015 1:00 pm    כותרת הודעה: 70 פנים לתורה

בתניא מובא רעיון רוחני לפסוק וכך גם בליקוטי מוהרן.
הראשונים וחז"ל נותנים פירוש פשטני יותר. מצאתי גם פירוששל רבי משה חיים פולק מניו יורק שאומר שבמפגש ע"י הבאר הם למעשה מתקדשים ונישאים, כך שהנשיקה היתה בהיתר.
מי שרוצה יכול לעיין בקובץ המצורף
יום טוב
עזריאל
הודעהנשלח: ו' 06 04, 2010 2:23 pm    כותרת הודעה:

לבערוש ולכל הנחמדים שתוקפים אותי:

מה הקשר בין ההסבר בתניא לבין השאלה של פותח האשכול?

אני מצאתי רק קשר אחד והוא כפירה.

אם יש לכם קשר אחר שיבאר כיצד ההסבר בתניא מתרץ את השאלה - אשמח לשמוע.
בערוש770
הודעהנשלח: ו' 06 04, 2010 1:42 pm    כותרת הודעה:

עזריאל כתב:
Anonymous כתב:
אני חושב שעזריאל שפט מידי מהר בנוגע לעניין.
מה כפירה?
אתה מסביר שיש את הנקודה של נגלה ויש נקודה של נסתר
על אלה שכתבו רק את הפשט כתבת עליהם כופרים?
אז על מה ולמה דווקא על אותו אחד שהביא פירוש מהתניא נזכרת לכתוב שהוא כופר מכיוון שלא הביא גם את הפשט?

...

יש גם נגלה וגם נסתר
אף אחד מהרעיונות לא שולל את הרעיונות האחרים

אני לא מבין על מה ולמה התחממו הרוחות
הרב דיל גאון עצום בנגלה ובנסתר, כולם מסכימים עם זה,
ועזריאל לא הבין כל כך במה מדובר ועכשיו תיקן את עצמו
ותו לא
שנמשיך להיות תמימים אמיתיים! תרתי משמע

לא תיקנתי את עצמי!
אני עדיין אומר שמי שמביא את התניא הנ"ל כתשובה לשאלה הנידונה באשכול זה - הוא כופר!
השאלה היתה: איך מעשהו של יעקב מסתדר עם ההלכה?
התשובה שהובאה כאן היתה: זה לא היה בעוה"ז הגשמי ולכן אין מה להקשות.
תשובה כזאת היא כפירה.

אם היתה כוונה אחרת בתשובה - אשמח לשמוע. פשוט אני לא רואה צורה אחרת שהענין הנ"ל בא להשיב על השאלה הנידונה באשכול זה.


עזריאל אני לא מסכים אתך. לגמרי לגמרי לא.
אתה בעצמך אמרת שיש הרבה אפשרויות. אותו יהודי נתן תשובה על פי הנסתר, ומישהו אחר נתן את התשובה מנגלה שבתורה,
אני לא מבין מאיפה מגיעה ההחלטה הנחרצת שאותו יהודי שכתב פה רק רעיון אחד מתורת הנסתר (שכנראה שמע אצל רב מסויים ואהב אות הרעיון) הפך לכופר!
זה לא כפירה! אתה מתחמם מדי מהר בחורי...
תשתה כוס מים, תנוח קצת ותחשוב על העניין לעומק..- זה לא כפירה.

יש כאן את הנגלה וגם את הנסתר, אף אחת מהדעות לא סותרת את השניה, ומאשרת לקרוא לדעה שיהודי כתב כאן מהתניא "כפירה".

גוט שבת
עזריאל
הודעהנשלח: ו' 06 04, 2010 12:59 pm    כותרת הודעה:

Anonymous כתב:
אני חושב שעזריאל שפט מידי מהר בנוגע לעניין.
מה כפירה?
אתה מסביר שיש את הנקודה של נגלה ויש נקודה של נסתר
על אלה שכתבו רק את הפשט כתבת עליהם כופרים?
אז על מה ולמה דווקא על אותו אחד שהביא פירוש מהתניא נזכרת לכתוב שהוא כופר מכיוון שלא הביא גם את הפשט?

...

יש גם נגלה וגם נסתר
אף אחד מהרעיונות לא שולל את הרעיונות האחרים

אני לא מבין על מה ולמה התחממו הרוחות
הרב דיל גאון עצום בנגלה ובנסתר, כולם מסכימים עם זה,
ועזריאל לא הבין כל כך במה מדובר ועכשיו תיקן את עצמו
ותו לא
שנמשיך להיות תמימים אמיתיים! תרתי משמע

לא תיקנתי את עצמי!
אני עדיין אומר שמי שמביא את התניא הנ"ל כתשובה לשאלה הנידונה באשכול זה - הוא כופר!
השאלה היתה: איך מעשהו של יעקב מסתדר עם ההלכה?
התשובה שהובאה כאן היתה: זה לא היה בעוה"ז הגשמי ולכן אין מה להקשות.
תשובה כזאת היא כפירה.

אם היתה כוונה אחרת בתשובה - אשמח לשמוע. פשוט אני לא רואה צורה אחרת שהענין הנ"ל בא להשיב על השאלה הנידונה באשכול זה.
אורח
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 11:38 pm    כותרת הודעה:

שמעתי כמה פעמים על גאונותו של הרב דייל אמנם לא מכירו פנים אל פנים אבל זכיתי לשמוע כמה וכמה רעיונות יפים מאד ממנו.
אני חושב שעזריאל שפט מידי מהר בנוגע לעניין.
מה כפירה?
אתה מסביר שיש את הנקודה של נגלה ויש נקודה של נסתר
על אלה שכתבו רק את הפשט כתבת עליהם כופרים?
אז על מה ולמה דווקא על אותו אחד שהביא פירוש מהתניא נזכרת לכתוב שהוא כופר מכיוון שלא הביא גם את הפשט?

כמו שאני רואה היתה פה אי הבנה.
אותו אחד שמע את הפירוש אצל הרב דיל וכפי הנראה כתב את זה כאן בשמו, אתה עזריאל, הסקת שמדובר בכופר.. לא מובן למה...

אבל אני רואה שלא.
יש גם נגלה וגם נסתר
אף אחד מהרעיונות לא שולל את הרעיונות האחרים

אני לא מבין על מה ולמה התחממו הרוחות
הרב דיל גאון עצום בנגלה ובנסתר, כולם מסכימים עם זה,
ועזריאל לא הבין כל כך במה מדובר ועכשיו תיקן את עצמו
ותו לא
שנמשיך להיות תמימים אמיתיים! תרתי משמע
עזריאל
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 2:57 pm    כותרת הודעה:

Anonymous כתב:
לעזריאל אז אתה יכול להסביר את עצמך בצורה ברורה...

אינני יודע מיהו הרב דיל, ומה הוא אמר.
אני יודע דבר אחד:
להגיד שההסבר בתניא מתרץ את השאלה שבכותרת האשכול הנוכחי - זה (בפשטות) לומר שהסיפור לא היה כפשוטו אלא רק ברוחניות, וזה כפירה מוחלטת.

אבהיר שוב את הענין:

א. סיפורי התורה היו כפשוטם (מלבד מקומות שפירשו לנו חז"ל "כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה" וכיו"ב, אך עיין רמב"ם הל' סוטה ריש פרק ג').

ב. בכל אות וקוץ בתורה ובכל מעשי אבותינו יש תילי תילים של פירושים ורמזים.

בקיצור "מעשי אבות - סימן לבנים"
המעשים הגשמיים של אבותינו - יש בהם סימנים לנו.

אסור לחשוב כאילו המעשים לא היו בגשמיות (למעט כנ"ל), אך ברור שלכל מעשה יש תוכן פנימי רב משמעות בכל העולמות והדרגות.

אני מקווה שעכשיו הדברים ברורים.
אורח
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 11:51 am    כותרת הודעה:

לעזריאל אז אתה יכול להסביר את עצמך בצורה ברורה נעתקה נשמתי לרגע שראיתי אחד שכתב בשם הרב דיל ואחר כך אתה כותב על הרב דיל כופר
התביישתי מאד הוא חסיד מוערך מאד בקרב קהילת חבד בביתר עלית אני לומד בישיבה כאן בביתר וכל פעם שמוציאים קובץ מתחננים אליו שהוא יכתוב את אחת מרעיונותיו בגלל הידע העצום שיש לו גם בנגלה וגם בנסתר
אז אותו אחד כפי הנראה היה אצל הרב דיל בשולחן השבת ושמע אותו מסביר על העיניין ואז כשראה פה את השאלה ענה כאן לאנשים
אני לא מבין איך אפשר ככה לכתוב על איש חסיד כופר בלי בעיה ובלי להסביר
כעת הבנתי שלא התכוונת כלל וכלל לרב דיל אלה בכללות על העיניין שאותו אחד הביא את רק את התניא
אבל תזהר בפעם הבאה בלשונך עזריאל
אני בטוח שאם תשאלו את הרב דיל שליטא מה התשובה לעיניין הנ"ל גם בפשטות הוא ייתן לכם הסבר מאליף שיאיר את כל הנקודות האפלות בעיניין הזה

אני יכול לנסות לתפוס אותו לשיחה בבית הכנסת בפעם אחת שאגיע לבית הכנסת שלהם ולשאול אותו גם את הפשט אבל תחזור בך עזריאל ותסביר שלא אמרת על דברי הרב דיל כפירה
יחי המלך
עזריאל
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 11:02 am    כותרת הודעה: Re: לכל אלה שמסתובבים סחור סחור

Anonymous כתב:
עזריאל כתב:
Anonymous כתב:
את התשובה שמעתי מפי הרב מרדכי דיל שליט"א מביתר עילית.

ציטוט מהתניא (ליקוטי אמרים עמ' 2מגניב

"וזש"ה וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות ויעקב במידתו העליונה שהיא מידת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים עליה.

ויבך לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן ולייחדן בייחוד העליון אור א"ס ב"ה בבחי' נשיקין שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו דהיינו התקשרות דבור האדם בדבר ה' זו הלכה וכן מחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצוות....."

תמשיכו לקרוא את ההמשך ולהתעמק והתשובה נמצאת פה,
כמו שהרב דיל אומר, תקרא לאט לאט, תתעמק ותבין...


כפירה מוחלטת!!!

מי שאומר על דברי התורה שהם רק בעולמות הרוחניים - הרי הוא כופר בדברי חז"ל ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו", וע"פ זה הוא יכול לטעון שגם תפילין צריך להניח ברוחניות וכו' וכו'.


עזריאל?? מה אתה מקשקש??? אני חושב שמה שנא' שם אמיתי לגמרי,
סתכל בתניא ותראה את האמת לאמיתה. כפירה? איפה אתה רואה פה כפירה??
פשוט בושה וחרפה ר' עזריאל, לא הייתי מאמין עלייך ככה!

ישר כוח למי שהביא את הרעיון מהתניא..
אכן הרב דיל מומחה גדול בכל הקשור לתניא ולחסידות

כמובן שיש גם את העניין של הפשט, אבל זה פירוש של האדמוה"ז,
אני מתבייש שאתה מנהל כאן את הפורום הזה
כפירה מתוך דברי האדמור הזקן??
בושה וחרפה ר' עזריאל, בושה!

יהודי חסיד מביתר עילית

ברצוני להבהיר את הענין:

א. אין מקרא יוצא מידי פשוטו! יעקב אבינו כאדם גשמי בעולם הזה נשק לרחל אימנו כאדם גשמי בעולם הזה בגשמיות כפשוטו ממש.

ב. יש בזה ענינים רוחניים, שיעקב המשיך בזה (ע"י המעשה הגשמי) המשכות עליונות וכו' כמבואר בתניא.

מי שמכחיש את א' - כופר בנגלה של התורה, ומי שמכחיש את ב' - כופר בנסתר של התורה!

אותו הענין עם המקלות של יעקב אבינו (וכל כיו"ב): יעקב לקח מקלות גשמיים, ועשה בהם פיצולים גשמיים, ועם זה הוא המשיך המשכות של תפילין.

אותו הענין עם תקיעת שופר - אנו לוקחים שופר גשמי של איל גשמי וע"י התקיעה בו אנו ממליכים את הקדוש-ברוך-הוא.
יריב
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 7:53 am    כותרת הודעה: כל הכבוד לרב דיל, אבל

אולי הרב דיל מומחה גדול לחסידות, אבל יעקוב נישק בת. בפועל. בגשמיות.
בכלל, פעם כל נושא הנגיעה לא היה כל כך בהקפדה. היום עושים מזה כזה "יהרג ובל יעבור", אבל בתנ"ך, גמרא ובפוסקים אין שום אזכור לאיסור כזה בכלל.
מה שכן, כהן היה מניח ידיים על ראש הסוטה.
אורח
הודעהנשלח: ה' 06 03, 2010 12:17 am    כותרת הודעה: Re: לכל אלה שמסתובבים סחור סחור

עזריאל כתב:
Anonymous כתב:
את התשובה שמעתי מפי הרב מרדכי דיל שליט"א מביתר עילית.

ציטוט מהתניא (ליקוטי אמרים עמ' 2מגניב

"וזש"ה וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות ויעקב במידתו העליונה שהיא מידת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים עליה.

ויבך לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן ולייחדן בייחוד העליון אור א"ס ב"ה בבחי' נשיקין שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו דהיינו התקשרות דבור האדם בדבר ה' זו הלכה וכן מחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצוות....."

תמשיכו לקרוא את ההמשך ולהתעמק והתשובה נמצאת פה,
כמו שהרב דיל אומר, תקרא לאט לאט, תתעמק ותבין...


כפירה מוחלטת!!!

מי שאומר על דברי התורה שהם רק בעולמות הרוחניים - הרי הוא כופר בדברי חז"ל ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו", וע"פ זה הוא יכול לטעון שגם תפילין צריך להניח ברוחניות וכו' וכו'.


עזריאל?? מה אתה מקשקש??? אני חושב שמה שנא' שם אמיתי לגמרי,
סתכל בתניא ותראה את האמת לאמיתה. כפירה? איפה אתה רואה פה כפירה??
פשוט בושה וחרפה ר' עזריאל, לא הייתי מאמין עלייך ככה!

ישר כוח למי שהביא את הרעיון מהתניא..
אכן הרב דיל מומחה גדול בכל הקשור לתניא ולחסידות

כמובן שיש גם את העניין של הפשט, אבל זה פירוש של האדמוה"ז,
אני מתבייש שאתה מנהל כאן את הפורום הזה
כפירה מתוך דברי האדמור הזקן??
בושה וחרפה ר' עזריאל, בושה!

יהודי חסיד מביתר עילית
עזריאל
הודעהנשלח: ד' 06 02, 2010 3:55 pm    כותרת הודעה: Re: לכל אלה שמסתובבים סחור סחור

Anonymous כתב:
את התשובה שמעתי מפי הרב מרדכי דיל שליט"א מביתר עילית.

ציטוט מהתניא (ליקוטי אמרים עמ' 2מגניב

"וזש"ה וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות ויעקב במידתו העליונה שהיא מידת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים עליה.

ויבך לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן ולייחדן בייחוד העליון אור א"ס ב"ה בבחי' נשיקין שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו דהיינו התקשרות דבור האדם בדבר ה' זו הלכה וכן מחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצוות....."

תמשיכו לקרוא את ההמשך ולהתעמק והתשובה נמצאת פה,
כמו שהרב דיל אומר, תקרא לאט לאט, תתעמק ותבין...


כפירה מוחלטת!!!

מי שאומר על דברי התורה שהם רק בעולמות הרוחניים - הרי הוא כופר בדברי חז"ל ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו", וע"פ זה הוא יכול לטעון שגם תפילין צריך להניח ברוחניות וכו' וכו'.
יריב
הודעהנשלח: ד' 06 02, 2010 11:17 am    כותרת הודעה: אל תעבירו נושא!!!

"ווערטלאך" על פי "דרוש" אפשר למצוא תמיד. וגם על פי החסידות, וזה נחמד מאד.

אבל השאלה הייתה מה נעשה שם, בחרן, כשיעקב פגש את רחל. האם הוא נישק אותה פיזית או שלא? והיות שכן, מדוע?
אורח
הודעהנשלח: ג' 06 01, 2010 6:43 pm    כותרת הודעה: לכל אלה שמסתובבים סחור סחור

את התשובה שמעתי מפי הרב מרדכי דיל שליט"א מביתר עילית.

ציטוט מהתניא (ליקוטי אמרים עמ' 2מגניב

"וזש"ה וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות ויעקב במידתו העליונה שהיא מידת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים עליה.

ויבך לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן ולייחדן בייחוד העליון אור א"ס ב"ה בבחי' נשיקין שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו דהיינו התקשרות דבור האדם בדבר ה' זו הלכה וכן מחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצוות....."

תמשיכו לקרוא את ההמשך ולהתעמק והתשובה נמצאת פה,
כמו שהרב דיל אומר, תקרא לאט לאט, תתעמק ותבין...
אדג
הודעהנשלח: ג' 04 13, 2010 1:47 pm    כותרת הודעה: עולא הוי מנשק לאחתי' אבי חדיהו

שבת יג, א.

ומי שלא מבין את התרגום - לא נורא.

היום היו מוציאים נגדו חרם על כזה דבר. והדברים מפורסמים, וראה כתובות יז, א: אי דמי לכי ככשורא.
וברכות כ, א: כי קאקי חיורי. ואכמ"ל.
יעקב המגיב
הודעהנשלח: ה' 12 31, 2009 12:49 am    כותרת הודעה: Re: אולי סוף סוף מישהו רוצה לענות?

[quote="יריב"]לפני שיעלו פה כל מיני השערות שרחוקות מן הכתוב - ברור שיעקב נישק אותה כפשוטו.

הקוצקער רבי אמר 'וישק לרחל ויבכ' שהוא בכה כי אנשים יחשבו שהכוונה כפשוטו...
שניארב
הודעהנשלח: ג' 12 15, 2009 12:58 pm    כותרת הודעה:

אחד המפרשים על אתר מפרש שרחל הייתה אז קטנה, ויעקב נישקה על ראשה או על כתפה. ובנגיעה בראש אין בעיה, וידוע על כמה גדולי ישראל שברכו נשים ושמו ידיהם על ראשן. בנוגע לכתף צ"ע.
אורח
הודעהנשלח: ה' 12 10, 2009 9:41 pm    כותרת הודעה: זכור לי

יש מאמר ארוך בלקו"ת ע העניין.

בשעתו שמעתי שיעור של מענדל וועכטר, שפתח אותו כך:

"ישנם ג' פירושים בעניין זה:

א. מת'נגדישע ווארט - הוא נישק אותה, תפס ת'צמו על מה שעשה, והחל לבכות ("ויבך").

ב. פוילישע ווארט - הוא נישק אותה מטעם הכמוס, תפס מה שהמת'גדים יחשבו, ובכה...."

ואז ציטט ווכטר את פירושו של האלטער רעבע

מישהו יודע היכן?
יריב
הודעהנשלח: ה' 12 10, 2009 4:39 pm    כותרת הודעה: אולי סוף סוף מישהו רוצה לענות?

לפני שיעלו פה כל מיני השערות שרחוקות מן הכתוב - ברור שיעקב נישק אותה כפשוטו.
כך הוא נישק את אביו, וכל נשיקה שבתורה - היא כפשוטו (אם כי ניתן לראות בזה עוד טעמים, תלוי מי מנשק, את מי ובאיזה הקשר).

נו, אז מי מוכן להסביר את מה שקרה שם? ואיך זה מתישב עם גדרי צניעות הבסיסיים? הרי בת-דודה היא כמו אישה זרה לכל דבר ועניין.

אולי הוא ביטל את יצרו הרע ואין לו הרהור (ומשום זה מותר לצדיק גמור לנשק כל אישה), או שיש למישהו טעם אחר?
יריב
הודעהנשלח: ה' 12 10, 2009 4:37 pm    כותרת הודעה:

לא הבנתם כלום!

הוא נתן לה "נשיקה חסידית", כלומר מסר לה מאמר דא"ח
צוחק צוחק צוחק
אורח
הודעהנשלח: ד' 12 09, 2009 1:29 pm    כותרת הודעה: דודי

אולי עדיף להראות את המקור, ולא ללכת סחור-סחור ולהתחמק באמירות מסוג" 'תן לחכם ויחכם עוד'.

באות ג' הרבי מזכיר נשיקה המבטאת קירוב המתאים בין אח לאחות, (ועוד מציין שכך מתאים וצריך להיות).

אשמח מאד אם תראה לי מה זה שייך לעניין רחל, שלא הייתה אלא בת-דודתו. האם מותר לנשק בת-דודה כמו אחות? דהיינו אפילו בלי רגש אהבה והתלהבות?

צילום השיחה מהאתר "אוצר 770":

http://otzar770.com/cgi-bin/imgserv.exe/convert?ilFN=f:\web\otzar770\ocr_files\main\sihot\06\B0000413.tif&ilIF=G&ilSC=25

http://otzar770.com/cgi-bin/imgserv.exe/convert?ilFN=f:\web\otzar770\ocr_files\main\sihot\06\B0000414.tif&ilIF=G&ilSC=25

http://otzar770.com/cgi-bin/imgserv.exe/convert?ilFN=f:\web\otzar770\ocr_files\main\sihot\06\B0000415.tif&ilIF=G&ilSC=25
אורח
הודעהנשלח: ה' 11 26, 2009 1:28 am    כותרת הודעה:

אני זה שכתבתי לפנ"ז (אורח), וכעת מצאתי מה שחשבתי שמתאים בזה (וכפי ששמעתי ממשפיעיםבהיותנו בישי"ק, שזהו תשובה לפרשתנו).

אמנם, אי"ז מ"הוספות" לפרשת ויצא, כי-אם בתור הוספה ללקו"ש ח"ו שמות, עמ' 413-415 (בהקשר להשיחה שצויין שם). והעיקר שמתייחס (כ"א לא באופן ברור) להמדובר כאן - הוא סעי' ג. עיי"ש.

וכמו שכתבתי לפנ"ז, ייתכן ןיש עוד תשובות הקשורים בזה במק"א בספרי חסידות, ויש לעיין עוד.
אורח
הודעהנשלח: ג' 11 24, 2009 2:06 am    כותרת הודעה:

דובר בזה רבות, והעיקר - אין לנו אלא דברי הרבי, שמסביר הענין בא' מה"הוספות" ללקו"ש (שיחות ומכתבים שבסוף הכרך), וראיתי לפני-זמן, וכנראה לפרשתנו.

עשיתי כעת בדיקה מהירה בין הכרכים ולא מצאתיו, אך בטח אחרי העיון יהי' נקל למוצאו.

ואולי הגולשים יוסיפו עם עוד מראי-מקומות וכו' משלהם.
סתם מקשן עם הארץ
הודעהנשלח: ב' 11 23, 2009 11:25 pm    כותרת הודעה: "וישק יעקב לרחל" - הכיצד?

כיצד נשק יעקב לרחל, הלא אסור לנשק את בת דודתו? ובפרט שאת הקשר המשפחתי הוא מספר לה רק לאחר מעשה?

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group