מחבר הודעה
עזריאל
הודעהנשלח: ד' 05 07, 2008 7:37 pm    כותרת הודעה: חבל שסוטים מהנושא

הנושא של האשכול הוא לימוד הוראה ממכתב פרטי.
עניני 2 ההוצאות של האגרות-קודש יכולים להיות נידונים באשכול-לשון-הרע נפרד, וחבל ש"תוקעים" אותם לפה.
מתעמק
הודעהנשלח: ג' 05 06, 2008 4:23 pm    כותרת הודעה:

ישנם הוראות מהרבי מה"מ כיצד יש לערוך את סדרת האגרות, אלו אגרות להכניס ואלו לא מתי יש להשמיט שמות וכד'.

הרב סימפסאהן חשף טפח (וכיסה הרבה יותר) מכך בראיון שהעניק לבית משיח.

לצערנו ישנם כמה שהחליטו להלחם ברבי באמצעות מלחמה במזכירו הנאמן והממונה על ידו למנהל המל"ח וקופת רבינו. ואצלם כפי המסתבר, המטרה מקדשת את כל האמצעים.

בשל כך החליטו הללו להדפיס בעצמם סדרת אג"ק, אך היות והעתק המזכירות שממנו לוקחים את המכתבי לאג"ק, נמצא בידי הרב סימפסאהן, אותו מינה הרבי לכך. נוטלים אותם אנשים מכתבים ממקומות אחרים, ומהם מכתבים שהרבי הורה שלא לשולחם או לגונזם וכו' ומכאן ההבדלים שבין סדרות האגרות קודש
אורח
הודעהנשלח: ו' 05 02, 2008 7:43 pm    כותרת הודעה:

אורח כתב:
ציטוט:
לצערנו, לא רק הכריכה שונה, כי אם גם התוכן

מה הקשר?

פשוט מאד. הספר ברכה והצלחה מפנה מסתמא לאחד הספרים שבהוצאת קה"ת על ידי האיש שהרבי מינה על הוצאת אגרות הקודש - הרב סימפסון, בעוד שהוא חיפש בספר שהוצא על ידי אותו אחד שסירב לבוא לדין תורה. ממילא, הציון נכון, רק שהוא לא מחפש בספר הנכון.
אורח
הודעהנשלח: ו' 05 02, 2008 3:00 pm    כותרת הודעה:

ציטוט:
לצערנו, לא רק הכריכה שונה, כי אם גם התוכן

מה הקשר?
אורח
הודעהנשלח: ד' 04 09, 2008 10:01 pm    כותרת הודעה: השגחה פרטית

כמובן מי שחי בהרגשה שהוא מושגח בכל פרט, מוצא ענין גם במכתב פרטי המכוון לאחר.עפ"י העקרון שכל מה שרואים אינו במקרה, ובמיוחד תשובות,הוראות כלליות או שיחות של הרבי שליט"א מה"מ . אכן, כמים הפנים לפנים.
ישנם אצלנו סיפורים רבים באופן כזה, שקיבל מישהו מהמשפחה תשובה על שאלתו דרך מכתב לאחר {מהמשפחה.} וכן, אצלי באופן פרטי, פעמים שנהגתי בפשטות עפ"י הוראה שראיתי או שמעתי באקראי --בעיתון, עלון , { בית משיח,שיחת הגאולה ועוד},פרסום באתר ,שיח של מישהו וכ"ו...... לפעמים קבלתי הוראות חשובות {כך הסתבר } דווקא באופן כזה. {כאן משחקת תפקיד גם ההתקשרות לרבי ביחד עם אינטואיציה פנימית : מרגישים שההוראה מכוונת אליך.! }
וכפי שכ"ק אדמו"ר ענה פעם--שהרבי כבר ימצא את הדרך לענות לשאלת חסיד.
יחי המלך!
אורח
הודעהנשלח: ד' 04 02, 2008 1:38 am    כותרת הודעה:

לצערנו, לא רק הכריכה שונה, כי אם גם התוכן.
אורח
הודעהנשלח: ב' 03 31, 2008 3:45 pm    כותרת הודעה: Re: אצלי יש עוד שאלה:

ציטוט:
תן לי לנחש. המקור הוא אחד מכרכים כ"ג- כ"ח?


אכן!

האגרת הנ"ל מופיעה באחד מהכרכים כ"ג - כ"ח.

אבל (גם אם הכריכה שונה לצערנו) למה זה אמור לשנות משהו?

???
עזריאל
הודעהנשלח: ב' 03 31, 2008 12:13 pm    כותרת הודעה: לימוד הוראות ממכתב פרטי

א. מצד אחד מכתב פרטי הוא כמובן פרטי ולא כללי.

לדוגמא: ידועה שיטת הרבי כעיקרון ש"ורפא ירפא - ניתנה רשות לרופא לרפאות", ולכן כעיקרון צריך לשמוע בקול הרופא. אבל במקרים יוצאים מן הכלל(!!!) הרבי אמר "לשים פס" על הרופאים ולעשות את מה שהוא אמר (וכמדומני שברבים מהמקרים האלו הרבי שלח לרופא אחר (בד"כ ד"ר זעליגסאהן המפורסם) ש"יפסוק" אחרת.
בד"כ הסיפורים האלו יותר מתפרסמים, כי בהם היו מופתים גלויים, אבל בדרך כלל שיטת הרבי היא "ורפא ירפא" (ראה במפתח האגרות בערכים המדברים על רפואה וע"ע).

אבל, הרבי עצמו הסכים/ציווה להדפיס את האגרות-קודש, כדי שילמדו בהם (ולא רק כדי "לפתוח"), וכנראה הסיבה לזה היא שבהרבה מכתבים אפשר לראות מתוך המכתב (ובעיקר "בין השיטין") את התייחסותו של הרבי לענין עצמו באופן כללי, ואת זה אפשר וצריך ללמוד.

כמו"כ עניני הלכות ומנהגים - בדרך כלל ניתן ללמוד הלכה למעשה ממה שנאמר במכתב אחד, כי בדרך כלל אלו הוראות עקרוניות. אך במקרה שזה סותר הוראה אחרת (או מנהג שפשט בחב"ד) וכיו"ב - צריך לבדוק טוב טוב אם לא היתה שם איזושהי סיבה לומר אחרת מהנהוג.

דוגמאות לענין האחרון: א. ע"פ השמועה כשערכו את קובץ מנהגי הריון ולידה הרבי השמיט ממנו את הסגולה של פתיחת הארון. אמנם הרבי עצמו הביא אותו באג"ק במקרה ספציפי שהיו בעיות. ב. הרבי דיבר פעם שאין ענין "להפריע" לחתן תחת החופה בבקשה ברכות, כיון שלכל מי שנמצא בחתונה יש כוח לברך. אמנם הרבי עצמו פעם כתב למישהו שהיתה לו בעיה חמורה שיבקש מחתן שיתפלל עליו תחת החופה (בענין זה ספציפית - לפענ"ד יש הבדל עצום בין בקשה אחת מיוחדת לבין עשרים איש שבאים לחתן ודוחפים לו פתקים ואח"כ אין לו מה לעשות עם הפתקים כי נוהגים לעמוד בחופה עם כיסים ריקים מבולבל ).

מה שנראה בעיני למעשה הוא שצריך להתייעץ עם רב, משפיע וכיו"ב על כל מכתב בפרטות, שיאמרו האם (מלשון המכתב ומידיעתם הכללית) נראה שהמכתב הזה הוא הוראה פרטית או כללית.

(מצטער שכתבתי פה הרבה דברים בשם הרבי בלי מקורות מדויקים, אך כמדומני שרוב הענינים הם מפורסמים, ועכ"פ אפשר למצוא אותם בליקוטים הדנים בענינים אלו).

ב. מצאת מכתב בספר, והוא אינו מופיע באגרות - אולי תכתוב על איזה מכתב מדובר, כדי שנוכל לעזור לך לחפש אותו?
אורח
הודעהנשלח: ד' 03 19, 2008 12:47 pm    כותרת הודעה: תגובה

ב"ה יחי המלך המשיח
למה אתה חושב שהמיכתב טוב גם לך
תוהה
הודעהנשלח: ב' 03 17, 2008 6:20 pm    כותרת הודעה: Re: אצלי יש עוד שאלה:

Anonymous כתב:
מצאתי בספר 'ברכה והצלחה' איגרת שנגעה למצב שנמצאתי בו.

ובהחלט נהגתי כפי שהרבי מבקש שם, וב"ה...

אבל לא מצאתי אותה במקור!!!

היא לא מופיעה באגרות קודש!

בטח לא במקום אליו מפנה המקור (כרך X עמוד Y).


תן לי לנחש. המקור הוא אחד מכרכים כ"ג- כ"ח?
אורח
הודעהנשלח: ב' 03 17, 2008 4:08 pm    כותרת הודעה: אצלי יש עוד שאלה:

מצאתי בספר 'ברכה והצלחה' איגרת שנגעה למצב שנמצאתי בו.

ובהחלט נהגתי כפי שהרבי מבקש שם, וב"ה...

אבל לא מצאתי אותה במקור!!!

היא לא מופיעה באגרות קודש!

בטח לא במקום אליו מפנה המקור (כרך X עמוד Y).
velvel
הודעהנשלח: ב' 03 17, 2008 10:47 am    כותרת הודעה: למה לא?

לא יצא לי עדיין לקרוא את הספר, אבל מדוע לא ללמוד?

לי אישית היו מקרים שסתם כך (=ובתרגום: בהשגחה פרטית) יצא לי לקרוא מכתב מסוים של הרבי ללא שום שאלה, ו...אופס! המכתב מה נוגע לדבר אישי שבכלל לא חשבתי לשאול.
אורח
הודעהנשלח: א' 03 16, 2008 11:13 pm    כותרת הודעה: האם ניתן ללמוד הוראה ממכתב פרטי?

חברים יקרים

לפני זמן מה יצא הספר ברכה והצלחה הספר יפה מאוד, אך הוא עורר אצלי שאלה: הרי מתפרסימים מדי פעם מיכתבים של הרבי מלך המשיח שליט"א, האם אני צריך לקחת מהספר הוראות לחיי הפרטים? הרי מיכתבים אלו ניכתבו לאנשים מסוימים ואולי מה שניכתב לאחד לא טוב לשני?

שמעתי פעם סיפור שהמזכירים חשבו לעצמם שהם יודיעם מהו הקו של הרבי בשאלות מסוימות אבל מהר מאוד הבינו שהם טעו כי מה טוב לפלוני לא בטוח שטוב לאלמוני כי הרבי כותב לכל אחד מכתב לפי שורש נשמתו.

כמובן שאין כאן שאלה לגבי תשובה שמקבלים מהרבי על ידי אגרות הקודש בשאלה מסוימת, אלא סתם ללמוד מאגרת שרואים.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group