למשפחת ר' יוסף יעקב ודבורה לאה נקי, שליח בהרצליה - לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג סלי רינה למשפחת ר' שה ובתיה עבוד בואנוס איירס ארגנטינה.

למשפחת ר' רונן ירון באר שבע, לבוא הבן הת' עומרי ישראל בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' משה ברדוגו מגדל העמק.   (2 איחולים)

למשפחת ר' אברהם רבינוביץ צפת, להולדת הבן. ולזקניהם ר' שמואל רבינוביץ - ירושלים, הרב ישעיהו הרצל - רבה של נצרת עלית, מרת רחל רבינוביץ -ירושלים.

למשפחת ר' יוסף יהושע אופקים, להולדת הבן. ולזקניהם משפחת ר' משה עבאדה - אופקים ומשפחת ר' צדוק יהושע - עפולה.   (1 איחולים)

למשפחת ר' יענקי ומושי בליז'ינסקי נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם ר' יצחק שושנה בליזינסקי - נחלת הר חב"ד, ר' משה ולאה שניאור - כפר חב"ד.   (1 איחולים)

למשפחת ר' פיני קירשנזפט שליח הרבי מה"מ בניצן, להולדת הבת. ולזקניהם ר' יגאל קירשנזפט ורעייתו - השלוחים בניצן, ור' יוסף קורנט ורעייתו - השלוחים בפרדס חנה.   (2 איחולים)

למשפחת ר' שמואל גרייזמאן ירושלים, לבוא הבן הת' נחמיה בקשרי השידוכין עב"ג מושקא למשפחת ר' שניאור זלמן גרוזמן צפת. ולזקניהם הרב מאיר צבי ורעייתו גרוזמן - כפ"ח, ר' אברהם ורעייתו אייזנבך - ירושלים, ר' משה אהרן ורעייתו וילהלם - ירושלים.   (1 איחולים)

למשפחת ר' נח וואגל קראון הייטס, לבוא הבן הת' לוי בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' לוי יצחק שפילמאן קראון הייטס . ולזקניהם ר' מנחם ליפשיץ. ר' יוסף ברוך שפילמאן. גב' רחל רייניץ.

למשפחת ר' מנחם מענדל עמאר אשדוד, להולדת הבת. ולזקניהם ר' מרדכי כהן - לוד. ור' יעקב עמאר - פריז.   (1 איחולים)

למשפחת ר' אבי גדז' מוסקבה, להולדת הבן. ולזקניהם ר' דוד גדז' - קרית אתא. ר' מנחם אסולין - כפר חב"ד.

 
לוח שנה - חוץ לארץ
הצג לוח שנה לא"י
     

         
   
חשון ה'�&פ"ד October - November 2023

  ראשון   שני   שלישי   רביעי   חמישי   ששי   שבת
 
 א 16 
 ב דראש חודש
 
 ב 17 
 
 ג 18 
 
 ד 19 
 
 ה 20 
 
 ו 21 
 נח 
 ז 22 
 
 ח 23 
 
 ט 24 
 
 י 25 
 
 יא 26 
 
 יב 27 
 
 יג 28 
 לך לך 
 יד 29 
 
 טו 30 
 
 טז 31 
 
 יז
 
 יח
 
 יט
 
 כ
 יום הולדת אדמו"ר מהורש"ב נ"ע
 וירא 
 כא
 
 כב
 
 כג
 
 כד
 
 כה
 
 כו 10 
 
 כז 11 
 חיי שרה 
 כח 12 
 
 כט 13 
 


טבלת ארועים לחודש חשון ה'�&פ"ד