מחוות
מאוד שמח מחייך עצוב מופתע המום מבולבל מגניב צוחק
עצבני חוצפן מתבייש בוכה או מאוד עצוב רשע או מאוד עצבני רשע מאוד מגלגל עיניים קורץ
סימן קריאה סימן שאלה רעיון חץ ללא הבעה מר ירוק

סגור חלון

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group