מחבר הודעה
עזריאל
הודעהנשלח: א' 05 11, 2008 12:59 pm    כותרת הודעה:

שואלת כתב:
עד כמה שאני הבנתי הבעייתיות בחלב עכו"ם נבעה/נובעת מהחשש של ערבוב חלב בהמה טמאה וכאשר יש פיקוח על כך מטעם רשויות החוק אין בעיה כזו, וזה הרי המצב היום לא?
קצת לא נעים לי לכתוב את המילים הבאות, אבל:
בבקשה קראי את ההודעה הקודמת שכתבתי, ואז תביני את הענין.
שואלת
הודעהנשלח: א' 05 11, 2008 12:40 pm    כותרת הודעה:

עד כמה שאני הבנתי הבעייתיות בחלב עכו"ם נבעה/נובעת מהחשש של ערבוב חלב בהמה טמאה וכאשר יש פיקוח על כך מטעם רשויות החוק אין בעיה כזו, וזה הרי המצב היום לא?
יוסף חיים בהן
הודעהנשלח: ד' 04 16, 2008 9:07 pm    כותרת הודעה: דעת הרבי

את הרעיון הבנתי אך אני צריך ציטוטים משיחות של הרבי
תודה, יחי המלך המשיח
עזריאל
הודעהנשלח: א' 04 13, 2008 8:41 pm    כותרת הודעה: תקציר ענין חלב-עכו"ם

התורה מתירה לנו כיהודים לאכול 10 מיני בהמה וחיה, ואסרה לאכול את כל השאר.
כחלק מאיסור הבהמות הטמאות, נאסר גם החלב היוצא מהן.
חכמינו ז"ל אסרו לשתות חלב שחלבו גוי ("עובד כוכבים ומזלות" - ומכאן השם "חלב עכו"מ") אם לא היה יהודי המשגיח על החליבה, שמא עירבו בו חלב טמא. (על חלב מסוג זה נסוב הסיפור הנ"ל המובא בשיעורים בספר התניא - כמדומני בסיום פרק ח')

בדורנו היה מי שרצה להתיר "חלב סתם", כלומר חלב שלא היתה עליו השגחה של יהודי, אבל יש עליו פיקוח ממשלתי. הנימוק העיקרי להיתר הוא שבעלי המחלבה חוששים לערב חלב מסוג אחר (אפילו לא חלב של בהמות כשרות כגון עיזים וכבשים), שמא יודע הדבר לממשלה ויאסרו עליהם לשווק את תוצרתם.
כמדומני שאף הוא לא התיר זאת לכולם אלא לתינוקות וכדו'.

אמנם בתקופתנו האחרונה התחדשו 2 סיבות שבגללן נראה שיש להקפיד על השגחה חזקה על החלב, ואולי אפילו יותר מזמן חז"ל, והן:
א. היום מערבבים כל-דבר בכל-דבר, כידוע הפתגם "גם מענבים אפשר לעשות יין". אם תפסו את "תנובה" מערבבים בחלב שלהם סיליקון ומי-חמצן (לפני למעלה מעשר שנים - לא היתה בזה בעית כשרות אלא רק בעית בריאות ו"חמירא סכנתא מאיסורא") - מסופקני ביותר אם ניתן לסמוך על הפיקוח הממשלתי.
ב. היום בדור-העצלות, רוצים שבהמה תפיק יותר חלב ממה שהקב"ה ייעד לה (כדי לחסוך בהוצאות הגידול וכו'). אחת הדרכים לעשות זאת היא על-ידי ניתוחים בגוף הפרה. הרבה פעמים הניתוחים האלו הופכים את הבהמה ל"טרפה" שאסור לאכול אותה ואת החלב שלה כמו שאסור לאכול בהמה טמאה. אחד מתפקידי הרבנים ומשגיחי הכשרות הוא לוודא שהבהמה הזאת (או העדר הזה) שאותה חולבים - לא עברה ניתוח מסוג זה.

כל מה שכתבתי הוא מצד הלכה בלבד, ללא ידיעה על התייחסויות של הרבי לענין זה.
מה שכן ידוע לי, שאצל חסידים מהדרים בכשרות המזון, ולא אומרים "לתינוקות ניתן להקל", ואדרבה (וכמובא בשו"ע שאשה האוכלת מאכלות אסורים לפיקוח-נפש - לא תניק את ילדיה, וראיה לכך ממשה רבינו ואכמ"ל).
ש.א.
הודעהנשלח: א' 04 13, 2008 4:09 pm    כותרת הודעה: דעת הרבי

שחלב עכו"ם גורם לספקות באמונה.
יש גם סיפור על אדמו"ר הזקן כמדומני - שחתן של אחד החסידים סבל מספקות באמונה והתברר שהוא נכשל בשוגג בחלב עכו"ם.
יוסף חיים כהן
הודעהנשלח: ו' 04 11, 2008 10:23 pm    כותרת הודעה: חלב עכו"ם

אם תוכלן בבקשה להסביר בכמה מילים את הבעיות שיש בחלב עכו"ם ומה דעתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ בנושא,
בתודה, יחי המלך המשיח

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group